Rok 2011 bol zvláštny a nezvyčajný  v mnohých ohľadoch. Ak nič iné, tak rok 2011 môže byť označený ako prvý rok od začiatku úverovej krízy, v ktorom centrálne banky a finanční regulátori aktívne neodporovali deflácii. 

V niektorých prípadoch bola fiškálna politika zdanlivo navrhnutá tak, aby napomáhala deflačnému trendu. Len za posledných pár mesiacov, napríklad, sme videli náhly koniec pokusu Federálneho rezervného systému posilniť ceny aktív, dramatický nárast hraničných požiadaviek pre niektoré kľúčové komodity, debatu o zvýšení daní a regulačnú záťaž na obchodné a iné pro-deflačné opatrenia. Stačí to nato, aby ste začali uvažovať nad tým, či regulátori snáď chcú zaviesť určitú mieru deflácie do ekonomiky a na finančné trhy. 

Predtým, ako budeme pokračovať  v našej diskusii, je dôležité porozumieť koreňom deflácie. Deflácia je následkom ekonomiky sužovanej dlhmi. Objaví sa, keď rýchlosť (obrat) peňazí klesá. Rýchlosť sa dramaticky spomalí, keď spotrebitelia dosiahnu bod nasýtenia stavu zadĺženia  a potom začnú splácať svoj dlh, pričom odmietajú vziať si nový dlh. Zmenšovanie dlhu sa môže objaviť aj vtedy, ak dlžníci odmietnu ich existujúci dlh tým, že odmietnu splácať svoje záväzky, ako sa to stalo v kríze úverov v roku 2008. V oboch prípadoch zníženie dlhu vždy znamená problém pre spotrebiteľskú ekonomiku ako USA.  

Deflácia bola na dennom poriadku od roku 2007, keď úverový kolaps zastavil päťročný  ekonomický rast a býči akciový trh. Ceny komodít, ktoré  vzrástli do skutočne závratných výšok, sa tiež zrútili v roku 2008 potvrdzujúc to, že deflácia sa stala novou ekonomickou realitou. 

Ceny komodít patria medzi najlepšie barometre inflačných a deflačných tlakov. Cena zlata má veľkú hodnotu predovšetkým pri meraní sily alebo slabosti ekonomiky. Ako napísal John Tamny v nedávnom článku časopisu Forbes, „Zlato je skvelým ukazovateľom nášho ekonomického zdravia“ pretože je „najstálejšie a najobjektívnejšie meradlo hodnoty existencie.“ Hoci prosperita zlata môže byť dočasne zmätená periodickými výbuchmi investorskej paniky ako sme to videli v roku 2008 a opäť (hoci v menej extrémnej podobe) v posledných týždňoch, má tendenciu dosahovať dobré výsledky v prostredí s vysokou defláciou, pretože priťahuje kapitál vzhľadom na jej status bezpečného prístavu. 

Hoci ceny komodít môžu byť  umelo zvýšené na určitú dobu monetárnymi stimulmi a špekulantmi s hedgovými fondami hľadajúcimi zotrvačnosť, úpadok ekonomického dopytu je najdôležitejším príznakom deflácie a skôr či neskôr, vždy bude pôsobiť na ceny komodít. Pás komodít v roku 2008 bol veľkým šokom pre globálnu ekonomiku a okamžite spôsobil pokles celkovej predajnej cenovej hladiny. Padajúce ceny sú niečo, čo svetové centrálne banky dokážu len ťažko tolerovať a preto to bolo považované za nevyhnutné prijať opatrenia na zbrátenie tohto klesania. Centrálna banka USA a Ministerstvo financií reagovali 800 miliárd dolárovým stimulom, zatiaľ čo Čínska cnetrálna banka naliala 600 miliárd dolárov do čínskej ekonomiky. 

