Európa, ako povedal James Turk, zakladateľ a konateľ Gold Money, sa nachádza uprostred dvoch kríz – jednej v bankovom sektore, druhej spojenej s ekonomickou aktivitou, a na vyriešenie oboch je potrebný kapitál. Čo sa týka údajne silného dolára, Turk, vo svojom interview pre The Gold Report, navrhuje v záujme vytvorenia lepšieho obrazu o jeho sile, jeho porovnanie s cenou zlata namiesto porovnávania s inými voľnými menami.  Najnovšia svetová mena – Bitcoin  – má veľa spoločného  práve s jednou z najstarších mien – zlatom.

The Gold Report: James, je z Vášho pohľadu Európa ako región v takej zlej finančnej situácii a kríze ako je to vykresľované na titulkoch novín v USA?

James Turk: Áno, je to tak. Avšak  Európa je obrovská, a na to, aby ste pochopili situáciu je potrebné pozrieť sa zvlášť na jednotlivé krajiny. Vo všeobecnosti sú na tom najhoršie krajiny v Stredomorí. V najlepšom stave bolo Nemecko, aj keď posledné štatistiky ukazujú, že jeho pád do recesie je možný.

Francúzsko na tom nie je až tak zle ako stredomorské krajiny, avšak jeho ekonomická aktivita je nižšia ako v Nemecku a zvyšku severnej Európy.

TGR:  Akú rolu v tomto celom zohráva euro a kde by sa mohla objaviť  ďalšia ekonomická kríza?

JT:  Väčšina problémov, ktoré vidíme v Európe nie sú naozaj euro krízami, sú bankovými krízami. To bol čisto len prípad Cypru.

Horúcim kandidátom je v súčasnosti Slovinsko, malá alpská krajina , ktorá je súčasťou Európskej únie  a Eurozóny.  Jeho banky sú zadlžené a ešte k tomu podliehajú aj prísnej kontrole, keďže majú príliš veľa zlých úverov.

Banky v Luxembursku a na Malte sú taktiež veľmi zadlžené v pomere k   HDP v týchto krajinách.

Práve obava spomenutá vyššie sprevádzala to, čo prebehlo na Islande, Dubaji a Cypre, kde sa stali banky veľmi zraniteľnými  v prípade rýchlych výberov vkladov, keďže sa výraznou mierou podieľali na tvorbe HDP krajiny. Inými slovami, keby sa vklady, ktoré boli v bankách rozutekali, znamenalo by to príliš veľkú záťaž pre vládu. Toto sa udialo na Cypre, keď Európska centrálna banka znovu povolila na Cypre výbery a ruskí depozitári vyberali obrovské sumy peňazí.

Ekonomická aktivita tvorí druhú časť problému. Medzi  najzraniteľnejšie krajiny patrí momentálne Taliansko, čo hovorí za všetko, vzhľadom k tomu ako zle je na tom Španielsko. V Taliansku však vládne vyššia miera politickej neistoty.

TGR: Taliansko má novú koaličnú vládu? Myslíte, že tej sa veci podarí priviesť späť do normálu ?

JT: Môže to na chvíľu veci stlmiť, avšak koalícia je až príliš polarizovaná v názoroch na to, čo je skutočne pre vyriešenie problémov Talianska vhodné. Nemyslím si, že práve táto koaličná vláda vydrží dlho.

TGR: Čo je potrebné na vyriešenie bankovej krízy?

JT: Kapitál. Banky sú zadlžené a vo svojich súvahách majú príliš veľa zlých aktív. Kapitál bol znehodnotený aj napriek tomu, že si banky vytvárali potrebné rezervy. Toto bol presne prípad Cypru a je to aj prípad mnohých iných krajín.

Banky vyzerajú solventne, pretože ich  Európska centrála banka zásobuje likviditou. Keď ECB túto likviditu odstráni, ako to urobila v prípade Cypru, veľmi skoro vyjde na povrch, ktoré banky sú insolventné. Banková kríza sa objavila zo dňa na deň z tohto dôvodu: Keď sa stratí likvidita, banky zatvárajú, pretože nie sú schopné ďalej poskytovať finančné prostriedky. Majú nedostatok likvidných aktív, ktoré by mohli predať na trhu v záujme zvýšenia objemu peňažných prostriedkov, aby mohli zabezpečiť vyberanie vkladov obyvateľstvom.

