zamestnávanie černochov

Goldman Sachs zamestnáva len 49 čiernych ľudí na najvyšších pozíciách v USA

Banka Goldman Sachs má len 49 čiernych riadiacich pracovníkov a vyšších manažérov v rámci svojich pracovných síl v USA, čo predstavuje zhruba 3% podiel z celkového počtu. V správe o udržateľnosti zverejnenej v priebehu tohto týždňa investičná banka po prvýkrát zverejnila údaje o rasovom a rodovom zložení svojich pracovných síl v USA. Čísla odrážajú veľmi

[ Čítaj viac ]