V oboch prípadoch neboli výsledky veľmi hviezdne. Väčšina amerických stimulačných peňazí bola prospešná pre finančný sektor, avšak prínos pre nefinančný sektor bol len minimálny. Čínske stimuly išli predovšetkým do infraštruktúry a výdavkov na výstavbu. No ako úspešný bol čínsky stimul? Najlepší barometer budúcich obchodných podmienok, akciový trh, vydal nasledujúci verdikt pre výhliadky Číny. 

Graf: 2010-2011 Vývoj Čínskeho akciového indexu Sahnghai Composite

Ako môžte vidieť, trh bol neohromený stimulom a predpokladá pokles ekonomického bohatstva Číny. Od konca druhého programu kvantitatívneho uvľnovania Fedu (QE2) v Júni, akciový trh USA sa tiež nachádzal v celkovom klesajúcom trende, zatiaľ čo ekonomické vyhliadky doma nie sú o nič lepšie než v Číne. Keďže dôležitý dlhodobý cyklus (šesťročný cyklus) dosiahol len nedávno svoj vrchol, ekonomická pomoc doma či v zahraničí je ešte menej prirodzená.  

Ben Bernanke je bystrý finančný  historik a je si zreteľne vedomý sily deflácie vo vysoko rozvinutých ekonomikách, akou je naša. Mnoho pozorovateľov sa domnieva, že pán Bernanke naivne spravil príliš málo, aby zastavil to, aby sa deflácia stala pevne zakorenená. Iní veria, že je bezmocný  zastaviť tento prúd deflácie, a preto by sa ani nemal pokúšať. Ale Bernanke, ktorý je nesporne najlepší svetový učenec Veľkej Depresie, bol zvolený za presidenta Fedu v práve tejto dobe z príčiny. Jeho dôverná znalosť toho, ako môže byť deflácia porazená monetárnou politikou rovnako ako aj limity monetárnej politiky, budú aj naďalej využívané pri jednaní so prebiehajúcou depresiou. 

Bernanke už dosiahol mieru úspešnosti pri prevencii toho, aby deflácia dosiahla svoje maximum pri prvom kvantitatívnom uvoľnovaní (QE) v roku 2009. Jeho politika bola v súlade s dnom 6-ročného cyklu koncom roka 2008, čo umožnilo finančným trhom odraziť sa späť ešte silnejšie ako by to bolo bez kvantitatívneho uvoľňovania. Dramaticky to zvýšilo zisky podnikov, čo umožňuje nadnárodným spoločnostiam vybudovať zásobu hotovosti na ďalšie kolo deflácie. A zatiať čo to veľmi nepomohlo americkému spotrebiteľovi vzchopiť sa, aspoň to pomohlo udržať celkovú domácu ekonomiku relatívne optimistickú v dobe, keď bez kvantitatívneho uvoľňovania by sa pravdepodobne úplne zrútila. 

Je sporné, či Bernanke nezašiel príliš ďaleko, keď minulý november začal druhý program kvantitatívneho uvoľňovania, ktorý viedol k výrazne vyšším cenám komodít a k posilneniu hladiny maloobchodných cien ako dôsledok. Ale možno len dostatočne nedôverujeme pánovi Bernanke, pretože je možné, že to spravil s cieľom dosiahnutia akejsi „rovnováhy“ v celkovej cenovej hladine. Vediac, že periodické prepuknutia deflácie môžu rýchlo zrútiť cenovú hladinu globálne, ako sme to videli v roku 2008, môžme sa domnievať, že Bernanke úmyselne až príliš stimuloval ceny komodít koncom roka 2010/ začiatkom roka 2011, aby tak pripravil cestu pre ďalší silný odraz naspäť, ktorý bude nasledovať po nevyhnudtnom kolapse cien. 

