vrchné 1%

História majetkovej nerovosti

Mesto Pompeje bolo v roku 79 nášho letopočtu pokryté popolom pochádzajúcim z explózie sopky Vezuv. Táto udalosť viedla k absolútnemu zakonzervovaniu detailného vyobrazenia života v populárnom rímskom meste, od rušných vojenských objektov až po technologicky vyspelé akvadukty. Katastrofa sa odohrala už pred takmer 2 000 rokmi. Mnohí moderní historici však tvrdia, že sa vďaka nej

[ Čítaj viac ]

Bohatí sú bohatšími, aj keď “priemerný” príjem sa zvýšil

Pre väčšinu Američanov sa situácia zlepšuje. Avšak pre najbohatších jednotlivcov je situácia omnoho lepšou. Domácnosti počas minulého roka dosiahli celkovo priemerné pevné zisky, čím v porovnaní s rokom 2015 dosiahli lepšie príjmy. Podľa najnovších údajov, príjmy pre typickú americkú domácnosť, upravené o infláciu v roku 2016 vzrástli o 3,2% na 59 039 dolárov. Hoci mzdy

[ Čítaj viac ]

Milionári vlastnia rekordný 45% podiel svetového bohatstva

Svetové milionári, ktorí reprezentujú horné 1 percento populácie, podľa novej správy aktuálne vlastnia rekordných 45 percent svetového bohatstva a ich podiel bude do budúcna razantne rásť. Podľa správy od spoločnosti The Boston Consulting Group, v súčasnej dobe po celom svete existuje 17,9 milióna týchto domácností, čo predstavuje nárast až o 8 percent z 16,6 milióna,

[ Čítaj viac ]

Príjem vrchného 1% prekvapivo poklesol

  Hoci ekonomické oživenie bolo pre nich dobré, vrchné 1% stále zarába menej, než tomu bolo pred desiatimi rokmi. Priemerný príjem tejto elitnej skupiny bol v roku 2015 na úrovni 1,36 milióna dolárov. Jedná sa o čísla nových, aktualizovaných dát od Emmanuela Saeza, profesora ekonómie na University of California, v Berkeley. To je o 12,6%

[ Čítaj viac ]

Dobrá správa pre spodných 99%, no lepšia pre vrchné 1%

99% obyvateľov konečne v roku 2014 zaznamenalo nárast ich príjmov. Podľa novej analýzy profesora v UC Berkeley, Emmanuela Saeza, po očistení o infláciu ročný rodinný príjem vzrástol o 3,3% a tým sa jedná o prvé významné navýšenie v období posledných 15 rokov. Saez poznamenal: “To preto, že miera nezamestnanosti počas minulého roka výrazne klesla. v

[ Čítaj viac ]

Najbohatšie 1% v USA zachytáva najväčší podiel z objemu príjmov sveta – za viac ako 30 rokov

Najbohatšie 1 percento sa v priebehu posledných troch desaťročí stalo podstatne bohatšími vo väčšine krajín, s najväčším podielom zvýšenia zaznamenanom v USA. S týmto vyhlásením prišla nová správa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Výskumná skupina zistila, že podiel bohatstva najbohatšieho 1 percento v USA sa od roku 1980 viac ako zdvojnásobil, keďže sa

[ Čítaj viac ]

Vrchné 1% kontroluje 39% bohatstva sveta

Podľa najnovšej správy najbohatšie 1 percento teraz ovláda 39 percent svetového bohatstva, a ich podiel bude pravdepodobné rásť aj v najbližších rokoch. Celkové svetové súkromné držané bohatstvo v minulom roku vzrástlo o 7,8 percenta na 135 biliónov amerických dolárov, podľa Global Boston Consulting Group a jej správy Global Wealth. Horné 1 percento ovláda 52,8 biliónov

[ Čítaj viac ]