Dane z príjmov sa naozaj líšia po celom svete.

OECD nedávno zverejnila správu, kde porovnává daňové zaťaženie príjmov vyspelých svetových ekonomík. OECD sa v tejto správe zaujímala o “daňové zaťaženie” príjmov fyzických osôb. OECD vypočítala priemerné daňové zaťaženie pre rôzne typy rodín v každej z 34 krajín OECD.

Bližšie sa pozreli na to, ako sa zmenilo daňové  zaťaženie na priemerný plný úväzok medzi obdobím pred Veľkou recesiou a súčasnosťou. Krajiny s najvyšším priemerným daňovým zaťažením – Belgicko (55,6% z príjmov) a najmenším – Čile (7,0%) nezaznamenali žiadne zmeny medzi rokmi 2007 a 2014.

Iné krajiny, však zaznamenali väčšie zmeny. Daňové zaťaženie v Maďarsku kleslo o 5,5 percentuálneho bodu, z 54,5% v roku 2007 na 49,0% v roku 2014. Írska daňové zaťaženie sa zvýšilo o 6,0 bodu, z 22,2% na 28,2%.

Tu je obrázok toho, ako sa zmenilo daňové zaťaženie pre priemerného pracovníka na plný úväzok, teda či sa medzi rokmi 2007 a 2014 navýšilo alebo zmenšilo, v každej krajine OECD:

Daňové zaťaženie ako percento z príjmov:

 

Facebook komentár