Naozaj, mnoho komodít utrpelo vážny pokles v druhej polovici roku 2011 a niektoré z nich sú dnes obchodované za ich najnižšiu úroveň za posledné dva roky. Zdalo sa, že aj regulátori komoditných búrz sú spoluvinní za zapríčinenie týchto poklesov ich ustavičným zvyšovaním požiadavok na výšku marže mnohých kľúčových komoditných futurít. V prípade striebra, dramatický nárast požiadavok na maržu zapríčinil cenový kolaps na začiatku tohto roka. Len nedávno skupina CME Group zvýšila požiadavky na maržu futurít meďe o 15% aj napriek poklesu medi na výrazne dno. CME Group už 24. septembra zvýšila požiadavky na maržu medi o 18% a na futurity zlata o 21%.  Len nedávno, 4.10. CME zvýšila tiež marže pre futurity platiny o 29%. 

Ceny ropy v posledných mesiacoch tiež  klesali. Klesajúce ceny ropy majú široký vplyv na zníženie cien širokého spektra spotrebiteľských cien, a v tomto zmysle pôsobia deflačne. Je možné, žeby regulačné orgány neustále pomáhali a podnecovali všeobecný deflačný trend, aby tak dosiahli zníženie cien na určitú úroveň, a tak odstránili úmysel politikov protestovať tretiemu stimulačnému pokusu? Tento rok došlo k obrovskému povstaniu od tých, ktorí nechcú ďalší stimul. Strach za týmto protestom je, že ďalšie pokusy o finančnú pomoc ekonomikám budú len tlačiť maloobchodné ceny vyššie a ďalej oslabovať dolár, rovnako ako aj znižovať výnosy z dlhopisov. Výrazne nižšia cenová hladina komodít by mohla oslabiť tento protest a dať Fedu politickú zámienku, ktorú potrebuje k začatiu ďalšieho stimulu. 

Vo svetle evidentného zlyhanie QE2 programu Fedu, sa zdá, že medzi analytikmi nastala zhoda, že tretí QE program by veľmi neprispel k upokojeniu deflačného trendu na trhu s nehnuteľnosťami, ani k zlepšeniu situácie na pracovnom trhu – dve oblasti, kde je deflácia najviac viditeľná. Ale čo tak koordinovaný stimul niekoľkých svetových centrálnych bánk a vlád? Vzhľadom k tomu, že v USA zostáva prvenstvo svetových spotrebiteľov, bohatstvo globálnej ekonomiky stále ešte do značnej miery závisí na zdraví americkej ekonomiky. Nedávalo by to zmysel, ak by sa svetové centrálne banky spoločne pokúsili o odstránenie vplyvov deflácie roku 2012? Koordinovaný stimulačný program, ak by bol dostatočne veľký, by mohol aspoň dočasne zastaviť deflačné sily, aby zhoršili hospodárstvo ešte viac počas politicky dôležitého roka 2012. To by bol posledný vydých snahy zvrátiť hospodársky pokles, ktorý trvá už od roku 2008 predtým ako divoké prúdy 120-ročného cyklu tvrdo zasiahnu v rokoch 2013-2014.  

Cena zlata by medzitým mohla mať z takejto politiky prospech. Akýkoľvek pokus o monetárny stimul by takmer určite oslabil dolár, čo by zvýšilo cenu zlata. 

Graf: Vývoj cien zlata 

Aj keď toho nie je veľa, čo by rušilo cyklickú dlhodobú podporu pre ďalšie kolo stimulu, posledný ročný cyklus, v súčasnej dobe vo fáze svojho vrcholu, predtým ako 120-ročný cyklus dosiahne dno v roku 2014 je 4-ročný cyklus (tiež známy ako prezidentský cyklus). Je naplánované, že dosiahne svoj vrchol budúci rok a aj keď  to má malý význam proti úpadku ostatných dlhodobých cyklov roka, mohlo by to teoreticky prinajmenšom poskytnúť zázemie na podporu koordinovaného stimulačného programu v roku 2012. 

