Zatiaľ čo USA je hlboko zabraná do rozhovorov ohľadom dlhového stropu, kríza v Puerto Rico (Portoriko) sa zhoršuje.

Výkonný riaditeľ Municipal Market Advisors – Robert Donahue uviedol: “Hospodársky rast stagnuje, alebo klesá po mnoho rokov, od roku 2006 … a nie je mi jasné, alebo iným osobám, čo bude riadiť ekonomický rast. Puerto Rico sa spoliehalo na dlh a myslím, že sme v bode, kedy si už investori myslia, že sme dosiahli určitú únosnú hranicu.“

“Tento štát USA” má dlh vo výške 87 miliárd amerických dolárov ( čo je 23 000 dolárov na 1. obyvateľa) a veci sa nijako nelepšia. Letné výpredaje na dlhopisovom trhu Puerto Rica už zasiahli toto problémové územie, čo viedlo k tomu, že už nemohlo viac vydávať svoj nový dlh. Namiesto toho vykonáva financovanie základných operácií s neudržateľnými, krátkodobými riešeniami, ako sú bankové úvery. To je problém, ktorý by mal robiť starosti mnoho Američanov, pretože veľká časť dlhopisov tohto územia je držaná v amerických podielových fondoch.

( Súvisiace: Tak už aj v EÚ máme Detroit!!! Volá sa Aninoasa a je z Rumunska )

Na rozdiel od Detroitu, Puerto Rico je schopné podať návrh na konkurz (bankrot) a preto je považovaný za územie, ktoré nemôže byť zachránené americkou vládou. Donahue dodáva: “Územná klauzula ústavy hovorí, že len Kongres môže prísť a pomôcť.” S ohľadom na súčasný stav federálnej vlády sa to zdá, ako nepravdepodobné.

Výkonná moc je schopne legálne riadená prostredníctvom hospodárskeho rozvoja. Ministerstvo financií USA však objasnilo, že nebude vypracovávať žiadny plán pomoci pre toto územie.

Úradní predstavitelia Puerto Rica a ich častí robia všetko, čo môžu pre túto krajinu. Donahue dodáva: “Idú správnym smerom,” … “Ratingové agentúry sú s nimi veľmi trpezlivé … ale naozaj dosiahli úrovne, môžu dosiahnuť tzv. kategóriu „neinvestičného stupňa“. Otázkou je, či Puerto Ricu bude aj naďalej umožnené  mať prístup na trh a či kupujúci budú veriť tomu, čo ratingové agentúry hovoria.”

( Portoriko (Puerto Rico znamená „bohatý prístav“) je ostrov a politicky tzv. nezačlenené (unincorporated) územie USA, ktoré má vo vzťahu k USA postavenie tzv. „spoločenstva“ (commonwealth) resp. po španielsky „slobodného a pridruženého štátu“ (estado libre asociado). Pri amerických prezidentských voľbách z roku 2012 sa Portoriko v pridruženom referende vyslovilo pre plné členstvo v rámci federácie Spojených štátov )

Zdroj: LATimes

Facebook komentár