Kapitál nie je možné vytvoriť len tak zo vzduchu , čo je niečo, čo sa politici doposiaľ nenaučili. Politici si myslia, že požičiavaním väčšieho množstva peňazí z trhu, môžu zachrániť bankový systém.  Avšak len prilievajú olej do ohňa, pretože väčšina európskych štátov je už zadlžených.

TGR: Keď sa pozrieme na východ, Japonsko práve ohlásilo kvantitatívne uvoľňovanie. Pomôže to mene pri odrazení sa od dna?

JT: Zdá sa, že tu máme preteky koní, ktoré nemá záujem nikto vyhrať.  Ktorá z mien  : jen, euro, libra sa dostane na cintorín voľných mien najskôr? Práve teraz vedie Japonsko so znehodnotením jenu  prostredníctvom kvantitatívneho uvoľňovania  a výdavkových programov vlády. Je to prekvapujúce, pretože ak sa pozrieme na ekonomickú aktivitu vo svete, HDP Japonska rastie výrazne viac ako vo zvyšku sveta a zároveň  Japonsko vykazuje jednu z najnižších mier nezamestnanosti na svete.  Japonsko bolo v pomerne dobrom stave kým jeho nový premiér neprevzal riadenie a neosvojil si politiku kvantitatívneho uvoľňovania.

TGR: Prečo zostal aj napriek kvantitatívnemu uvoľňovaniu v Japonsku dolár taký silný?

JT: Je dolár naozaj silný? Keď  si porovnáte dolár a zlato – to je to, čo by sa malo porovnávať – dolár stratil rádovo v priemere 16% ročne za posledných 12 rokov. Dolár môže v porovnaní s eurom, prípadne opačne vyzerať v akejkoľvek chvíli  OK, avšak dolár je potrebné porovnávať s niečím zmysluplným. Ja napríklad porovnávam cenu dolára relatívne k cene zlata.

Očakávam, že niekoľkoročné oslabovanie dolára bude pokračovať , pretože tak ako v Európe, Japonsku, Veľkej Británii, aj vláda a FED  v USA nasledujú deštruktívny model monetárnych politík, ktoré nahlodávajú cenu dolára.

TGR: Povedie to k hyperinfláciia existuje nejaký bod zlomu kedy sa to môže stať?

JT: Ja si myslím, že to k hyperinflácii povedie. Už niekoľko rokov tomu všetko naznačuje.

Musíte myslieť na viacero vecí. Jedna z nich je, že miera inflácie oznamovaná vládou USA a inými vládami, je upravovaná a držaná na takej úrovni, aby vyzerala byť nižšia ako v skutočnosti je. Ja sa spolieham na štatistiky inflácie , ktoré vytvorilJohnWilliamszShadowStats.com.  Práve teraz je inflácia v USA niečo okolo 9,5%. Napríklad, ceny tovarov ,dane z nehnuteľnosti a poistné boli na oveľa vyššej úrovni ako prezentuje vláda USA v reportoch o inflácii.

Po druhé, hyperinflácia vždy nastane z jediného dôvodu . príliš veľké vládne výdavky, čo vládu núti požičiavať si.  Keď si vláda požičiava, môže si požičať len toľko, koľko je jej trh ochotný požičať. Ak si vláda požičia viac ako sú úspory trhu, vedie to len k jednej veci, znehodnoteniu meny.   

Keď vláde nie je nikto ochotný požičať, povie centrálnej banke, aby kúpila jej dlh a premietla to do meny. Centrálna banka pripíše tieto“ novo-vytlačené“ peniaze na účet vlády a vláda môže znovu utrácať.

Sme na ceste k hyperinflácii – nie nevyhnutne k hyperinflácii papierových peňazí, ktorá sa objavila v Nemeckej Weimerskej republike alebo v Zimbabwe – ale  k inflácii meny na bankových vkladoch, akú zažila Argentína pred 12 rokmi. Netlačí sa príliš veľa papierových peňazí , avšak množstvo peňazí sa nachádza na bankových účtoch, je to mena , s ktorou sa operuje pri platbách kartami prípadne šekmi.

TGR: Prednedávnom ste hovorili  v “Keiser Report” o Bitcoine. Záleží na tom, že digitálna mena nemá  mimo účtovníctva žiadnu hodnotu? Sú nejaké spoločné znaky medzi zlatom a Bitcoinom?

JT: Bitcoin nie je len digitálna mena , je to krypto –mena , technologická inovácia, ktorú sme ešte nikdy predtým nevideli.

