Pre informáciu tých, ktorí nečítajú moje články, som presvedčený o tom, že Prepaid Legal (PPD), spoločnosť obchodovaná na burze, je v skutočnosti založená na pyramídovej hre a ponziho schéme (potenciálne ilegálna, ale legálna vďaka súčasným zákonom o odkupe akcií platných v krajine). Takisto využívajú sebadeštrukčný obchodný (pyramídový) model a namiesto znovu zlátavania tohto modelu a masívneho reinvestovania do marketingu, peniaze utrácajú na odkup podielov (ponzi), aby obohatili manažment, ktorý je kompenzovaný v podieloch, ktoré sú predávané priamo cez schému odkupovania podielov. 

Wikipedia definuje „ponzi“ ako „akýkoľvek podvod, ktorý vypláca výnosy skorším investorom z investícii neskorších investorov.“ Plán odkupu podielov. Definuje pyramídovú hru ako neudržateľný obchodný model, ktorý zahŕňa výmenu peňazí prostredníctvom predovšetkým zapájania ďalších ľudí do schémy bez akejkoľvek protislužby vo forme produktu alebo služby (podľa môjho názoru toto presne sadne na PPD podnikanie). Pyramídové schémy sú formou podvodu. Sú ilegálne v mnohých krajinách vrátane Albánska, Austrálie, Brazílie, Bulharska, Kanady, Číny, Kolumbie, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Iránu, Talianska, Japonska, Malajzie, Mexika, Nepálu, Holandska, Nového Zélandu, Nórska Filipín, Poľska, Portugalska, Rumunska, Južnej Afriky, Sri Lanky, Švajčiarska, Thajska, Veľkej Británie a Spojených Štátov podľa definície Wikipedie. 

Schémy tohto druhu už existujú najmenej jedno storočie. Majú rôzne podoby na zakrytie ich skutočnej povahy, a i keď tento viacúrovňový marketing nie je nelegálny, i tak neide o nič iné ako len o pyramídovú hru. 

Úspešná pyramídová hra kombinuje vymyslené, i keď dôveryhodne znejúce, podnikanie s návodom na tvorbu zisku, ktorý je jednoduchý na pochopenie, avšak znie sofistikovane. Podstatnou myšlienkou je, že pán X uskutoční iba jednu platbu. Aby začal zarábať, musí pritiahnuť ďalších ako je on, z ktorých každý tiež uskutoční jednu platbu. Pán X bude následne vyplatený z platieb od týchto nových členov. A tí potom začnú verbovať ďalších. Keď každý nový člen zaplatí, pán X dostane svoj podiel. A teda sú mu prisľúbené exponenciálne rastúce výnosy, ako sa bude „podnikanie“ rozrastať. 

„Biliardový“ model celkovo obsahuje pätnásť členov. Všimnite si, že v rozpore s obrázkom, trojuholníkové postavenie gulí v biliarde zodpovedá aritmetickému rastu 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. Na druhej strane, pyramídová schéma na obrázku predstavuje geometrický rast 1 + 2 + 4 + 8 = 15.

 

Je jedno do akej veľkosti model narastie predtým ako skolabuje, približne 88% všetkých ľudí prehrá. 

Takéto „podniky“ sú veľmi zriedka spojené s predajom skutočných výrobkov alebo služieb, ktorým by mohla byť priradená peňažná hodnota. Avšak, niekedy i „platby“ samotné môžu mať nepeňažný charakter. Na zvýšenie dôveryhodnosti sú v prípade väčšiny takýchto podvodov využívané nepravé odporúčania, výpovede a informácie. Vadou na kráse je však absencia konečného výnosu. Peniaze jednoducho cestujú pyramídou nahor. Iba zakladateľ (niekedy nazývaný „faraón“) a veľmi malá skupinka ľudí na horných poschodiach pyramídy zarába významné sumy peňazí. Sumy prudko klesajú postupovaním pyramídou smerom nadol. Jednotlivci na spodku pyramídy (tí, ktorí sa zapojili do plánu, ale neboli schopní priviesť ďalších členov) skončia s deficitom. Profesor Benjamin Fine, PhD, riaditeľ inžinierskeho programu v odbore matematiky na Fairfield University, vysvetľuje koncept nasýtenia trhu vo vzťahu k PPD, ktorý stavia na horeuvedených pyramídových diagramoch. 

