USA_stanovuju_cenu_zemneho_plynu_po_celom_svete

Celosvetové trhy s derivátmi zemného plynu naďalej rastú, keďže sa svet viac zameriava na plyn, aby zvládol prechod na energetické suroviny s nižším znečistením.

Elektrárne, ktoré používajú zemný plyn na výrobu elektriny, produkujú podstatne menej znečisťujúcich látok ako generátory, ktoré využívajú uhlie. Ponuka rastie tak, aby zodpovedala zvýšenému dopytu, pričom produkcia zemného plynu sa vo svete a najmä v Spojených štátoch prudko zvyšuje.

Americká revolúcia z oblasti bridlíc umožnila využiť ložiská plynu, ktoré sa predtým považovali za nehospodárne. Zároveň rozvoj technológií a infraštruktúry okolo skvapalneného zemného plynu (LNG) umožnili plynu prekonať rozsiahla vzdialenosti medzi krajinami, ktoré túto energetickú surovinu produkujú a tými ktoré ju spotrebúvajú, bez nutnosti obrovských investícií do cezhraničných plynovodov.

Súvisiace: Saudská Arábia realizuje investíciu do svojej diverzifikácie

Rast medzinárodného obchodu so zemným plynom viedol k rastu súvisiacich derivátov, keďže výrobcovia a energetické spoločnosti využívajú termínové trhy na zabezpečenie cenového rizika. Deriváty zemného plynu predstavovali v roku 2018 približne 510 000 terawatthodín (TWh), čo je takmer o 5% viac ako v predchádzajúcom roku.

Henry Hub dominuje

V súčasnosti existujú štyri kľúčové ukazovatele pre obchod s futures kontraktmi na zemný plyn: Henry Hub v Spojených štátoch a súvisiacich regionálnych trhov, holandský benchmark TTF, benchmark UK NBP (pre Britániu) a Platts JKM, ktorý predstavuje dovoznú cenu za zemný plyn (LNG) v severnej Ázii.

USA_stanovuju_cenu_zemneho_plynu_po_celom_sveve_graf

V rámci derivátov zemného plynu Henry Hub zostáva dominantným, a to tak z hľadiska objemu obchodov, tak aj vplyvu. Henry Hub predstavuje 86% celkového objemu derivátov zemného plynu, s ktorými sa obchoduje na celom svete, pričom ďalšie trhy USA, ktorých cena je spojená s Henry Hub, predstavujú ďalších 6%.

Medzinárodné trhy sú stále len zlomkom veľkosti amerických trhov, čo predstavuje približne 8% svetového obchodu. Toto rozdelenie medzi americkým a medzinárodným obchodom zostalo v posledných rokoch stabilné, pričom rast TTF sa do značnej miery dostal na úkor NBP – jediného benchmarku zemného plynu, ktorý je v poklese. Holandský TTF je v súčasnosti najväčším medzinárodným benchmarkom s viac ako 5% podielom z celkového globálneho trhu.

Najrýchlejšie tempo rastu zaznamenáva benchmarku Platts JKM, z 37 TWh v roku 2016 na 536 TWh v roku 2018. Potenciál tohto benchmarku je zrejmý vzhľadom na rast dopytu po LNG zo severnej Ázie, ale stále je drobným vzhľadom na viac zavedených referenčných hodnôt, ktoré predstavujú len 0,1% svetového obchodu s derivátmi zemného plynu.

Súvisiace: Dovozy amerického zemného plynu v Európe prudko stúpajú

Centrum obchodu pre zemný plyn

Americká dominancia celosvetových derivátov zemného plynu bude v dlhodobom horizonte pretrvávať v dôsledku obrovského objemu plynu, ktorý sa vyrába z ložísk bridlicového plynu na pevnine. Tento plyn sa čoraz viac dostáva na svetový trh vo forme LNG (skvapalnený zemný plyn).

Medzinárodní obchodníci už aktuálne zvyšujú svoju účasť práve v Henry Hub, pretože sa snažia zahedžovať (zaistiť) sa voči riziku amerického LNG. A s americkým Gulf Coast LNG, ktorý má dosiahnuť viac destinácií v Európe a Ázii, bude vedúca pozícia Henry Hub pravdepodobne ďalej posilňovaná.

 

Zdroj: MSN, Yahoo

Facebook komentár