Paralely so zlatom sú pomerne zaujímavé.  Prednedávnom som pripravil štúdiu pre nadáciu GoldMoneyFoundation. Táto štúdia ukázala, že nadzemné zásoby zlata každoročne rok za rokom rastú o približne 1,8%.Toto číslo je takmer zhodné s rastom svetovej populácie a tvorbou nového bohatstva a ukazuje to na to, že sila zlata je konzistentná počas dlhého obdobia. Ťažba zlata je presne to, čo odporúča MiltonFriedman v jeho pravidle K : prostredníctvom ťažby rastie ponuka zlata rovnakým dielom rok čo rok.

Bitcoin jev podstate založený na rovnakom princípe, až na to, že namiesto podzemnej ťažby, ťažíte z matematických vzorcov tak, aby ste dosiahli konzistentný rast Bitcoinu do roku 2040, kedy bude v obehu takmer 21 miliónov Bitcoinov.

 Bitcoin aj zlato majú svoje výhody aj nevýhody. Kúsok zlata, ktorý držíte vo vašich rukách má za sebou 5 000 ročnú históriu. Bitcoin má históriu možno 4 roky. Na druhej strane, keďže zlato môžete držať v rukách alebo uložiť do pivnice, môže vám ho vláda skonfiškovať. Bitcoin, keďže je to krypto- mena založená na matematických vzorcoch uložených v počítačoch po celom svete, nemôže byť skonfiškovaný.

Bitcoin má hodnotu pre ľudí, ktorí rozumejú tomu, že konfiškácia znamená reálne riziko. V minulom storočí Lenin, Mussolini, Hitler and Roosevelt, všetci konfiškovali zlato v záujme zvýšenia moci štátu. Keď raz štát začne kontrolovať peniaze, ktoré používame, začne kontrolovať aj ekonomickú aktivitu, čo presne vysvetľuje situáciu, ktorú v súčasnosti vo svete zažívame.

Krypto – meny sú tu pre každého a na to, aby ich každý mohol pozorne vnímať, obzvlášť tí, ktorí rozumejú zvuku peňazí a vedia oceniť hodnotu a užitočnosť zlata.

TGR: Je Bitcoin prostriedkom na investovanie?

 JT: Nie, pretože ani zlato a ani Bitcoin nevytvára cashflow. Oba sú sterilnými aktívami. Investície vytvárajú cashflow. Vystavujete svoje peniaze riziku vo viere generovania peňažných prostriedkov z investície.

Zlato sú peniaze. Keď cena zlata rastie, jednoducho si ukrajujete z bohatstva, ktoré je práve vytvárané a je v rukách ľudí, ktorí vlastnia voľnú menu a presúvajú toto bohatstvo na ľudí, ktorí vlastnia zlato.

Rovnaký princíp sa uplatňuje aj pri Bitcoine. Bitcoin sú peniaze, nie investícia. Jeho výmenný kurz môže klesať a stúpať rovnako ako cena zlata. V rámci tohto možno Bitcoipomenovať  uchovávateľom hodnoty  rovnako ako zlato. Rozdiel je v tom, že zlato má 5 000 ročnú históriu, Bitcoin je oveľa mladší. V najbližších rokoch sa budeme musieť pozrieť na to, ako si Bitcoin plní svoju úlohu uchovávateľa hodnoty, avšak bez ohľadu na to, je Bitcoin užitočnou menou, pretože robí svetové platby nízko nákladovými. Je to technologické vylepšenie, ktoré necháva bankové platby v úzadí.

TGR: Budú vlády vnímať Bitcoin ako hrozbu, pretože je to alternatívna mena, ktorá nie je pod ich kontrolou?

JT: Môžu to vnímať ako hrozbu, avšak nie je nič čo by voči tomu mohli urobiť, iba ak by stiahli z obehu všetky počítače na svete. Ľudia to študujú a oboznamujú sa s tým. Možno sa raz dočkáme aj Bitcoinu 2 a Bitcoinu 3, ktoré budú možno lepšie ako originál.

To je krása technológie. Technológia umožňuje spoločnosti pohnúť sa vpred a zlepšiť životný štandard ľudí. Krypto- meny sa môžu stať technologickou inováciou, ktorá nás vymaní zo súčasnej monetárnej malátnosti prameniacej z kontroly peňazí štátom  a umožnia nám návrat k hospodárskej aktivite, ktorá prichádza, ak načúvame zvuku peňazí.

TGR:  Vysvetlili by ste na základe vášho Indexu strachu a Indexu zlatých peňazí rozdiel medzi hodnotou a cenou?