V súčasnosti sú vyšetrovaní FTC-om (Federal Trade Commission) a SEC-om (Securities and Exchange Commission), ale sú úskočnou spoločnosťou. Dúfam, že SEC si všimne tretiu tabuľku od konca tohoto článku, ktorá zobrazuje spoločnosť, ktorá v prípade, keď oindexujeme jej akcie k fixnému dátumu, nedosiahla žiaden prírastok hodnoty napriek využitiu podnikových zdrojov na obohatenie podnikových insiderov. Ako povedal senátor Kaufman vo svojom nedávnom prejave a ako sa môžeme dočítať v When the Patina Fades… The Rise and Fall of Goldman Sachs??? (Keď patina opadne.. Vzostup a pád Goldman Sachs???): 

„ … sprenevera a možné kriminálne správanie sa boli v centre finančnej krízy“. 

„transakcie ako „window dressing“(transakcie, ktorých cieľom je prikrášliť finančnú situáciu napr. fondu) , pekný spôsob ako povedať, že boli navrhnuté na oklamanie verejnosti.“ 

… pán prezident, je najvyšší čas, aby sme navrátili vládu zákona na Wall Street, ktorá bola výrazne podkopávaná deregulačnými náladami, ktoré ovládali naše regulačné organy posledných 30 rokov… 

musíme pomôcť regulátorom a ostatným strážnikom poriadku nielen vyžadovaním transparentnosti, ale aj poskytovaním jasných, vymáhateľných pravidiel všade, kde je to možné. To zahŕňa preverovanie jednania, ktoré v súčasnosti nemusí byť ilegálne, ale ktorého zákaz alebo oklieštenie by sme i tak mali zvážiť, keďže poskytuje príliš vhodné krytie finančných prečinov.

[BINGO!!!] 

Tomuto bodu som sa venoval minulý rok, keď som o tejto spoločnosti písal prvý raz, viď The Flim Flam Scam gets SEC’d – I’m not going to say I told you so, again! a A Demonstration of How PPD Management is Destroying the Company.

Prehľad posledného fiškálneho kvartálu spoločnosti Prepaid Legal

Klesajúce príjmy z členského a odkup podielov sú stále kľúčovými problémami spoločnosti 

Celkové príjmy z členských poplatkov v roku 2009 klesli prvý raz za posledných 17 rokov, i napriek nárastu priemerných ročných členských poplatkov 

Príjmy z členského poklesli na $426,4 mil. z $436,8 mil. v roku 2009, čoho dôvodom bol predovšetkým pokles celkového počtu členov, ktorý bol čiastočné kompenzovaný nárastom priemerného ročného členského poplatku na $303 z $301 v 2008. Toto zvýšenie bolo uskutočnené niekoľkokrát v zjavnej snahe zvýšiť príjmy podnikateľského modelu, ktorý sa javí ako problematický. 

 

Všimnite si, že napriek nárastu členského príjmy v tomto roku klesli! 

Celkový počet členov pokračuje v poklese i napriek nárastu počtu nových členov 

I keď bola spoločnosť schopná zvýšiť celkový počet nových členov, ktorí vstúpili v roku 2009, vyšší počet odchodov viedol ku všeobecnému poklesu celkového počtu členov na konci roku 2009. 

Celkový počet členov na konci roku 2009 klesol o 0,7% na 1,547,585 z 1,559,154 na konci roku 2008 predovšetkým v dôsledku 1,9%-ného nárastu v počte odídených členov na 579,664 z 568,975 v roku 2008. Avšak pokles celkového počtu členov bol čiastočne kompenzovaný 2,9%-ným nárastom počtu nových členov na 568,095 z 552,327 v roku 2008. 

V dôsledku tohto vývoja, celkové príjmy a čistý zisk v roku 2009 poklesli 

Celkové príjmy spoločnosti medziročne klesli o 1,3% na $458.5 milióna z $464.5 milióna v 2008 predovšetkým v dôsledku 2,4%-ného poklesu príjmov z členského, ktorý bol čiastočne kompenzovaný 20,5% nárastom príjmov zo služieb obchodným partnerom. 

Príjmy zo služieb obchodným partnerom narástli o 20.5% na $28.4 milióna z $23.5 milióna v 2008, predovšetkým vďaka nárastu počtu obchodných partnerov a zvýšenému priemernému poplatku, ktorí im bol vyúčtovaný

 

Celkové náklady sa zvýšili len veľmi mierne o 0,2% na $367.8 milióna z $367.1 milióna, keďže nárast služieb obchodným partnerom a výdavkov na priamy marketing a provízie bol kompenzovaný poklesom benefitov poskytovaných členom, všeobecných administratívnych a iných nákladov. 

