kapitál

Bankový systém čelí vážnej hrozbe – a nie je to bitcoin

Diania v Európe vyžaduje aby banky úplne vrátili vklady. Vianoce nepriniesli veľmi veľa radosti svetovým bankárom, ktorý dostávajú jeden kopanec za druhým od roku 2008 kedy vypukla finančná kríza. Najnovšie sa Švajčiarsko podujalo usporiadať referendum o prísnom návrhu, ktorý by zbavil komerčné banky možnosti vytvárať si bankové peniaze a tak ich pripravil o podstatnú časť

[ Čítaj viac ]

Afrika: Stane sa kontinent ďalším investičným boomom?

Podľa slov Chrisa Beckera: Po problémoch západných ekonomík v  dekádach zlyhaní a deštruktívnej peňažnej inflácie spojených s nárastom dlhov, investori začali premiestňovať svoj kapitál smerom do priemyselne nevyužitého kontinentu, Afriky. Avšak, nikdy nebudeme svedkami toho, že sa biznis začne sťahovať do Afriky. Skôr politicky zameraný kapitál bude prúdiť do afrických zdrojov, preto, aby bola podporovaná

[ Čítaj viac ]

Zlato a Bitcoin sú meny budúcnosti

Európa, ako povedal James Turk, zakladateľ a konateľ Gold Money, sa nachádza uprostred dvoch kríz – jednej v bankovom sektore, druhej spojenej s ekonomickou aktivitou, a na vyriešenie oboch je potrebný kapitál. Čo sa týka údajne silného dolára, Turk, vo svojom interview pre The Gold Report, navrhuje v záujme vytvorenia lepšieho obrazu o jeho sile,

[ Čítaj viac ]

Bernard Baruch: 10 pravidel investování

„Bývám skeptický co se týče potřebnosti nějakého doporučení, a zdráhám se stanovit nějaká „pravidla“ nebo návod na to, jak moudře investovat nebo spekulovat. Přesto existuje celá řada věcí, které jsem se naučil ze své vlastní zkušenosti a stojí za to je vypsat pro ty, kteří je využijí ke své cílevědomosti“. 1. Nespekulujte, ledaže to není

[ Čítaj viac ]

Európske spoločnosti a posun od bankových pôžičiek ku korporátnym dlhopisom: Dôsledky pre investorov

Narozdiel od ubúdajúcich bankových pôžičiek korporáciám, vydávanie korporátnych dlhopisov v Európe vzrástlo od 2009 — dosiahnuc doteraz v 2012 až 75 miliárd USD, čo je 83 percentný nárast oproti takému istému obdobiu v 2011. Podobne , v článku Financial Times z 5. marca ‘Podať ruku keď sa banky stiahnu’, Chris Newland opisuje narastajúci trend finančných

[ Čítaj viac ]

Nepriaznivé finančné toky spôsobili európsku špirálu smrti

Richard Koo z Nomury je jeden z tých viac zaujímavých ekonómov, ktorý sa objavili v poslednej dekáde. Jeho koncept súvahy recesie, recesie spôsobenej prasknutím bubliny cien aktív, zatiaľ čo dlh ostáva, recesie ktorá zničila súvahy súkromného sektora ( aj bánk). Tento koncept je schopný celkom dobre vysvetliť niekoľko súčasných javov: Prečo je kríza šokom pre

[ Čítaj viac ]