ochrana vkladov

Poisťujúce bankové vklady, zabezpečujúce insloventnosť

Americká vláda sa snaží implementovať verziu 21. storočia Glass-Steagallovho zákona z roku 1933. Navrhovaný zákon by oddelil tradičné banky (ktoré sú podporené FDIC) od rizikovejších finančných inštitúcií, ktoré zahŕňajú spoločnosti zamerané na investičné bankovníctvo, sukromnú spravodlivosť a ďalšie. To je zanechať dojem, že vlády prijímajú opatrenia voči finančnému sektoru, ktorých činnosť takmer položila celú svetovú

[ Čítaj viac ]

Prečo sú úrovne dlhu až tak vysoké? od “Steve Saville”

Ekonómovia všetkých smerov sa zhodujú na tom, že súčasne úrovne dlhov sú  príliš vysoké, no len malé percento z nich skutočne rozumie tomu, prečo celková výška dlhu dosiahla až taký ťažký rozmer. Väčšina z nich prichádza s vysvetleniami, ktoré sa týkajú niečoho nefungujúceho vo finančnom systéme. Istá ekonomická skupina sa napríklad domnieva, že koreňom problému

[ Čítaj viac ]