Detroit sa vo štvrtok stalo najväčším mestom v histórii USA, ktoré podalo návrh na konkurz, pretože štátom menovaný správca požiadal o núdzovú ochranu pred veriteľmi.

Kevyn Orr – finančný expert, ktorý bol v marci tohto roka najatý štátom uviedol, že Detroit kvôli voľnému pádu jeho fiškálnej situácie vykonal súdne podanie ochrany pre bankrotom.

Rad faktorov – najmä prudké zníženie obyvateľov a pokles základu dane – boli obviňované za príčiny Detroitu smerom k platobnej neschopnosti. Detroit medzi rokmi 2000 a 2010 stratil štvrť milióna obyvateľov. Populácia, ktorá v roku 1950 dosiahla 1,8 miliónov sa snaží aktuálne zostať nad úrovňou 700 000. Veľa obyvateľov strednej triedy a majiteľov podnikov z Detroitu taktiež utiekli, čím toto mesto prišlo ďalšie doláre od svojich daňových poplatníkov.

V posledných mesiacoch sa mesto spoliehalo na štátom podporované dlhopisy, ktoré mali slúžiť k zaplateniu mzdy pre svojich približne 10 000 zamestnancov.

Orr nebol schopný presvedčiť rad veriteľov, mestské odbory a iné organizácie, aby prispeli ďalšími peniazmi, s cieľom uľahčiť masívnu finančnú reštrukturalizáciu tohto mesta. Ak bankrot bude schválený, mohli by byť aktíva mesto zlikvidované, s cieľom uspokojiť požiadavky veriteľov.

Guvernér Rick Snyder v liste pre Orra a štátneho pokladníka Andyho Dillona na schválenie bankrotu poznamenal: “Je možná iba jedna uskutočniteľná cesta, ako sa z tohto dostať.”

Snyder na začiatku tohto roka poznamenal, že Detroit bol vo finančnej núdze a bez plánov na zlepšenie jeho situácie. Stalo sa tak najväčším mestom v USA, ktorý sa dostalo pod dohľad štátu, kedy sa pán Orr v marci roka 2013 dostal na jeho aktuálny post. Táto jeho správa bola pripojená k podaniu bankrotu.

Snyder poznamenal: “Občania Detroitu potrebujú a zaslúžia si jasnú cestu z tohto cyklu stále klesajúcich služieb,” … “Veritelia tohto mesta si rovnako ako jeho mnoho oddaných štátnych predstaviteľov zaslúžia vedieť, čo mesto sľubuje, môže a bude vykonávať. Jediný spôsob, ako to urobiť, je radikálne reštrukturalizovať aktíva mesta.”

Orr vykonal jeho úspešnú reštrukturalizáciu pre americkú automobilku Chrysler. Na začiatku svojho 18-mesačného pôsobenia v Detroite vydal varovanie, že úpadok Detroitu je možný, ako jeho veritelia nemajú v záujem ustúpiť.

Svoje plány v júni predložil na schôdzi držiteľov dlhopisov, v ktorých varoval, že tam bola šanca na bankrot v pomere 50:50. Niektorí veritelia boli požiadaní, aby si zobrali 10 centov na dolár, ktoré im mesto dlhovalo. Nedostatočne nároky na vyplácanie dôchodkov by v rámci tohto plánu dostali menej ako 10 centov na dolár.

Orr-ov tím finančných expertov spoločne poznamenali, že návrh bol pre Detroit možnosťou, ako  trvalo vyriešiť svoje fiškálne problémy. Taktiež poznamenali, že Detroit zanedbával “šetrenie peňazí” na nezabezpečený dlh pre policajnú a požiarnu ochranu a ďalších služieb o hodnote 2,5 miliardou amerických dolárov.

Guvernér napísal: “Aj napriek snahe pána Orra, nebol schopný dosiahnuť reštrukturalizačný plán s veriteľmi tohto mesta,”… “Preto súhlasím, že jediná možná cesta k pevnej stabilite Detroitu, je podať žiadosť o ochranu pred veriteľmi.”

Rozpočtový deficit Detroit bol viac ako 380 miliónov dolárov. Orr povedal, že dlhodobý dlh bol na úrovni viac ako 14 miliárd dolárov a mohol by byť v rozmedzí 17 až 20 miliárd amerických dolárov.

Zdroj: AP

Facebook komentár