carry trade

Uzatváranie „carry trade“ obchodov a ich neplánované dôsledky na trhy

Európska centrálna banka pod záštitou Maria Draghiho vytvorila na trhu destabilizujúce podmienky, známy ako carry trade (vysvetlené nižšie) na menu euro. Pán Draghi nedávno na trhoch vyvolal agresívny útok v hodnote meny a to všetko po zasadnutie ECB konanom 3. decembra. V skutočnosti predtým z jeho vyjadrení vychádzalo niečo ako: “Robíme, čo musíme a snažíme

[ Čítaj viac ]

Aktuálne hry európskych bánk a ECB od “Tyler Durden”

Keď sme v piatok napísali „ Toto je kam išli peniaze LTRO“(LTRO sú dlhodobé operácie na refinancovanie), povedali sme, že posledný klinec do teórie „Carry Trade“ bol, že namiesto využitia peňazí LTRO „Bazooka“ a vyzbieranie nezmyselných halierov spred parného valca, európske banky sa otočili a uložili ich spolu s ECB späť po tom, čo sa

[ Čítaj viac ]