Silne_euro_bude_iba_jednym_z_problemov_Talianska_v_roku_2018_2017

Britská finančná spoločnosť HSBC tvrdí, že Taliansko sa bude musieť v roku 2018 vyrovnať s niekoľkými ťažkosťami. Dôvodom bude predovšetkým silné euro, nadchádzajúce ukončenie programu kvantitatívneho uvoľňovania Európskej centrálnej banky (ECB) a neistota spojená s výsledkami parlamentných volieb.

Ekonomika Talianska je v súčasnosti pomerne zdravá. Vďačí za to najmä zvýšenej spotrebiteľskej a podnikateľskej istote. Fabio Balboni, ktorý je v spoločnosti HSBC ekonómom pre európsky trh, však vraví: „Nie je pravdepodobné, že súčasné pozitívne vyhliadky ekonomického rastu v Taliansku sú dlhodobo udržateľné. Negatívny rast reálnych miezd spôsobí obmedzenie súkromných spotrebiteľských výdavkov a silnejúce euro bude mať nepriaznivý dopad na export krajiny.“

1. Sila eura

Talianska vláda nedávno zvýšila svoju predpoveď ročného nárastu hodnoty hrubého domáceho produktu v rokoch 2018 a 2019 z úrovne 1% na 1,5%. Veľká časť tohto rastu by mala prameniť z vývozu produktov krajiny. Ten však môže utrpieť v dôsledku silnejúcej meny v rámci eurozóny.

Balboni tvrdí: „Jedným z dôvodov je vysoká angažovanosť Talianska na trhoch mimo eurozóny.“ Až 60% talianskych produktov je vyvážaných mimo európsky obchodný priestor. „Druhým dôvodom je skutočnosť, že Taliansko sa vo veľkej miere zameriava na vývoz tovaru s relatívne nízkym technologickým obsahom. Z rovnakého dôvodu zaznamenala krajina v poslednom desaťročí závažnú stratu podielu na trhu. Takýto charakter exportu znamená, že Taliansko je vystavené konkurenčnému boju v rámci cien. Sila európskej meny je teda kľúčovým faktorom.“

Graf: Zvýšená hodnota eura môže mať na Taliansko väčší vplyv ako na ostatné krajiny „veľkej štvorky“

Silne_euro_bude_iba_jednym_z_problemov_Talianska_v_roku_2018_graf

Graf zobrazuje vývoj exportov po zvýšení konverzného kurzu eura v rámci celej eurozóny (prerušovaná krivka), Nemecka (čierna), Francúzska (červená), Talianska (sivá) a Španielska (ružová).

2. Kvantitatívne uvoľňovanie

Európska centrálna banka na čele s Mariom Draghim má v pláne postupne obmedziť svoj doterajší plán kvantitatívneho uvoľňovania. To môže byť pre Taliansko zlou správou. Dôvodom je, že Európska únia sa počas uvoľňovania zameriavala práve na nákup talianskeho štátneho dlhu. To sa však zmení hneď, ako Európska centrálna banka pristúpi k definitívnemu zníženiu miery kvantitatívneho uvoľňovania.

Balboni vyhlásil, že Taliansko bude mať pravdepodobne problém nájsť ďalšieho kupca svojho štátneho dlhu, „predovšetkým z dôvodu súčasných ratingov krajiny. Zmena môže nastať jedine v prípade, že sa Taliansku podarí znižovať pomer štátneho dlhu k hrubému domácemu produktu krajiny. Znižovanie dlhu môže byť ešte náročnejším v dôsledku zvýšenia výnosov dlhopisov.“ Výnosy dlhopisov sú totiž nepriamo úmerné ich cene.

Súvisiace: 3. najväčšia ekonomika eurozóny straší investorov

3. Úvery

Súvaha talianskych bánk utrpela najmä v dôsledku splatných, ale nesplatených úverov a extrémne nízkych úrokových sadzieb. Banky v súčasnosti čelia novým regulačným opatreniam, ktoré od nich vyžadujú, aby držali viac kapitálu oproti svojmu dlhu. Balboni vraví, že takéto kroky s veľkou pravdepodobnosťou povedú k obmedzenému poskytovaniu úverov, čo by mohlo spomaliť ekonomický rast v regióne. Práve banky boli totiž hybnou silou ekonomiky tejto krajiny.

Talianska centrálna banka tvrdí, že banky po celej krajine sú zaťažené takzvanými problémovými či nesplácanými úvermi v celkovej hodnote €360 miliárd. To predstavuje takmer pätinu všetkých úverov poskytnutých spotrebiteľom. Predpokladá sa, že takmer €200 miliárd z celkového objemu pôžičiek nebude v blízkej dobe možné splatiť vôbec.

Balboni ďalej tvrdí: „Slabý rast úverov sa môže odraziť na budúcom raste ekonomiky. Mnohé spoločnosti sa totiž vo veľkej miere spoliehajú na priame požičiavanie peňazí od bánk.“ To platí dvojnásobne pre malé a stredné podniky, ktoré sú v Taliansku hlavnými zamestnávateľmi.

Graf: Takmer 50% pracovnej sily v Taliansku je zamestnaných v podnikoch, ktoré majú menej ako 10 zamestnancov
Silne_euro_bude_iba_jednym_z_problemov_Talianska_v_roku_2018_graf_1

4. Voľby 2018

Talianske médiá informovali o tom, že parlamentné voľby v krajine musia prebehnúť do 20. mája budúceho roku a ich pravdepodobný termín bude určený na marec.

Balboni vraví: „Trhu prospelo, že euroskeptické strany poľavili vo svojej snahe presvedčiť verejnosť o potrebe Talianska opustiť Európsku úniu. Stále sme však svedkami značnej politickej nestability.“

Výsledky volieb môžu viesť k výrazne fragmentovanému parlamentu. Prieskumy ukazujú, že popularita súčasnej vládnucej Demokratickej strany (PD) sa prepadá. Rovnakým problémom čelí aj stredo-pravicová strana Forza Italia (FI), čo pravdepodobne znemožní vytvorenie koalície týchto dvoch hráčov. Oveľa sľubnejšou pripadá byť koalícia medzi FI a ďalšími stredo-pravicovými stranami, medzi ktoré patria Liga Severu (LN) a Bratia Talianska (FdI).

Slabý výkon Demokratickej strany môže v budúcnosti ohroziť zavádzanie a realizovanie potrebných reforiem.

Balboni dodáva: „Riziko vystúpenia Talianska z Európskej únie je pravdepodobne veľmi nízke. Na druhej strane sú však budúcoročné voľby kľúčové pre budúcnosť reforiem a udržateľnosti štátneho dlhu.“

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Bloomberg, WSJ

Facebook komentár