Ako sa blíži týždeň s termínom 2. augusta,  kde budú v týždni mať obchodníci zameranú pozornosť na rokovania ohľadom stropového amerického dlhu, ktoré sú na mŕtvom bode, spolu so štyrmi oznámenia úrokových sadzieb zo strany hlavných centrálnych bánk a dôležitých správ ohľadom amerického stavu americkej zamestnanosti Non-Farm Payrolls, ktorá môže ponúknuť pohľad nádeje na americký trh práce v USA. V rámci prípravy na nový obchodný týždeň Vám FinančnyTrh.com prináša výhľad Top 10 ekonomických udalostí, ktoré sa budú zverejňovať na trhoch po celom svete

-1. august: Americký výrobný Index ISM (hlavný ukazovateľ priemyselnej aktivity, kde hodnota nad alebo pod 50, je deliaca čiara medzi ekonomickou expanziou a kontrakciou): Očakáva sa, že americký výrobný sektor zaznamená ďalší mesiac rozšírenia s výsledkom ISM indexu v júli na úrovni 55,5 z 55,3 v júni, ale návrat k 50 by bol údajom o strate dynamiky americkej priemyselnej aktivity 

– 2. august: Rozhodnutie Austrálskej Centrálnej Banky ohľadom úrokových sadzieb: Kým trh nedávno začal očakávať zníženie sadzieb, najnovšie jastrábovité vyhlásenia od predstaviteľov Centrálnej Banky  Austrálie, spolu s vyššími, než očakávanými inflačnými tlakmy v druhom štvrťroku znížili šance o zníženie referenčnej sadzby Austrálie. Aj keď súčasné podmienky nevytvárajú žiadne naliehavé zmeny menovej politiky a banka by mala v auguste ponechať sadzby na úrovni 4,75%, a politici si pravdepodobne ponechajú otvorené dvere k “ďalšiemu sprísneniu”, ktoré “by bolo nutné v určitom okamihu” 

– 2. august: Americké výdavky a príjem fyzických osôb (miera príjmu a nákupov spotrebiteľov, vydávaný spolu s indexom cien osobnej spotreby, čo je ukazovateľ inflácie uprednostňovanej Federálnym Rezervným Systémom): Fedom preferovaný inflačný index, teda základný index, ktorý nezahŕňa jedlo a náklady na energie, by mal ukázať umiernené inflačné tlaky, čím by sa index mal v júli zvýšiť o 0,2% m/m z 0,3% m/m rastu v júni. Očakávania spotrebiteľských výdavkov pravdepodobne zaznamenajú v júli mierne medzimesačné zvýšenie o 0,1%, v porovnaní s 0,0% m/m úrovňou v predchádzajúcom mesiaci 

– 3.august: Automatizované spracovanie dát správy o stave zamestnanosti – ADP (miera straty/pridania počtu pracovných miest v súkromnom sektore ekonomiky, ktorý taktiež slúži ako hlavný ukazovateľ pre výsledok mesačných výsledkov stavu zamestnanosti, ktoré budú zverejnené neskôr v týždni): V nadväznosti na silnejšie, než sa očakávané vytvorenie  nových pracovných miest v júni (+157 000), by mal súkromným sektor podľa očakávaní v júli zaznamenať menší nárast počtu pracovných miest a to o 110 000. Nižší než očakávaný počet by mohol pridať na trh rastúce obavy o situáciu na trhu práce v USA 

– 3.august: Ne-výrobný americký ISM index (hlavný ukazovateľ ekonomických podmienok v sektore služieb: poľnohospodárstve, baníctve, stavebníctve, doprave, veľkoobchode a maloobchode): Aktivita v americkom sektore služieb sa pravdepodobne rozšíri aj ďalším mesiacom v júli na úroveň 53,7 z 53,3 v júni 

