Najdrahsie_znacky_sveta

Technologické spoločnosti v súčasnosti dominujú akciovým trhom a svetu digitálneho marketingu. Tento sektor však teraz dosahuje prvenstvo aj v ďalšej oblasti. Je ňou hodnota spotrebiteľských značiek.

Obrovské rozmery a vplyv technologických spoločností spôsobil, že hodnota ich značiek dosiahla počas posledného desaťročia nadpriemernú úroveň. Stačí, že sčítame celkovú hodnotu značiek spoločností Google a Apple, a získame čísla porovnateľné s hrubým domácim produktom Švédska.

V grafe je vidno rebríček desiatich najdrahších značiek sveta. Počas posledných desiatich rokov sa na prvých pozíciách usídlili značky technologických spoločností. Predtým boli vo vedení značky ako Coca-Cola a Marlboro. Technológia však napredovala míľovými krokmi a dnes sú na prvých piatich pozíciách značky spadajúce pod technologický priemysel. Prvá časť vizualizácie znázorňuje najväčšie značky v rokoch 2006, 2012 a 2017 a ich celkovú hodnotu. Modrou farbou sú zobrazené technologické značky, žltou značky z ostatných sektorov. V druhej časti vizualizácie je zoradených 25 najväčších značiek podľa ich celkovej hodnoty.

Znacky_sveta_s_najvacsou_hodnotou_2017

Čo je vlastne hodnota značky?

Údaje použité pri zostavovaní vizualizácie pochádzajú z databázy BrandZ, ktorá pre rok 2017 zverejnila zoznam 100 najväčších svetových značiek. Databáza pomocou špecifickej metodiky vyčísľuje finančnú hodnotu rôznych značiek po celom svete.

Pod pojmom „značka“ v tomto prípade chápeme nehmotné aktíva, ktoré existujú v povedomí spotrebiteľov. Zvyčajne sa jedná o istú predstavu, ktorá vznikala v rámci dlhého časového obdobia prostredníctvom brandingu, reklám, publicity a ďalších druhov osobných skúseností.

„Hodnota značky“ vyjadruje výšku kapitálu, ktorou značka prispieva k celkovej hodnote spoločnosti. Vyčíslenie týchto nehmotných aktív predstavuje pridanú hodnotu pre akcionárov, ktorá by za iných okolností neexistovala.

Hlbšia analýza

Ktoré druhy spoločností vytvárajú najúspešnejšie značky?

Nasledujúca grafika zobrazuje 100 najväčších značiek, ktoré sú rozdelené do niekoľkých kategórií.

V nasledujúcom grafe sa medzi stovkou najväčších značiek sa nachádza: 12 značiek čínskych spoločností, 23 značiek v rámci finančných služieb a 23 značiek technologických spoločností. V rámci tohto hodnotenia sú Amazon a Alibaba zaradené medzi technologické spoločnosti.

Znacky_sveta_s_najvacsou_hodnotou_2017_graf_1

Počet úspešných čínskych značiek sa rýchlo zvyšuje. Na zozname 100 najväčších značiek figurovali v roku 2008 iba štyri. Dnes sa do prvej stovky dostalo až 23 čínskych značiek, medzi ktoré patria všeobecne známe mená ako Huawei, Alibaba a Ping An Insurance.

Ďalšie najúspešnejšie značky patria predovšetkým do sektora finančných služieb (23 značiek zo 100) a do technologického priemyslu (tiež 23 značiek zo 100).

Hodnota značiek na vzostupe

Celková spoločná hodnota všetkých 100 značiek na zozname v posledných rokoch stúpa. V súčasnosti dosahuje 3,6 bilióna dolárov.

V ďalšom obrázku je vyobrazenie narastajúcej kumulatívnej hodnoty 100 najväčších značiek na svete v rokoch 2006-2017. Čierna farba zobrazuje celkovú spoločnú hodnotu značiek, zelenou je zvýraznený nárast hodnoty voči predchádzajúcemu roku.

Znacky_sveta_s_najvacsou_hodnotou_2017_graf_2

Pre porovnanie, uvedená suma je vyššia ako ročné HDP Nemecka, ktoré je štvrtou najväčšou ekonomikou na svete.

 

 

Zdroj: Yahoo, VisualCapitalism

Facebook komentár