Svet_sa_topi_v_dlhoch

Už pred rokom 2019 veľké zadlženie vo svete zaznamenalo rekord, v najvyššom pomere dlhu k HDP.

Inštitút medzinárodných financií uviedol, že v skutočnosti tento rekord bol prekonaný v prvých deviatich mesiacoch minulého roka. Celosvetový dlh, ktorý zahŕňa pôžičky od domácností, vlád a spoločností, počas tohto obdobia vzrástol o 9 biliónov dolárov na takmer 253 biliónov dolárov.

To predstavuje pomer globálneho dlhu k HDP na úrovni 322% a tesne predstihuje hodnotu roka 2016, ako najvyššiu zaznamenanú úroveň.

Viac ako polovica z tohto obrovského objemu sa akumulovala na rozvinutých trhoch, ako sú napríklad Spojené štáty americké a Európa, čím sa pomer dlhu k HDP celkovo zvýšil na 383%.
Existuje veľký počet vinníkov. Všetky krajiny ako Nový Zéland, Švajčiarsko a Nórsko majú zvyšujúcu sa úroveň zadlženosti domácností, zatiaľ čo pomer dlhu k HDP v Spojených štátoch a Austrálii je stále vysoký.

Na rozvíjajúcich sa trhoch je úroveň dlhu nižšia – celkovo 72 biliónov dolárov, ale podľa posledných údajov IIF rástol rýchlejšie.

Napríklad pomer dlhu Číny k HDP sa blíži 310%, čo je najvyššia úroveň v rozvojovom svete. Investori už dlho pozorne sledujú vysokú mieru zadĺženia tejto krajiny. Vo svojej správe Global Debt Monitor IIF uviedla, že po tlaku na čínske spoločnosti, aby znížili svoje pôžičky v rokoch 2017 a 2018, sa úroveň dlhu v minulom roku opäť zvýšila.

Takýto obrovský svetový dlh je skutočným rizikom pre globálnu ekonomiku, najmä preto, že IIF očakáva, že v roku 2020 sa úroveň ešte zvýši.

IIF uviedla: „Odhadujeme, že celkový globálny dlh podnietený nízkymi úrokovými sadzbami a voľnými finančnými podmienkami v prvom štvrťroku 2020 presiahne 257 biliónov dolárov“.

Súvisiace:
Prezident Svetovej banky: “Svet čelí veľkému objemu dlhov“
Dlh sveta v prvej polovici roku 2019 vzrástol až na rekordných $250 biliónov

Federálny rezervný systém v minulom roku znížil úrokové sadzby trikrát a referenčná sadzba Európskej centrálnej banky je stále na svojej úrovni spred finančnej krízy.

Napriek priaznivým úverovým podmienkam je riziko refinancovania obrovské. V roku 2020 dozrie celkovo viac ako 19 biliónov dolárov vo forme syndikovaných pôžičiek a dlhopisov. Je nepravdepodobné, že všetky tieto pôžičky budú refinancované alebo splatené.

Ďalšou otázkou, ktorú správa prináša, sú finančné potreby pre naliehavé opatrenia v oblasti zmeny klímy.

IIF nakoniec uviedol, že ciele Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja si do roku 2030 vyžadujú investície do infraštruktúry vo výške 42 biliónov dolárov, ale „krajiny s obmedzenou úverovou kapacitou by mohli čeliť vážnym výzvam pri uspokojovaní potrieb financovania rozvoja.“

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ

Facebook komentár