Počas poslednej globálnej vlny „zimnej“ sezóny( recesia), ktorá sa odohrávala v 30tych a 40tych rokoch sa v ekonomike uskutočnili významné zmeny, podobné tým, ktoré globálna ekonomika zažíva dnes. Hlavným rozdielom v tom čase bolo že voľný trh kapitalizmu strácal svoj podiel vo vzťahu ku komunizmu, socialistickým a diktátorským krajinám. Počas tejto dlhej vlny ekonomickej recesie, nová stredná trieda, ktorej čísla v miliardách prúdia do rozvíjajúcich sa trhov, výborne čelia sile dlhej vlny v praxi. Napriek tomu v súčasnosti  akciové trhy signalizujú že investori očakávajú koniec dlhej zimnej vlny a príchod novej jarnej vlny rastu.

V 40tych rokoch stovky miliónov potenciálne produktívnych ľudí v globálnej ekonomike, sa ocitli v úzadí a odlúčili sa od výhod najväčšieho ekonomického systému v dejinách. Napriek tomuto  trendu, medzinárodný voľný trh kapitalizmu bol schopný sa posunúť na nevyhnutnú „jarnú“ vlnu rastu. V neskorých 40tyh  a na začiatku 50tych rokov, globálna ekonomika vstúpila do doby silného ekonomického rastu a prosperity. V skratke, dlhá „jarná vlna priniesla rast.

Ekonomická expanzia von z Veľkej hospodárskej krízy bol pozoruhodný čin a dôkaz odolnosti globálneho systému, ktorý ocenil úspech a potrestal zlyhanie. Medzinárodný voľný kapitalistický trh produkoval rapídny rast životného štandardu pre hocikoho, kto chcel priložiť ruku k dielu a nájsť svoje uplatnenie, pre potreby a dopyt globálneho trhového systému.

Opäť raz, našla globálna ekonomika samú seba v problémových časoch, vyžadujúca znižovanie dlhu a nakazená nadprodukciou a prevahou ponuky vo všetkých odvetviach. Nanešťastie tento čas nadprodukcie v systéme, ktorý vznikol na základe klesajúceho dopytu, by mohol by byť oveľa väčší ako naposledy. Rozvíjajúce sa trh skvele pomáhajú pri vstrebávaní tejto nadprodukcie s novým dopytom, no na všetko treba čas.

Aby globálna ekonomika unikla najhoršiemu možnému  scenáru v dlhej zimnej vlne, rozvíjajúce trhy musia zohrať dôležitú úlohu. Rast strednej triedy v kľúčových rastúcich trhoch je najpodstatnejšia požiadavka aby sa trhy vrátili na rastúcu vlnu, ale nanešťastie, nie sú stále schopné čeliť hlavnej dlhej vlne v rozvinutom svete.

Je zrejmé, že pokročilé  ekonomiky v rozvinutom svete sú preťažené. Táto situácia je spôsobená zlou fiškálnou a menovou politikou, ktorá sa pokúsila znížiť prirodzené znižovanie zadlženosti ktoré sa vyskytujú napríklad v rozvinutom svete, po rokoch nadmerného využívania dlhov a nadprodukcie.

Pokým bude verejný a súkromný sektor pokračovať v platení vo vyspelom  svete, rast rozvíjajúcich sa trhov je potrebný aby zaplnil prázdne miesto. Ak sa zastaví, firemné profity ktoré rástli, nadobudnú opačný smer, a môže dokonca dôjsť k prudkému zastaveniu. Firemné zisky sú podstatné pre kontinuálny rast akcií.

Ceny akcií sú jedným s najlepších indikátorov pre ekonomiku. Všetko to pozitívne nadšenie kvôli pohybu z minima ( 4.11.2011) na indexe S&P 500 a sprevádzajúce pohyby v ostatných hlavných rozvinutých trhoch, ignorovali jeden výrazný fakt. Kľúčové rozvojové trhy sa nepodieľali naplno v tomto pohybe. Po pravde zápasí s chudými pohybmi  z hlbších výpredajov a zažil rozvinutý svet zažil.  Tento znepokojivý rozvoj by mal byť upozornením pre finančné metropoly, ale všetky oči sú upriamené na európsku dlhovú katastrofu.  

Spomeňme si na mantru vychádzajúcu z miním roku 2009, keď svet stál nad priepasťou. Okrem toho aby bol zachránený programom TARP (Troubled Asset Relief Program) a zahraným balíčkom z Washingtonu, financovaný našou budúcnosťou, plán pre rozvojové trhy, špeciálne Čínu, na zachránenie globálnej ekonomiky pre depresiou. Rastúca veľmoc Čína je jedným z najdôležitejších trhov pre globálny rast. Ak zlyhá Čína, zlyhá aj globálna obnova. Ich ekonomika vyzerá že ma problémy, ostávajúca príliš závislá na projektoch infraštruktúry.

Nasleduje graf Dynamiky trhového cyklu (Market Cycle Dynamics)  zo Šanghajského indexu (SSEC) v súčasnom cykle z miním roku 2008, zobrazujúcim cenu, čas a sentiment , prístup k analýze je vo forme časového plánu. Graf vyjadruje prvé dva z troch cyklov  obchodného cyklu. Druhý cyklus sa javí v súčasnosti ako na dne.

