Päť mesiacov potom, ako som napísal svoj prvý článok Euro vs. Dolár, to vyzerá akokeby americký dolár vyhral zápas proti Euru. Od Apríla 2012 Euro stratilo 5% oproti doláru. Pozrime sa preto, čo sa zmenilo.

Tieto makroekonomické indikátory majú podstatný vplyv na silu meny:

  • Bežný účet platobnej bilancie krajiny
  • Celkový štátny dlh krajiny
  • Miera inflácie
  • Úroková miera

Ak je bežný účet platobnej bilancie krajiny kladný, krajina vyváža viac ako dováža. Keď obyvateľstvo krajiny vyváža viac, získava viac zahraničných peňazí. Tieto peniaze sú potom konvertované do vlastnej meny, ktorú potom minú alebo uložia do vlastných bánk. Výmena zahraničných mien do domácej meny obyvateľstva  vyvoláva rast hodnoty domácej meny.

Čím je väčší štátny dlh, o to drahšie sa dajú predať dlhopisy zahraničným investorom. Vláda, aby udržala nízku úrokovú mieru, je preto donútená monetarizovať dlh. Rastúci dlh preto vedie k devalvácii (oslabeniu) meny.

Čím je vyššia miera inflácie, tým je nižšia hodnota meny. Ako príklad môžme spomenúť Vietnam, kde dong stratil veľkú časť svojej hodnoty práve kvôli vysokej inflácii.

Keď úroková miera je nižšia ako miera inflácie meny, neexistuje motív pre zahraničných investorov kupovať túto menu. Niet motivácie šetriť peniaze. Následkom je nižšia hodnota meny.

Pozrime sa na štatistické údaje:

1) Bežný účet platobnej bilancie

Pred piatimi mesiacmi, deficit bežného účtu platobnej bilancie USA mal trend rastu $110 miliárd za štvrťrok, čo činilo spolu $450 miliárd za rok (2011).

Pre eurozónu, 12-mesačný kumulatívný bežný účet platobnej bilencie upravený o sezónne výkyvy dosiahol deficit 44.9 miliárd Euro.

V Júni eurozóna vykázala mesačný prebytok bežného účtu platobnej bilancie 14.9 miliárd Eur, kým USA zvýšili svoj štvrťročný deficit na $137 miliárd v poslednom štvrťroku.

Takže v tomto ukazovateli je víťazom eurozóna.

Európa vs. USA: 1-0


2) Celkový štátny dlh krajiny

Celkový štátny dlh USA je $16 biliónov. Celkový dlh štátov eurozóny voči HDP je 88.6% — HDP je $17.578 biliónov 2011, čo predstavuje $15.6 biliónový dlh Eurozóny. Znovu vyhrala Európa s malým rozdielom.

Európa vs. USA: 2-0

3) Miera inflácie

Miera inflácie v eurozóne pred piatimi mesiacmi bola 2.6%, kým miera inflácie v USA dosahovala 2.9%. Dnes je inflácia v eurozóne na úrovni 2.4%, zatiaľ čo miera inflácie bola v USA 1.4%. Toto je výrazný a prekvapivý rozdiel v miere inflácie v USA voči inflácii v Európe.

Európa vs. USA: 2-1:

4) Úroková miera

Pred piatimi mesiacmi bola úroková miera v eurozóne 1% a v USA bola úroková miera v podstate nulová. Medzičasom Mario Draghi (Prezident Európskej centrálnej banky) znížil úrokovú mieru na 0.75%, čo je však stále vyššie ako úroková miera v USA (0.25%).

Európa vs. USA: 3-1:

Záver: Európa stále vyhráva 3-1 voči USA, avšak stráca stabilitu skrz infláciu. Napriek tomu, súčasný prebytok bežného účtu platobnej bilancie Európy je najdôležitejším pozitívnym ukazovateľom sily Eura v budúcnosti. Preto by som predával US doláre a nakupoval Eurá.

Preložil: Imrich Rada

Zdroj: Katchum

Facebook komentár