Následne, čistý ročný zisk poklesol o 8,4% na $55.1 milióna z $60.2 milióna v 2008. Avšak, „rozriedené“ EPS ostáva nezmenené na 5,04 USD, keďže spoločnosť odkupuje svoje podiely a teda 8% pokles čistého zisku bol vyrovnaný 8%-ným poklesom počtu podielov mimo spoločnosti (čo samozrejme slúžilo k ešte väčšiemu zníženiu objemu použiteľného cashu). A tu nachádzam problém. Manažment by sa mal snažiť investovať cash do spoločnosti, aby buď zvýšil udržateľnosť podnikateľského modelu alebo aby tento model upravil, avšak namiesto toho odkupuje podiely, čo je prinajlepšom len dočasná zdržiavacia taktika. Čo sa však stane, keď sa dostanú na koniec cesty? Vydajú viac podielov – vyperú, vyžmíchajú ich a celý proces sa zopakuje?

 

I keď neustály odkup akcií pomohol PPD vyhnať cenu ich akcií nahor, skutočné výnosy z vlastného imania nemali také šťastie ako to aj odzrkadľuje nižší prírastok trhovej kapitalizácie, ktorý reflektuje skutočnosť, že spoločnosť v skutočnosti prichádzala o vnútornú hodnotu počas posledných niekoľko rokov. 

V podstate, PPD požiera sama seba, aby obohatila tých, ktorí sa podieľajú na programe odkupu akcií. Neviem, či je to nelegálne, ale určíte to nie je v prospech spoločnosti. Myslím si, že by to malo byť zrejmé, ale možno som len iný. Je niekto v SEC-u, kto je iný ako ja? 

Doteraz sa spoločnosti vždy darilo udržať si cenu obchodovaných akcií v určitom rozpätí – nebolo jej dovolené príliš klesnúť, i napriek podľa nás biednemu výhľadu do budúcnosti. Cena akcií spoločnosti prudko vzrástla, podstatne viac ako jej celková trhová kapitalizácia. V súčasnosti sú akcie obchodované na úrovni 99,74% z ich hodnoty, ktorú mali 3.januára 2007, zatiaľ čo trhová kapitalizácia spoločnosti je na úrovni 69,02% trhovej kapitalizácie k tomu istému dňu. I keď priradíme celkové výnosy akcionárom (vrátané akýchkoľvek odkupov akcií a dividend), nenachádzame tu žiadny výrazný rozdiel (viď doleuvedenú tabuľku). Toto odzrkadľuje stratu vnútornej hodnoty spoločnosti ako je ilustrované jej celkovou trhovou kapitalizáciou (a teraz som veľmi, veľmi milý a politicky korektný a dodávam, že rozhodne existuje omnoho priamejší spôsob ako opísať túto situáciu). 

 

Legenda:
Indexed share price and market capitalization – indexovaná cena akcií a trhová kapitalizácia
Market cap – trhová kapitalizácia
Price – cena 

Okrem toho, manažment a insideri sledujú vlastné záujmy pri manipulovaní ceny pomocou odkupov akcií, keďže väčšina akcií spoločnosti je vlastnená kľúčovými členmi spoločnosti. 

Podľa posledného 13 D reportu spoločnosti (vlastnícka správa poskytované SEC-u), “Vychádzajúc z 10,045,068 akcií k 12. februáru 2010, celkový počet a podiely na akciovom kapitále, ktorý je vlastnený a spravovaný osobami, ktoré majú oznamovaciu povinnosť, je nasledovný: pán Smith – 2,579,115 akcií (25.7%); pán Vassalluzzo – 1,629,515 akcií (16.2%);pán Fischer – 1,544,415 akcií (15.4%); Idoya Partners – 488,434 akcií (4.9%); a Prescott Associates – 1,014,675 akcií (10.1%)”. 

Keďže spoločnosť má iba malú časť akcií obchodovaných na burze, ich cena je jednoducho manipulovateľná cez program odkupu akcií, ktorý zjavne slúži na nafukovanie a manipulovanie cien akcií v čase neistoty. Takže, je cieľom tejto spoločnosti predávať predplatené právne služby alebo obchodovať akcie?

 

Navyše, manažment spoločnosti likviduje svoje akcie prostredníctvom programu odkupu akcií. Toto isté možno vidieť aj v transakciách spriaznených entít, ktoré spoločnosť zverejnila v roku 2009 10K reporte. A počty a objemy nie sú zanedbateľné! Keby len predajní partneri boli adekvátne kompenzovaní.

Zdá sa tiež, že veľmi nedávno bol uskutočnený najmenej jeden (možno aj viac) predaj veľkého bloku akcií. Človek sa musí diviť, či insideri, ktorí uskutočňujú tieto obchody vedia niečo, čo mi nevieme. Veď keby vedeli, tak by sa to rovnalo podvodu s cennými papiermi. Nehovorím, že to vedia, ale keby to vedeli … Ako už bolo spomenuté, spoločnosť je vyšetrovaná SEC-om aj FTC. Lopta je teraz na vašej strane ihriska, pán a pani Regulátor/ka. 

Zdroj: BoomBustBlog

 

Facebook komentár