Pokial_ide_o_urovne_vladneho_dlhu_jedna_krajina_vycnieva

Pokiaľ ide o úrovne štátneho dlhu, jeden národ sa nachádza nad všetkými ostatnými: Japonsko.

Tento graf od banky HSBC na to jednoznačne poukazuje.

Pokial_ide_o_urovne_vladneho_dlhu_jedna_krajina_vycnieva_GRAF

Zatiaľ čo v priebehu posledných piatich rokov rozsiahly objem vládnych dlhov Japonska rástol pomalšie ako u ostatných krajín, v absolútnom vyjadrení sa aktuálne nachádza na viac ako dvojnásobnej ročnej hospodárskej produkcii a je o viac než 60 percentuálnych bodov na vyššej úrovni, ako druhá najviac zadĺžená krajina v grafe – Taliansko.

Banka HSBC vo svojej správe poznamenala: “Situácia štátneho dlhu sa od začiatku deväťdesiatych rokov veľmi rýchlo zhoršila, čo je z veľkej časti spôsobené zvyšujúcimi sa nákladmi na sociálne zabezpečenie v dôsledku starnúcej populácie krajiny.”

Aj napriek tomu, že objem dlhov Japonska je obrovským ako v menovom vyjadrení, tak aj v pomere k HDP, doposiaľ sa nepreniesol k nárastu splátok z vládnych dlhov, čo je podľa vyjadrení analytikov banky HSBC čiastočne vysvetlením pokračujúceho zmierňovania menovej politiky od Centrálnej banky Japonska (BoJ) alebo nákupov dlhopisov.

HSBC: “Doteraz bol tlak na vládne financovanie obmedzený vďaka agresívnemu nákupu a riadeniu výnosov od Centrálnej banky Japonska v rámci Kvantitatívneho a kvalitatívneho menového zmierňovania (QQE) s výnosovou krivkou (YCC).”

BoJ v súčasnosti kupuje dostatok japonských štátnych dlhopisov, aby udržala 10-ročné výnosy ukotvené okolo úrovne 0%, čo pomáha znižovať náklady na štátne úvery.

Vo fiškálnom roku 2017, úroveň z dlhovej služby predstavovala 24,1% z celkových výdavkov japonskej vlády vrátane 9,4% z splácania úrokov.

Súvisiace:
Populácia Európy a Ameriky starne neuveriteľne rýchlo
INFOGRAFIKA: Z Nemecka by sa mohlo stať druhé Japonsko

Ak by výnosy štátnych dlhopisov boli vyššie ako v súčasnosti, zvýšenie dlhovej služby (potrebná na pokrytie splátok úrokov a istiny dlhu za určité obdobie) by pre vládu spôsobilo hlavné fiškálne problémy.

Jedná sa o neustále prítomné riziko, ale zatiaľ sa ešte neukázalo.

Japonská vláda v októbri budúceho roku plánuje zvýšiť svoju vnútroštátnu daň z predaja z 8% na 10%, na základe čoho predpokladá, že jej primárne rozpočtové saldo sa v roku 2025 prinesie späť do prebytku.

Či už ide o následok alebo nie, bez ohľadu na to, objem rozsiahlej hromady dlhov je ešte stále ešte väčší.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ, HSBC

Facebook komentár