Svet energí  sa mení, ale čo môžeme v budúcnosti očakávať? Toto bolo jednou z hlavných tém euroázijskeho fóra s názvom KAZENERGY. Medzinárodná energetická konferencia  sa konala v kazašskej Astane.

Dopyt  po rope sa radikálne zmenil v posledných  pár rokoch. Silný hospodársky rast v Ázii, bývalý Sovietsky zväz a  Blízky východ zvyšujú dopyt v týchto regiónoch, zatiaľ čo v eurozóne a  v USA je dopyt  slabý a klesá.

Podľa predpovedí  v  tomto roku dopyt po rope v rozvojovom svete predstihne priemyselné krajiny prvýkrát v histórii.

Ázia vďaka vlastnému vysokému dopytu po energiách sa musí preorientovať z exportu na vlastného spotrebiteľa

“Ázijský kontinent, vrátane Blízkeho východu sa stáva  významným  spotrebiteľom ropy. S ohľadom na očakávania o možnej úrovne spotreby v Číne a Indii,  bude veľmi silným a  významným odberateľom. V tejto situácii Kazachstan oceňuje našu veľkú zodpovednosť medzinárodného spoločenstva zabezpečiť stabilné dodávky energie pre našich partnerov.“  Konštatoval  kazašský minister ropy a zemného plynu Uzakbay Karabalin..

Tak ako sa trendy dopytu menia, menia sa aj  spôsoby získavania energií. Po vyčerpaní zásob ropy a plynu budú energetické spoločnosti  nútené preskúmať ťažšie prístupné lokality. Tieto lokality ukrývajú energie v podobe  ropných bridlíc a plynu náročných na nekonvenčné spôsoby ťažby.

Ropné pole Kashagan v Kaspickom mori je jedným z najväčších svetových nálezísk ropy nájdených v posledných  desaťročiach. Pred desiatimi rokmi sa náklady na vývoj pohybovali  na úrovni  10 miliárd dolárov. Na zvýšenie produkcie spoločnosť preinvestovala ďalších 50 miliárd dolárov. Aj napriek tomu má vedenie dôvod na úsmev. “Keď sa pozriete na celkové náklady a geografické podmienky, môžete vidieť, kde sa investovalo to množstvo kapitálu. Vysoká technická zložitosť tohto projektu a úskalia práce v plytkých vodách  severnej časti Kaspického mora boli dôvodom tak vysokej investície. Teraz je cieľom rozbehnúť produkciu  až do maximálnej kapacity.” Povedal viceprezident spoločnosti Total pre  Európu a strednú Áziu Michael Borrell. Francúzska spoločnosť je jedným z partnerov Severo – Kaspického konzorcia pre ťažbu.

Samozrejme vyčerpanie rezerv a zmena klímy prinesie nové výzvy  týkajúce sa ochrany životného prostredia na našej planéte. Energetický priemysel musí tieto výzvy brať do úvahy s vzrastajúcim podielom nekonvenčných spôsobov ťaženia. Nové energetické bohatstvo sa nachádza v odľahlých oblastiach často krát bez dostatočných kontrol.

Podpredseda združenia KAZENERGY Jambul Sarsenov sa na stretnutí vyjadril: „Musíme vyvíjať nové technológie. Pokročilé metódy predtým považované za nemožné, sa teraz stávajú skutočnosťou. Kvôli vysokým cenám ropy, môžeme dnes  investovať do drahých projektov,  pretože  máme peniaze na nákup technologií a know how. Ak ceny  zajtra klesnú a my zarobíme menej, táto technológia už bude k dispozícii.”

„Nové výzvy pre globálnu energetický priemysel si vyžadujú nové prístupy, najmä zo strany producentov ropy. Musíme reagovať na tieto výzvy veľmi rýchlo, aby sme si zachovali svoje postavenie  na stále meniacom sa trhu energií.“ Reagovala Natalia Marshalkovich zo spravodajského webu „Euronews“ v Astane.

Preložil: Karol Staudinger 

Zdroj: EconomicTimes

Facebook komentár