dlhopisový trh

El-Erian k dlhopisovým trhom: „Ak sa budete držať starých pravidiel, stratíte“

Investičný manažér Mohamed El-Erian na konci tohto týždňa poznamenal, že investori musia o globálnom trhu s dlhopismi začať uvažovať inak a tvrdí, že s touto triedou aktív by sa malo zaobchádzať „oportunistickým“ spôsobom, a nie ako s hlavnou časťou portfólia. (Oportunizmus je pasívne, bezzásadové prispôsobovanie sa okolnostiam, nedodržanie zásad v prospech okamžitých výhod.) Tento rok

[ Čítaj viac ]

Fed letiaci naslepo Od: “Axel Merk”

Pri posudzovaní, či urobiť ťažké  rozhodnutia, majú politici tendenciu zohľadňovať náklady pre činnosť alebo nečinnosť. U našich drahých politikov považujeme za rozhodujúce, ako sa chopia príležitosti, keď ide do tuhého. Ale čo ak nepovedia, kedy je čas konať, kedy je čas k zastaveniu tlače a bilionových výdavkov? V našom hodnotení bol hlas rozumu umlčaný, vystavujúc

[ Čítaj viac ]