Do_roku_2040_bude_viac ako_polovica_novych_automobilov_elektricka

Elektrické vozidlá tvoria len malý zlomok automobilov predávaných po celom svete, ale podľa analýzy spoločnosti Bloomberg New Energy Finance sa tento pomer rýchlo zmení.

Do roku 2040 by elektromobily mohli z celosvetového hľadiska predstavovať 57% všetkých predajov osobných automobilov. To predstavuje nárast až o dva percentuálne body z minuloročného odhadu BNEF pre rok 2040. BNEF ďalej predpovedá, že elektrické vozidlá budú v tom čase predstavovať podobné percento predajov ľahkých úžitkových vozidiel v Spojených štátoch, Európe a Číne.

Colin McKerracher, vedúci modernej prepravy v BNEF poznamenal: “Vidíme reálnu možnosť, že celosvetové predaje konvenčných osobných automobilov už cez svoj vrchol prešli.”

Elektrické vozidlá sa v kúpnej cene približujú k vozidlám s benzínovými a naftovými motormi a ich prevádzka je stále nižšia. To znamená, že podľa novej správy budú elektromobily čoskoro porovnateľne predávané ako vozidlá s vnútorným spaľovaním, keďže budú predstavovať úspornejšiu voľbu pre spotrebiteľov.

BNEF predpovedá, že počas nasledujúcich dvoch desaťročí sa celosvetový predaj elektrických vozidiel zvýši z 2 miliónov v minulom roku, na 56 miliónov do roku 2040. Zároveň predaj „konvenčne poháňaných“ vozidiel po celom svete zaznamená poklesne z minuloročných 85 miliónov na len 42 miliónov.

Tento posun bude ovplyvnený ďalším poklesom cien batérií, ktoré už tak rýchlo klesajú. Od roku 2010 sa náklady na batérie na kilowatthodinu znížili o 85%, a to vďaka zlepšeniu výroby a zvýšeniu úspor z rozsahu, keďže sa stále produkuje čoraz viac batérií.

Vzhľadom na tieto trendy by mali byť elektromobily do polovice roka 2020 menej nákladné ako podobné vozidlá s vnútorným spaľovaním, pokiaľ ide o kúpnu cenu a dlhodobé náklady na vlastníctvo. Elektrické vozidlá stoja menej, čo sa týka vlastníctva ale aj prepravy, pretože elektrina je oveľa lacnejšia ako benzín alebo motorová nafta. Vyžadujú si tiež menej údržby, pretože majú omnoho menej pohyblivých častí.

Počet vozidiel na ceste však bude aj naďalej narastať, čím sa obmedzí vplyv zvyšujúceho sa predaja elektromobilov z dôvodu emisií skleníkových plynov. Emisie sa začnú prudko v priebehu pár rokov (do roku 2040) znižovať, ale to ich podľa výsledkov správy vráti len na úroveň roka 2018.

Ali Izadi-Najafabadi, ktorý vedie spoločný výskum mobility v spoločnosti BNEF poznamenal, že služby pre zdieľanie jázd povedú k rýchlejšej podpore elektrických vozidiel, ako súkromní vlastníci. Majitelia vozového parku si vo všeobecnosti viac uvedomujú náklady na údržbu a palivo než súkromné osoby.

Súvisiace:
Stránky Volkswagenu pri objednávkach elektromobilov padajú
Amsterdam chce do roku 2030 zakázať znečisťovanie automobilov

Izadi-Najafabad ďalej uviedol: “V súčasnosti z celosvetového hľadiska existuje viac ako miliarda užívateľov služieb zdieľanej mobility (ako napríklad taxi služby),” … “Tieto služby budú naďalej rásť a postupne znižovať dopyt po vlastníctve vozidiel.”

Čína bude naďalej viesť predaji v oblasti elektromobilov, ale podiel Číny na trhu bude klesať, keďže sa navyšujú aj predaje v iných krajinách. Očakáva sa, že Čína bude predstavovať 48% všetkých elektromobilov predaných v roku 2025, ale iba 26% v roku 2040. BNEF tiež predpovedá, že medzitým Európa sa v období rokov 2020-2029 dostane pred USA, čo sa týka podielu na trhu s elektrickými autami.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ

Facebook komentár