– 4. august: Rozhodnutie o menovej politike Centrálnou Bankou Veľkej Británie: Augustová schôdzu by pravdepodobne mala priniesť nezmenené pohľady na politiku, čím by nemala nastať žiadna zmena v existujúcej uvoľnenej menovej politike a úrokové sadzby by mali ostať na nízkej úrovni 0,50%. Ako  Britská ekonomika v druhom štvrťroku roku 2011 rástla pomalšie, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že niektorí členovia menovej politiku by mohol obnoviť rokovania ohľadom ďalšieho kvantitatívneho uvoľňovania. Britská libra môže zaznamenať predajný tlak v prípade, že šance na rozšírenie programu odkupu aktív Centrálnou bankou budú rásť 

– 4. august: Rozhodnutie o menovej politiky Európskou Centrálnou Bankou: Spolu s rastúcimi inflačnými tlakmi  po celé leto, by mohla Európska centrálna banka udržať svoj postoj boja proti inflácii a to aj napriek riešeniu dlhovej krízy v EÚ. Avšak, po dvoch zvýšeniach sadzieb o 25 bázických bodov, na 1,50% referenčnej úrokovej sadzby, čím sa podarilo v júli zraziť infláciu o niečo nižšie, by si Európska centrálna banka mohla dať pred ďalším pohybom pauzu. Trh stále očakáva ďalšie zvýšenie sadzieb do konca roka, ale menej jastrabovité vyhlásenia od ECB, nasledované pozitívnejšími výsledky amerických Non-Farm Payroll, by mohli podporiť rast amerického dolára, a to najmä v prípade, že patová situácia dlhového stropu vo Washingtone sa blíži ku koncu 

– 5. august: Rozhodnutie o úrokových sadzbách Centrálnou bankou Japonska: Očakáva sa, že Centrálna banka Japonska nezmení svoju uvoľnenú menovú politiku, ako americký dolár pokračuje v oslabovaní voči japonskému jenu a blíži sa k minimám po druhej svetovej vojne. Všetky oči investorov sa budú upierať na to, či Japonsko urobí ďalší krok, ktorý by mohol zahŕňať intervencie na menovom trhu v dôsledku nedávneho “jednostranného pohyb jenu” 

– 5.august: Kanadská situáciu v oblasti zamestnanosti a miera nezamestnanosti (hlavná miera vývoja zamestnanosti a podmienok na trhu práce): Kanadská ekonomika by podľa predpovedí mala v júli pridať 20 300 nových pracovných miest, čo je pomalšia tvorbu pracovných miest v porovnaní s rastom o 28 400 pracovných miest v júni, pričom miera nezamestnanosti zostane bezo zmeny na úrovni 7,4% 

– 5. august: Americká situácia o stave zamestnanosti v USA /Non-Farm payrolls/ (jeden z naj-dôležitejších ukazovateľov ekonomického zdravia, miera počtu novovytvorených/stratených pracovných miest v najväčšej svetovej ekonomike): Po dvoch žalostných výsledkoch správy Non-Farm Payroll, ktoré potvrdzujú obavy Fedu ohľadom “zúfalo pomalej” rýchlosti zotavenia. V týchto výsledkoch by sme mohli vidieť o niečo optimistickejšie údaje o stave zamestnanosti, ako priemerné predpovede očakávajú, že americká ekonomika pridá v júli až 85 000 pracovných miest, z rastu júnových pracovných miest o 18 000. Miera nezamestnanosti by mohla zostať na tvrdohlavo vysokej úrovni 9,2%, ako je nedostatok výrazného zlepšenie na trhu práce v USA. Slabšia než očakávaná správa o zamestnanosti by mohol posilniť názor Fedu, k zachovaniu sadzieb na nízkej úrovni pre “dlhšiu dobu” a udržanie svojej uvoľnenej menovej politiky, čo by mohlo znamenať ďalší tlak na americký dolár. Na druhej strane pozitívnejšie výsledky amerických Non-Farm Payroll by podporili rast amerického dolára, a to najmä v prípade, že sa odvráti patová situácia USA vo Washingtone, ohľadom jeho možného zníženiu ratingu

Zdroj: AllThingsForex

Facebook komentár