Je pochybné, či aj celosvetovo koordinované stimulačné opatrenia by boli úspešné v boji proti deflácii. To najlepšie, v čo možno dúfať v taký pokus je dočasné pozastavenie deflačných tlakov na akciové a komoditné ceny a možno i štipku podpory ekonomiky. Je to extrémne pochybné, že takýto podnet by mohol zmierneniť súčasnú mieru nezamestnanosti alebo významne stimulovať spotrebiteľa americkej ekonomiky. Je rovnako nepravdepodobné, že by rezidenčné nehnuteľnosti zmenili svoj klesajúci trend. V najlepšom prípade by koordinovaný globálny stimul možno mohol byť ročná alebo tak poistená politika, ktorou by sa zabránilo úplnému deflačnému kolapsu až kým sa platnosť dlhodobých cyklov nestane neprekonateľná v rokoch 2013 a 2014. 

Gold & Gold Stock Trading Simplified

Pri dlhodobom býčom trhu so zlatom a ťažbe zásob v plnom prúde existuje niekoľko fantastických možností  pre dosiahnutie výnosov a maximalizáciu ziskov v aréne drahých kovov. Napriek tomu častým problémom je, že malí a strední  obchodníci nevedia, kedy kúpiť a kedy sa vziať zisky. Nezáleží na tom, keď toľkí experti udeľujú protichodné rady vo finančných médiách. Jedná sa o “Analýza do paralýzy”, a má za následok, že typický investor nie je schopný “stisn[ť” na obchod, keď príde čas na nákup.

Niet divu, že mnohí obchodníci a investori hľadajú spoľahlivý a ľahko sledovateľný system, aby sa mohli zúčastňovať býčieho trhu drahých kovov. Chcú systém, ktorý im umožňuje vstúpiť bez odhadov, a ktorý ich dostane von vo vhodnom čase a bez zbytočného rizika. Chcú tiež systém, ktorý automaticky nasníma zisky v presne stanovených miestach pozdĺž cesty a zároveň bude priebežne regulovať straty tak, aby sa zovrel v ziskoch a minimalizoval prípadné straty.

V mojej poslednej knihe “Gold & Gold Stock Trading Simplified,” som odstránil mystika za pojmom zlato a obchodovanie zlata na burze a odhalil úplne jednoduchý a spoľahlivý systém, ktorý umožňuje malým a stredným podnikateľom profitovať z pohybu trhu drahých kovov nahor aj nadol. Je to rovnaký systém, ktorý používam každý deň v Gold & Silver Stock Report – rovnaký systém, ktorý trvale vytvára zisky pre svojich predplatiteľov, a drží ich na správnej strane zlata a trhu drahých kovov už po celé roky. Nenájdete viac priamočiary a ľahšie sledovateľný systém, ktorý skutočne funguje, ako je to vysvetlené v “Gold & Gold Stock Trading Simplified.”

Technický systém obchodovania odhalený v knihe “Gold & Gold Stock Trading Simplified,” má sám o sebe cenu zlata. Okrem toho, kniha odhalí niekoľko užitočných ukazovateľov, ktoré zvýšia vaše šance na skórovanie veľkých ziskov v sektore drahých kovov. Naučíte sa, kedy používať spoľahlivé popredné indikátory na predpovedanie, kedy sa zvráti vývoj na trhu drahých kovov. Koniec koncov, nič neprekoná to, že budete na správnej strane trhu, predtým ako sa trh vydá na cestu.

Metódy odhalené v knihe “Gold & Gold Stock Trading Simplified” sú výsledkom niekoľkých rokov písania, výskumu a obchodovania/testovania trhu v reálnom čase. Obsahuje tiež prínos mojich 14 rokov skúseností ako odborníka v oblasti drahých kovov. Obchodné techniky opísané v knihe boli starostlivo kalibrované, aby zodpovedali dnešnému rýchlemu a nestabilnému trhovému prostrediu.

Zdroj: Market Analysis

Facebook komentár