celosvetová inflácia

Celosvetová inflácia od roku 2008 nebola tak vysoko

Ceny rýchlo rastú naprieč obrovským rozsahom rozvinutého sveta, pričom inflácia v krajinách, ktoré patria do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, v apríli prudko stúpla na najvyššiu mieru od roku 2008. V dnešnom dni organizácia so sídlom v Paríži uviedla, že zvýšenie cien energií v apríli podporilo priemernú ročnú infláciu v krajinách OECD na 3,3%

[ Čítaj viac ]

Celosvetová inflácia: Centrálnym Bankám sa nedarí VP

  Celosvetová inflácii sa v posledných mesiacoch príliš nezmenila. Ako celosvetová ekonomika pomaly rastie, zdá sa, že miera inflácie zostáva na nezmenenej úrovni. V skutočnosti, miera inflácie v mnohých z najväčších ekonomík sveta spomaľuje. Posledné výsledky z  USA, Číny, Veľkej Británie a HMÚ(Hospodárska menová Únia EÚ) – všetky poukázali na spomaľovanie miery inflácie, keďže EÚ

[ Čítaj viac ]