Klucova_londynska_bankova_jednotka_sa_kvoli_Brexitu_presuva_do_Frankfurtu

Pred dvoma rokmi Londýn čelil rozsiahlym otázkam ohľadom kľúčových finančných obchodov, ktoré sa označuje za zúčtovanie eura. Následne prišiel Brexit.

Najväčší veriteľ Nemecka v dnešnom dni potvrdil, že presunul “veľkú časť” svojej clearingovej aktivity z Londýna do Frankfurtu. Banka odmietla uviesť, aký objem aktivít presunula, ale poznamenala, že väčšia časť bude nakoniec aktívnou vo Frankfurte.

Frank Hartmann, ktorý je hovorcom Deutsche Bank poznamenal: “Očakávame, že aj ďalšie banky budú naše kroky nasledovať.” Tento plán bol prvýkrát zverejnený v denníku Financial Times.

Súvisiace: Brexit už britskú ekonomiku týždenne stojí £ 440 miliónov

Londýn je už dlhé obdobie hlavným obchodným miestom pre kupujúcich a predávajúcich finančných produktov (ktoré sú denominované v eurách), čo je obchod, ktorý je známy ako zúčtovanie (klíring). Jedná sa tak o zúčtovanie vzájomných operácií bez hotovostného platenia – ide o bezhotovostný platobný styk, môže byť uskutočnený aj zúčtovaním obojstranných pohľadávok a záväzkov.

Objem, ktorý preteká mestom, je obrovský: denne sa zobchodujú kontrakty o objeme okolo 1,5 bilióna dolárov alebo okolo 75% všetkých takýchto transakcií.

Pre uľahčenie obchodu s týmito produktmi boli Londýne vytvorené rozsiahle klíringové domy. Najväčším je London Clearing House, ktorý je pod kontrolou London Stock Exchange Group.

Napriek tomu, že počet ľudí zamestnaných priamo v štyroch zúčtovacích strediskách, ktoré zvládajú väčšinu transakcií, sa pohybuje len v stovkách, podporný finančný ekosystém je ďaleko rozsiahlejší. Ak banky presúvajú svoje klíringové aktivity (so zameraním na euro) z Londýna alebo ich Európska únia donúti, aby po Brexite túto činnosť premiestnili, zníženie jeho veľkosti by mohlo spôsobiť, že ekosystém bude menej efektívny.

Európska centrálna banka už dlho argumentovala, že tzv. “euro klíring” by sa mal uskutočňovať vo vnútri skupiny 19 krajín, ktoré túto menu používajú. Británia euro nikdy neprijala a namiesto toho sa rozhodla držať sa libry.

Brexit ohrozil úlohu Londýna, pričom Paríž a Frankfurt majli záujem stať sa miestom kde sa tieto aktivity presunú a získajú tak nových zákazníkov.

Londýnska burza si v roku 2016 objednala správu, podľa ktorej by mohlo dôjsť k strate 83 tisíc britských pracovných miest v priebehu siedmich rokov, ak sa “euro klíringy” presunú z Londýna do eurozóny. Sektor finančných služieb a súvisiacich služieb tvorí 12% HDP Veľkej Británie.

Hartmann poznamenal, že táto zmena v Deutsche Bank neovplyvnila žiadne pracovné miesta.

Súvisiace: Brexit môže spôsobiť že britský automobilový priemysel “vyhynie”

Poznamenal: “Jedná sa o úplne digitálny, automatizovaný presun. Je to doslova tá istá osoba v Londýne, stlačením iného tlačidla.”

Deutsche Bank má po celom svete 98 000 zamestnancov, z toho 7 000 vo Veľkej Británii a 30 000 v Nemecku.

Je vidno rozsiahly zmätok ohľadom toho, čo sa stane po tom, keď Brexit nadobudne účinnosť v marci 2019. Vedúci pracovníci varujú pred hrozivými následkami, najmä čo sa týka výrobcov.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: BBC, TheGuardian

Facebook komentár