Graf: 2007-2011 Čínsky akciový index Shangai Composite

Na grafe je znázornený Level 1 a niekoľko Level2 Fibonacci hladín, čo je metóda cenovej analýzy vyvinutá rokmi výskumu Fibonacciho hladín. Všimnite si že Šanghajský kompozit sa taktiež skĺzol dole k úrovni 1X 2.618 Fibonacciho vejárovej línie, čo je nová metóda využitia vejárových úrovní, ktoré využívajú Fibonacciho hodnoty.  Priesečník vejárových a horizontálnych línií naznačuje zvraty v každom trhu a obligácii ktorú sledujeme. Fibonaaciho úrovne a vejárová sieť sa stále testujú a ešte neboli zverejnené v MCD software ( Market Cycle Dynamics).

Šanghajský index práve prebil posledný Level1 cieľov časovej perióde ktorá môže teoreticky naznačovať zvrat. Toto sa dialo počas toho ako indikátor Stochatics bol vo silnej „oversold“ hodnote a v okne pre koniec cyklu. Toto sa dialo aj počas toho ako Fibonacciho vejárová úroveň z maxím roku 2007 sa prekrížila s Level 1 úrovňou, zvýraznenou cenou a časom. Používaním ceny času a sentimentu môžeme vyhľadávať cyklické zmeny s vysokou pravdepodobnosťou v hocijakom trhu.

Pozrime sa na pohyb Šanghajského kompozitu späť na úroveň 23,6% Level cieľa na 2722 na hladine v treťom a poslednom stĺpci 3RD#3 v obchodnom cykle.  Cena a sentiment naznačujú silný pohyb, pred finálnym  obratom cyklu nadol v rozvojových trhoch roku 2012. Toto sa týka ja Číny , ktorá v roku 2012 nastaví nové minimá. 

Pre rozvojové trhy sa predpokladá že budú záchrané lano pre celý rozvinutý svet a prekonajú dopytovú depresiu, ktorej svet práve čelí, ale spotrebiteľov dopyt v Číne sa zmenšuje, pokiaľ prázdna infraštruktúra napreduje. Narastajúca stredná trieda rozvojových trhov by mala prestať šetriť priveľa peňazí a namiesto toho otvoriť vrecká. Predstavte si 2 miliardovú strednú triedu ako nakupuje, toto sa nedeje.

Na pláne globálnej hry vyzerá,  že niečo nie je v poriadku. Rozvojové trhy vyzerajú akoby vysielali nový rozrastajúci sa šok ktorý, skôr či neskôr zasiahne globálnu ekonomiku. Dekáda Keynesovského finančného modelu priviedli vyspelí svet k dopytovej depresii. Ekonomická kontrakcia sa šíri aj k rozvojovým trhom. Rýchlo rastúce spoločnosti v rozvojových trhoch sa musia pripraviť na zásah do ich príjmov a ziskov.

Cykly rozvinutých trhov ako napríklad S&P 500 v spojených štátoch a nemecký DAX mali v poslednej dobe obraty cyklov niekoľko mesiacov po obratoch v trhoch rozvojových. To znamená že rozvinuté trhy sa možno dostanú na ďalšie minimá, potom ako eufória z intervencie aktuálneho Európskej dlhovej krízy ustúpi. Investori a obchodníci potrebujú vyhľadávať tieto cykly, Fibonacciho úrovňe supportu a rezistencie na identifikáciu optimálneho vstupu a výstupu v týchto turbulentných trhoch.

Cykly v rozvojových trhoch možno otestujú súčasné minimá alebo dokonca spadnú na nové, keď cykly vo vyspelom svete dosiahnu nové minimá v súčasnom cykle.

Globálna ekonomika a finančné trhy sú komplexný systém. Internetová bublina a realitná bublina vo vyspelom svete vyzerá že tiež „vyžmýkala“ ekonomiku v rozvojových až za hranicu ich prirodzeného rozvoja. Napriek rastu, rozvojové trhy nerastú dostatočne rýchlo, aby zachránili vyspelí svet pred ich zlou fiškálnou a menovou politikou, ktorá ešte zhoršila dlhú zimnú vlnu.

Očakáva sa silný pohyb zo súčasných miním v cykle rozvojových trhov . Viac problémov potom príde na trhy keď export do vyspelého sveta upadne. Ďalší rok dlhá zimná vlna bude potom oveľa studenšia vo vyspelom svete a rozvojových trhoch. V rokoch 2012 a 2013 sa očakávajú nové minimá. Nasleduje dno posledného obchodného cyklu dlhej vlny v najbližších 18tich mesiacoch a rozvojové trhy povedú medzinárodný voľný kapitalistický trh do novej dlhej vlny „jari“. Prichádza nová zlatá éra rastu a prosperity, ale najprv prežiť dlhú zimu ktorú priniesol globálny dlh.

Zdroj: LongWave Dynamics

Facebook komentár