Celosvetová inflácii sa v posledných mesiacoch príliš nezmenila. Ako celosvetová ekonomika pomaly rastie, zdá sa, že miera inflácie zostáva na nezmenenej úrovni. V skutočnosti, miera inflácie v mnohých z najväčších ekonomík sveta spomaľuje.

Posledné výsledky z  USA, Číny, Veľkej Británie a HMÚ(Hospodárska menová Únia EÚ) – všetky poukázali na spomaľovanie miery inflácie, keďže EÚ a USA dosahujú medziročný nárast len na úrovni 1,3% a 1,5%. Nielen, že centrálnym bankám sa nepodarilo vygenerovať žiadnu infláciu prostredníctvom svojich rôznych politík, ale taktiež nedokázal priniesť podstatné zmeny v oblasti vývoja zamestnanosti.

Vývoj inflácie môžete vidieť v grafe nižšie – 2007-2013 :

Zdroj: Orcam

Facebook komentár