EU_zacne_disciplinarne_konania_voci_Taliansku

Európska únia oznámila, že pravdepodobne Taliansku uloží sankcie potom, čo krajina odmietla predložiť návrh rozpočtu, ktorý sa k jej pravidlám dorovnáva.

Talianska populistická a čiastočne pravicová koalícia chce v roku 2019 zvýšiť deficit krajiny na 2,4% ročnej hospodárskej produkcie, keďže sa snaží dosiahnuť úspech po jej predvolebných sľuboch okolo výdavkov. Predchádzajúca talianska vláda predložila rozpočet na rok 2019, ktorý by zaznamenal deficit len vo výške 0,8 percenta.

Vo vyhlásení Európska komisia – legislatívna zložka EÚ – poznamenala: “S poľutovaním dnes potvrdzujeme naše posúdenie, že návrh rozpočtu v Taliansku je mimoriadne závažným nedodržaním odporúčaní Rady z 13. júla.”

Komisia uviedla: “Keďže výdavky Talianska na rok 2019 neboli v súlade, komisári v súčasnosti započnú “Postupy pri nadmernom deficite (EDP)”. Členské štáty Európskej únie majú v súčasnosti dva týždne na to, aby rozhodli, či súhlasia s tým, že EDP voči Taliansku bude právne zaručené. Ak áno, Komisia pripraví dokument, v ktorom sa Talianska bude pýtať, ako napraví svoj rozpočtový plán s cieľom dodržania pravidiel EÚ. Ak by to Rím ignoroval, úradníci v Bruseli by mohli voči Taliansku prísť so sankciami.

Predseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis vo štvrtok poznamenal, že sa jedná o pozíciu EÚ, kedy by taliansky plán rozpočtu v budúcnosti riskoval ďalšie úsporné opatrenia voči Talianom.

“Namiesto plánovaných fiškálnych stimulov, v ktoré vláda dúfa, očakávame ďalšie spomalenie hospodárstva,” uviedol predtým, ako dodal, že je otvorený ďalším diskusiám s vedúcimi politickými predstaviteľmi v Ríme, ale talianska vláda v súčasnosti potrebuje konať.

Ďalej poznamenal: “Nemôžete vyliečiť vysoké úrovne dlhu, pomocou väčšieho dlhu. Jedná sa o zraniteľnosť, ktorú treba riešiť.”

Čo je “Postup pri Nadmernom Deficite”?

Napriek tomu, že má právomoc sankcionovať vlády, ktorých rozpočty nie sú v súlade s fiškálnymi pravidlami EÚ, Európska komisia už v minulosti s využitím týchto krokov voči ostatným členským štátom neprišla. V pravidlách sa uvádza, že deficit by nemal presiahnuť 3% hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny a verejný dlh nesmie prekročiť 60% HDP, čo je ďaleko od úrovne u mnohých európskych krajín.

Hoci návrh rozpočtu v Taliansku predpokladá deficit v rámci 3-percentného limitu, zvýšenie deficitu z predchádzajúceho nižšieho cieľa Komisiu vystrašil, pretože európske členské štáty majú v úmysle pracovať na dodržiavaní pravidiel a neodchyľovať sa od nich.

Súvisiace: Taliansko nie je ako Grécko. Situácia je lepšia ale aj horšia

Európska komisia aktuálne odporučí Európskej rade (hlavám štátov EÚ), aby proti Taliansku začala “postup pri nadmernom deficite” (EDP). V podstate ” EDP vyžaduje, aby príslušná krajina poskytla plán nápravných opatrení a politík, ktoré bude nasledovať, ako aj termíny na ich dosiahnutie,” napísala Európska komisia a dodala: “Krajiny eurozóny, ktoré nereagujú na odporúčania môžu byť pokutované.”

Podpredseda vlády Talianska – Matteo Salvini v dnešnom dni poznamenal, že cieľový deficit vo výške 2,4 percenta nie je možné prerokovať, mohli by sa však diskutovať o ďalších aspektoch návrhu.

Taliansky objem verejného dlhu sa nachádza na hodnote 131 percent HDP a svojimi 2,3 biliónmi eur (2,6 bilióna dolárov) je druhým najväčším v eurozóne.

Po týchto vyhláseniach z Bruselu sa akcie obchodované na talianskych trhoch vzdali svojich ranných ziskoch, zatiaľ čo výnosy z 10-ročných talianskych štátnych dlhopisov klesli pod denné minimá. Výnosy z dlhopisov sa pohybujú inverzne k cenám.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: TheGuardian, BBC

Facebook komentár