rozvojové trhy

Meď nám môže predpovedať čo sa stane na rozvojových trhoch

•Niektorí experti tvrdia, že meď môže predpovedať body zlomu v globálnej ekonomike •Tiež existuje silné prepojenie medzi meďou a rozvojovými trhmi Často počujete ľudí volať ju “doktor meď”. Hovoria, že tento kov má Ph.D. z ekonomiky pre jej schopnosť predpovedať body zlomu v globálnej ekonomike. Nie som si tým všetkým istý ale vidím silné prepojenie

[ Čítaj viac ]

„Najväčšia príležitosť rastu v histórii kapitalizmu“

Podľa novej správy od McKinsey & Company nie je zázračný príbeh rastu rozvojových trhov ani zďaleka na konci. Do roku 2025 spotrebujú konzumenti v rozvojových krajinách ročne 30 biliónov dolárov. Bude to „najväčšia rastová príležitosť v histórii kapitalizmu,“ hovorí správa. Po stáročia bolo percento ľudí s voľne použiteľným príjmom (spotrebitelia) dramaticky menšie ako percento tých,

[ Čítaj viac ]

Rozvojové trhy predpovedajú na rok 2012 problémy od “David Knox Barker”

Počas poslednej globálnej vlny „zimnej“ sezóny( recesia), ktorá sa odohrávala v 30tych a 40tych rokoch sa v ekonomike uskutočnili významné zmeny, podobné tým, ktoré globálna ekonomika zažíva dnes. Hlavným rozdielom v tom čase bolo že voľný trh kapitalizmu strácal svoj podiel vo vzťahu ku komunizmu, socialistickým a diktátorským krajinám. Počas tejto dlhej vlny ekonomickej recesie,

[ Čítaj viac ]