Sedem jadrových reaktorov v celých Spojených štátoch zastavilo prevádzku, a ceny zemného plynu prudko vzrástly o viac ako 20%. A to bolo v čase, keď väčšina krajiny sa tešila miernemu počasiu a podniky boli zatvorené koli predĺženému víkendu. 

Teraz obchodníci, vo veľkých množstvách, hľadajú najlacnejšiu možnú energiu počas toho ako rastie dopyt, a energetické trhy idú len jedným smerom: hore. 

Homer Simpsons tu nemá povolenie!

Je poľutovaniahodné, že jadrové elektrárne sú stále spojené v našich mysliach s “Three Mile Island” a Černobyľskou katastrofou. Aj keď to boli naozaj skutočne hrozné udalosti, neuvedomujeme si jednu veľmi dôležitú skutočnosť: Poučili sme sa z našich chýb. Budúca generácia jadrových elektrární je lepšie navrhnutá a bolo zavedených viac bezpečnostných opatrení, než tie, čo boli v elektrárnach z 1960 a 1970. Vždy je určitý typ operačného rizika, ale ten je prítomný v každej elektrárni, či už je to uhlie, zemný plyn, geotermálna energia, alebo jadrová.

V súčasnej dobe Spojené štáty zastrešujú približne 24% svetových jadrových reaktorov, a ktoré predstavujú asi 20% energie vyrobenej v krajine. To predstavuje, ze jeden z každých päť domov je napájaný z jadrovej energie. Toto číslo je oveľa vyššia pre niektoré štáty, New Jersey dostáva takmer viac ako 50% svojej energie z jadrovej energetiky. S obnoveným záujmom o jadrovú energiu v USA a záruky prezidenta Obamu na úvery pre dva nové reaktory vo februári, je to celkom jasné, že jadrový podiel v energetickom “koláči” sa bude zvyšovať. 

Je to čisté, je to zelené, je to nový Obamov atomový stroj.

Aj keď sa líšia v dizajne, jadrové reaktory pracujú na rovnakom základnom princípe: energia uvoľnená počas jadrového štiepenia ohrieva vodu na výrobu pary, ktorá sa pohána turbíny, ktoré vyrábajú elektrinu. Dobrou správou je: žiadne fosílne palivá nie sú pálené v ktorejkoľvek fáze, čo znamená, že takmer žiadne skleníkové plyny nie sú produkované. Avšak, náklady na budovanie sú vysoké a výstavba môže trvať roky. Ale po spustení prevádzky, náklady na pohonné hmoty sú veľmi nízke, čo znamená nízke náklady na údržbu, a každá elektráren môže ľahko byť v prevádzke až po dobu 60ich rokov. Pri spustení na 90% svojej kapacity, jadrové elektrárne sú “pracovné kone”, ktoré treba odstaviť iba raz za 18 mesiacov pre doplnenie paliva a údržby.

Skutočnosť, že nevydávajú takmer žiadne skleníkové plyny tiež chráni jadrové elektrárne pred hrozbou potenciálneho emisného stropu. Akonáhle bude zavedený, a určite bude zavedený, náklady na výrobu elektriny z uhlia a zemného plynu budú výrazne eskalovať. V skutočnosti, vysokú energetickú výťažnosť jadrového paliva, emisie oxidu uhličitého vypúšťané pri ťažbe, obohacovanie, výroba, doprava a uránu je veľmi malá v porovnaní s oxidom uhličitým vypúšťaným z fosílnych palív. 

Máte radi 1.500% návratnosť vašich akcií? Naši predplatitelia áno.

Reštartovanie ťažobného priemyslu uránu začalo v roku 2001 a v roku 2006, sa americká produkcia “žltého koláča“ zvýšila o 70%. My v Casey Research, po prevedení prieskumu trhu, sme vedeli, ktoré mladé spoločnosťi zaoberajúce sa ťažbov uránu zaznamanejú na trhu prudký nárast. Na naše odporúčanie, naši predplatitelia videli svoje akcie, ktoré kúpili pod 0,25 USD vystreliť až na viac ako 4 USD na akciu za menej ako jeden rok.

Dnes, americký jadrový priemysel je pripravený opäť na rozšírenie, má všetky politické a ekonomické predpoklady na to potrebné. Spotrebúva takmer 30% celosvetovej spotreby uránu, americký ťažobný uránový priemysel sa opäť sám znovu našartuje my v Casey Research, poznáme všetky podrobnosti.

Zdroj: Casey Research

Facebook komentár