Austrálsky mechanizmus určenia úrokovej sadzby trhu by mohol poskytnúť lepší model ako poskytnutá londýnska medzibanková úroková sadzba. Londýnsky model predstavuje globálny porovnávací systém, o ktorom si teraz ľudia myslia, že prijímal príspevky na manipuláciu. Austrálsky model má však kľúčový rozdiel – používa aktuálne ponuky na určenie úrokovej sadzby.

Potencíal pre manipuláciu s referenčnými hodnotami Bank Bill Swaps (BBSW) sa zdá byť v austrálskom systéme menší ak v londýnskom systéme Libor.

Kým banky predkladajú ich vlastné odhady na pôžičkové a úverové náklady pre výpočet Libor, sadzba BBSW sú určené podľa toho, ako a kde sa peniaze na trhu vymienajú.

“Je to jednoznačne model, ktorý má zjavné výhody nad tým, čo bolo použité pre stanovenie úrokových sadzieb Libor,” povedal Justin O’Brien, riaditeľ centra pre právo, trhy a regulácí v University of New South Wales v Sydney.

Škandál s Liborom, ktorý bol použitý ako model pre referenčné sadzby na výmenu stovky biliónov dolárov cenných papierov a úverov, derivátov, už stála britskú banku Barclays 453 miliónov dolárov v pokutách. Taktiež spôsobilo odvolanie predsedu a generálneho riaditeľa pre podanie umelo vytvorených nízkych sadzieb.

Barclays chce prestať používať podobný systém medzibankových úverov v Spojených arabských emirátoch. Royal Bank of Scotland, ktorá preveruje svoje trhy, opustil panely v Singapure, Tokiu a Hongkongu.

V Austrálii žiada austrálska asociácia finančných trhov (AFMA), ktorá reguluje BBSW, o aktuálné sadzby, ktoré sú pozorované 14 panelistami v sprostredkovanom trhu o 10 hodíne austrálskeho času.

Najvyššej a najnižšej ponuky sú potom vylúčené kým nebude minimálne päť a maximálne šesť príspevkov pre výpočet sadzbu BBSW.

“Tento trh sa veľmi líši od trhu vo Veľkej Británii, aj v štrukturé procesov, ktoré sme prijali a aj v úlohe panelistov na trhu,” povedal David Lynch, výkonný riaditeľ AFMA.

“Na trhu BBSW obchodujú mnohé banky s cenným papierom iných bánk, ale nachádzajú sa tam aj investiční manažéry a ďalší investori, ktorí sa podieľajú na trhu.”

Kvóty BBSW sú na cenný papier vydaný štyrmi hlavnými bánkami – Austrália a Nový Zéland Banking Group, Westpac Banking Group, Commonwealth Bank of Australia a National Banka of Australia.

S hlavnými cennými papiermi bánk sa obchoduje ako s homogénnou skupinou, čo sa lýši od príspevkov LIBOR, ktoré sú určené pre jednotlivé banky.

OBMEDZENIA

Existujú určité obmedzenia v používaní austrálského modelu pre Libor alebo iné trhy. Po prvé, zopakovať homogénne zaobchádzanie s predsedom bankového papiera by bolo obtiažné na iných trhoch, povedal jeden účastník BBSW.

“Neviem, ako sa dá toto dosiahnuť s Liborom,” povedal účastník, ktorý si neželal byť menovaný.

“Toto je trochu zložitejšie, ale samozrejme by boli ľudia za niečo, čo by bolo oveľa viac pozorovateľné.”

A zatiaľ čo jedna z výhod tohto modelu BBSW je to, že sa spolieha na aktuálne ponuky pre určenie ceny, to by sa potenciálne mohlo stať prerušovačom.

V extrémnych prípadoch, akým je napríklad globálna finančná kríza, by boli výmeny medzi bankami zakázané, a teda by neexistoval žiadny spôsob, ako odvodiť sadzbu na základe skutočnej ponuky – čo by ohrozovalo nespočetné obchodné výmeny po celom svete ktoré sú určené sadzbou Libor – hoci má AFMA pohotovostné plány pre riešenie takýchto situácií.

“Problém bol v roku 2008, keď sa žiadne výmeny nedali finalizovať, neboli žiadne obchodované ceny na základe ktorých by sa dala určiť akákoľvek referenčná sadzba,” povedal Charles Brown, lektor v National University of Singapore a zakladateľ poradenstva derivátov MathFinance Ázii.

“Takže problém s alternatívnym prístupom je, keď sa trh vyschne, nie je žiadny Libor.”

ALTERNATÍVY

Bolo množstvo pokusov o nájdenie alternatívy. Európska banková federácia nedávno zahájila dolárovú sadzbu Euribor, stanovená vo Frankfurte nad Mohanom. Burzový maklér ICAP začala určovať vlastné úrokové sadzby, ktoré sú stanovené v New Yorku.

Hovorí sa tiež, že jednodňové sadzby – ako napríklad EONIA, ktorá sa vypočítava z objemu vykonaných výmen – a ich deriváty s rôznymi splatnostami by postupom času mohli stať náhradou za európske LIBOR sadzby.

Ale žiadny z týchto sadzieb nie je široko používaný a nepredpokladá sa, že by sa stal novým štandard, aspoň v blízkej budúcnosti, kvôli veľkému počtu a veľkosti finančných nástrojov založených Liborom.

Libor je stanovený v 10 rôznych menách v 15 rôznych dôb splatnosťi (od jednej noci až po 12 mesiacov). Je zostavený denne spoločnosťou Thomson Reuters pre združenie britských bankárov na základe príspevkov od bánk v paneloch vybraných pre každú menu.

Ďalšia diskutovaná alternatíva je prinútiť banky, aby robili to, čo hlásia a prinútiť ích, aby požičali určité množstvo penazí so sadzbami, aké nahlasujú.

“Ak sadzba ktorá banky hlási je skutočná sadzba, ktorú poskytuje alebo určí, tak potom to má iný význam,” hovorí Jin-Chuan Duan, riaditeľ Inštitútu riadenia rizík na National University of Singapore.

“Nútiť banky predkladať to, čo “vidia” a “myslia” je zlý nápad. Dôvodom, prečo tieto banky sú na panely je, že vykonávajú veľa výmen, takže by mali hovoriť, čo vlastne robia,” dodal.

Minulý týždeň povedal prezident Richmond Federal Reserve Bank Jeffrey Lacker, že postupy pre stanovenie sadzby Libor sú zrelé na zneužívanie.

“Ak ste sa na to len pozreli bez toho, aby ste si niektorý z týchto príbehov prečítali, by ste sa domnievali, že poskytuje určitú mieru voľnosti v úzkom rozpätí pre jednotlivé inštitúcie a to, čo hlásia,” povedal agentúre Reuters Lacker v rozhovore.

O’Brien z UNSW povedal, že nie je isté, či mechanizmus BBSW alebo akýkoľvek iný podobný systém by dokázal dostatočne striktné opraviť vieru v medzibankovom trhu úverov.

“Nemyslím si, že to môže byť obmedzené na vyhodnotenie alebo privevnenie systému Libor. Hovorí sa o celóm rade nástrojov, ktoré spochybňuju riadenie kapitálového trhu.”

Preložil: Dávid Čáčik

Zdroj: Reuters

Facebook komentár