papdémia a Airbnb

Airbnb sa posnaží cez IPO získať zhruba $3 miliardy

Spoločnosť zaoberajúca sa prenájmom ubytovacích jednotiek – Airbnb má v úmysle získať okolo 3 miliárd dolárov vo svojej pripravovanej počiatočnej verejnej ponuke (IPO). S týmto vyjadrením dnes prišli ľudia oboznámení s týmito plánmi, pričom využili neočakávane prudké oživenie svojho podnikania po tom, čo v cestovnom ruchu zavládla pandémia COVID-19. Airbnb bude jedným z najväčších a

[ Čítaj viac ]