Kolko_zaplatili_banky_na_daniach_vo_Velkej_Britanii

Organizácia UK Finance a audítorská spoločnosť PwC zverejnili analýzu 36 bánk, podľa ktorej bankový sektor prispel v období 2016/17 do štátnej pokladnice sumou £35,4 miliardy. Je to zvýšenie voči minulému roku, keď táto hodnota predstavovala £34,2 miliardy.

Banky celkovo zaplatili dane v hodnote až 47,6% svojich ziskov. Výška vyzbieraných daní bola umocnená zavedením bankových prirážok v roku 2016, ako aj zvýšením dane z príjmov právnických osôb, ktoré vyplývalo zo zvýšenia ziskovosti, odpočtu daňových strát a obmedzení platobnej kompenzácie.

Andrew Packman, ktorý je daňovým analytikom v spoločnosti PwC, vraví: „Správa jasne dokumentuje, že bankový sektor výraznou mierou prispieva do verejných financií Veľkej Británie. Daňové príspevky sa neprestajne zotavujú od konca finančnej krízy. Táto oblasť priemyslu je v súčasnosti v dobrom stave a je pripravená čeliť budúcim výzvam. Analýza však vyzdvihuje význam bankového sektora a dôležitosť toho, aby si Veľká Británia udržala vedúcu pozíciu v rámci svetového finančníctva.“

Isabelle Jenkinsová, ktorá je v spoločnosti PwC riaditeľkou pre kapitálové trhy, dodáva: „Londýn má záujem aj naďalej ostať jedným z najdôležitejších a najatraktívnejších medzinárodných centier bankovníctva a svetového obchodu. Za týmto účelom však bude musieť bankový sektor Veľkej Británie rozšíriť svoj horizont. V súčasnosti je sústredený do najužšieho centra Londýna, no mal by hľadať nové talenty aj na ostatnom území krajiny.“

Nižšie uvádzame kľúčové štatistiky, o ktorých pojednáva analýza bánk vo Veľkej Británii.

Súvisiace: Rodina Rockefellerovcov zakladá novú investičnú spoločnosť

Banky prispeli v období 2016/17 do štátnej pokladnice sumou £35,4 miliardy. Je to zvýšenie voči minulému roku, keď táto hodnota predstavovala £34,2 miliardy. Priama daň, ktorá predstavuje výdavky samotných spoločností, zodpovedala za £19 miliárd z celkovej sumy, pričom vyzbieraná daň dosahovala ďalších £16,4 miliardy.

Kolko_zaplatili_banky_na_daniach_vo_Velkej_Britanii_1

Z celkovej sumy £35,4 miliardy bolo £18,1 miliardy zaplatených britskými bankami a £17,3 miliardy pochádzalo od zahraničných bánk.

Kolko_zaplatili_banky_na_daniach_vo_Velkej_Britanii_2

V januári roku 2016 boli zavedené bankové prirážky o hodnote 8% zo zdaniteľných príjmov. Tie zodpovedali za £1,1 miliardy vyzbieraných daní. Výnosy z daní z príjmov právnických osôb, bankových poplatkov a prirážok predstavovali súhrnne £8,9 miliardy. Dosiahli tak o 22% vyššiu hodnotu ako výnosy z daní z príjmov právnických osôb pred finančnou krízou.
Výnosy z daní z príjmov právnických osôb a bankových poplatkov z bankového sektoru v rokoch 2006 až 2017.

Výnosy z daní z príjmov právnických osôb a bankových poplatkov z bankového sektoru v rokoch 2006 až 2017.

Najväčšou položkou v rámci daní bankového sektora ostáva daň z celkových miezd. Viac ako polovicu výnosov z tejto dane zaplatili banky so sídlom v zahraničí. A to aj napriek tomu, že zamestnávali iba štvrtinu všetkých zamestnancov v sektore.

Kolko_zaplatili_banky_na_daniach_vo_Velkej_Britanii_4

Stephen Jones, ktorý je generálnym riaditeľom spoločnosti UK Finance, vraví: „Uvedená štúdia prichádza vo vhodnom čase, pretože zdôrazňuje dôležitosť po-Brexitových dohôd, ktoré budú podporovať bankový sektor. Je kľúčové postaviť sa za zahraničné banky, ktoré sa rozhodli usídliť sa v krajine a poskytovať služby zákazníkom z Veľkej Británie a Európy.“

Súvisiace: GRAF: História recesií po celom svete

Bankový sektor zamestnáva 1,6% celkovej pracovnej sily Veľkej Británie a je zodpovedný na 7,2% celkových výnosov z daní zo mzdy. Dane vyzbierané z bankového sektora v období 2016/17 predstavovali 5,4% celkových výnosov z daní britskej vlády.

Kolko_zaplatili_banky_na_daniach_vo_Velkej_Britanii_5

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: PwC, Yahoo

Facebook komentár