JT: Cena je meradlom, ktoré používame ak prichádzame do výmenného styku s inou osobou na trhu. Hodnota je niečo skutočne cenné.

Inými slovami, môžem mať dom v hodnote 500 000 dolárov, ale predám ho za 400 000 dolárov. Kupujúci ho kupuje pod jeho hodnotu. Na druhej strane, môžem ten istý dom predať za 600 000 dolárov a v tomto prípade kupujúci kupuje dom nad jeho hodnotu.

Pre správnu analýzu zlata sa musíme pozrieť na jeho hodnotu. Hodnotu zlata môžeme vyčísliť jeho porovnaním s ostatnými menami.

Používam Index strachu na porovnanie zlata a doláru a Index zlatých peňazí na porovnanie úlohy zlata v medzinárodnom obchode a financiách oproti devízovým rezervám, ktoré sú držané centrálnymi bankami. Zlato je podceňované v oboch týchto meraniach. Aj napriek tomu, že jeho cena rastie oproti doláru nepretržite 12 rokov, zostáva podhodnotené, pretože dolár ako taký je oslabovaný skoro tak rýchlo ako rastie cena zlata.

Iná vec ohľadom zlata je tá, že jeho hodnota nie je vyčísliteľná len numericky. Zlato prestavuje peniaze, ktoré sú mimo bankového systému. Pretože je hmotné,  nenesie zo sebou riziko zneužitia stranami, ktoré si ho vymieňajú. Nie sú to peniaze, ktoré by záviseli od bankového prípadne vládneho prísľubu.

Ak zoberieme do úvahy to, čo sa stalo na Cypre a krehkosť mnohých bánk po celom svete, myslím, že každý by mal vlastniť zlato v záujme ochrániť sa pred možno ešte väčšou bankovou krízou, akú sme doposiaľ zažili.

TGR: Vo svetle volatility zlata a striebra v poslednej dobe, máte nejaké návrhy ako si upraviť vlastné portfólio? Akú rolu zohrávajú peniaze, fyzické zlato, akcie ťažobných spoločností a fondy obchodované na burze (ETF) ?

JT: Ak kupujete zlato, musíte najprv identifikovať váš zámer. Chcete profitovať z pohybov cien zlata alebo ho chcete použiť ako bezpečné útočisko v prípade monetárnych a bankových zmätkov? Chcete správny nástroj pre dosiahnutie správneho cieľa, ktorý závisí práve od vášho zámeru.

Ak chcú investori bezpečné útočisko, je pre nich správnou cestou fyzické zlato – chcú vlastniť zlaté tehličky a mince. Ak investori chcú zbohatnúť na pohyboch cien zlata, potom sa  môžu pozrieť na niečo, čo ja nazývam nástroje papierového zlata. Týmito nástrojmi môžu byť futures, opcie a ETF. V takomto prípade nevlastníte zlato; ale predkupné právo na jeho cenu, čo už zo sebou prináša aj riziko zlyhania protistrany.

Odporúčam zamerať sa na zlato ako bezpečné útočisko: vlastnite fyzické zlato a nástroje papierového zlata prenechajte skúseným obchodníkom a špekulantom. Zlato je časť peňažných prostriedkov – likvidná časť – vášho portfólia. 

Akcie ťažobných spoločností sú už investičnou časťou portfólia. Investori sa na ne musia pozrieť cez rovnakú optiku ako pri kupovaní kapitálu. Aká je kvalita manažmentu? Ako vyzerá súvaha? Ako vyzerajú aktíva? Aké je politické riziko tam, kde firma pôsobí? A tak ďalej.

Ak ste pripravení niesť na svojich pleciach investičné riziko, nech sa páči, potom sa môžete rozhodnúť pre akcie ťažobných spoločností. Vo všeobecnosti som však nikdy nevidel ceny akcii ťažobných spoločností podhodnotené oproti cashflow, ktoré generujú pri súčasnom zvyšovaní dividend.  Ak sa nemýlim v tom, že cena zlata bude rásť, myslím si, že akcie ťažobných spoločností porastú taktiež a ešte viac.

 TGR: Je burza TSX Venture Exchange momentálne priestorom pre vyjednávanie lepších cien?

JT: Všetko je do značnej miery na predaj. Otázka však znie, kedy ťažobné akcie vzrastú, a ktoré vzrastú ako prvé. 

Exisutuje niekoľko charakteristík, ktoré nám dávajú návod. Tí, ktorí vyplácajú dobré dividendy a majú zároveň bezpečný cashflow pravdepodobne vzrastú prví. Držal by som sa bokom od akcii ťažobných spoločností , ktoré majú určené hedgeové (vopred zaistené) pozície,   pretože tieto pozície môžu ukrojiť z vášho zisku, tak ako sa to už stalo v minulosti.

Taktiež by som sa pozrel na akcie ťažobných spoločností, ktoré majú za sebou manažérske tímy, ktoré už niečo dokázali. Za posledných pár rokov sa udialo totiž mnoho nešťastí, a to tak, že sa firmy sústreďovali viac na rast ako na cashflow. Mnoho investovali a preriedili počty svojich akcionárov. Odišlo mnoho manažérov a dúfam, že ich nástupcovia sa z ich odchodu náležite poučili. Vždy sa totiž musíte pozerať najskôr na manažment, mať v neho plnú dôveru a až následne investovať do spoločnosti.

 TGR: Niektorí  ľudia predpokladali, že stovky malých ťažobných spoločností budú na konci roka preč. Súhlasíte s nimi alebo ste viac optimistický?

JT: Je možné, že mnoho z nich skĺzne na bočnú cestičku a zmizne jednoducho z toho dôvodu, že v súčasnosti je veľmi ťažké získať kapitál.  Mnoho z týchto malých spoločností tvoria bádatelia, ktorí hľadajú zdroje, ale aj keď ich často nájdu, nemajú ďalší kapitál na nasledujúci rozvoj. 

Veľké množstvo menších spoločností je operuje na základe vyjednávania cien, čím sa vystavujú veľkému riziku. Oveľa menším rizikom sú spoločnosti, ktoré majú záznamy o vyplácaní dividend, dobrý manažment, silný a spoľahlivý cashflow, ktorý má všetky predpoklady zotrvať aj v budúcnosti.

TGR: Na základe poklesu štandardnej odchýlky, ktorý sa objavil uprostred Apríla, čo by podľa Vás predpovedali technickí analytici pre cenu zlata na toto leto a zvyšok roka 2013?

 JT: Súčasný pokles cien je veľmi podobný tomu, ktorý sa objavil v roku 2008, aj keď to nie je silný percentuálny prepad. A treba mať na pamäti, že do jedného roka od prepadu v 2008, zlato urobilo nový rekord vysoko nad $1,000/unca ($1,000/oz) a striebro takmer zdvojnásobilo za 12 mesiacov. Myslí, že história za zopakuje. V najbližších 12 mesiacoch je možná nová rekordná výška zlata nad $2,000/oza  myslím, že striebro zdvojnásobí.

TGR: Máte nejakú radu na záver pre investorov, ktorí si chcú udržať svoje bohatstvo, prípadne ho zvýšiť?

JT: Ak máte záujem udržať si svoje bohatstvo, hľadáte bezpečné útočisko. Fyzické zlato bolo tým najbezpečnejším útočiskom za posledných 12 rokov a myslím, že tento trend bude pretrvávať. Musíte sa len uistiť, že ho uložíte v spoločnosti, kde bude v bezpečí.

Ak máte záujem o rast vášho bohatstva, musíte sa zamerať na investície, nie na peniaze vo vašom portfóliu. Môžete sa pozrieť na akcie ťažobných spoločností, ktoré ponúkajú niektoré veľmi dobré možnosti, vďaka súčasnému poklesu cien. 

Myslím si, že je čas položiť si otázku týkajúcu sa veku. Ak ste starší. Je predpoklad, že budete konzervatívnejší a ochotní znášať menšie riziko. Ak ste mladší, asi budete chcieť riskovať viac. Pre mňa je pravidlom, že každý by mal mať toľko zlatých prútov, koľko prislúcha jeho veku. 65 ročný kupujúci s menej rizikovou stratégiou by mal mať v zlate uložených 65 % svojich aktív a zvyšok by mal diverzifikovať medzi rôzne investície. 25 ročný kupujúci môže mať 25% svojich aktív v zlate a zvyšných 75% v investíciách, čo znamená, že jeho portfólio má nižšiu likviditu a zároveň vyššie riziko.

Či už máte 65 rokov a investuje 35% alebo 25 rokov a investuje 75%, pozrite sa na akcie spoločností, ktoré ťažia zlato, nakoľko sú momentálne podhodnotené. Nemyslím si, že ťažobný priemysel zlata zmizne, rovnako ako nevymizne 5 000 ročná história zlata.

TGR: Ďakujeme veľmi pekne za rady a za Váš čas.

Preložil: Adriana Boldišová

Zdroj: Goldmoney.com

Facebook komentár