1. zo 6. nezamestnaných pracovníkov je závislý na alkohole alebo drogách – takmer dvojnásobok úrovne, ktorá je dosiahnutá u pracovníkov na plný úväzok. S týmito výsledkami prišiel vládny Národný prieskum o užívaní drog a zdraví.

Prieskum ukazuje, že 17% nezamestnaných pracovníkov v minulom roku čelilo užívaniu návykových látok, zatiaľ čo 9% ich bolo u skupiny ľudí, ktorí boli zamestnaný na plný úväzok. Čísla ale u celej populácie by mohli byť ešte vyššie.

Závislosť na návykových látkach je definovaný niekoľkými faktormi, vrátane výbery, opakovaného užívania látky v priebehu jedného mesiaca, čo ma za následok nežiaduce účinky spojené doma, v práci alebo v škole. Závislosť na alkohole, nelegálnych drogách a zneužívania liekov na predpis boli v prieskume taktiež zarátané.

Takže sú ľudia nezamestnaní, pretože užívajú drogy a alkohol? Alebo dlhodobá nezamestnanosti vedie ľudí k užívaniu návykových látok?

( Súvisiace: Ako byť najšťastnejším človekom na planéte v štyroch jednoduchých krokoch )

Podľa výskumu ekonómov z St Louis FEDu – Alejandra Badela a Briana Greaneya vyplýva, že niektoré dôkazy by mohli skôr poukazovať na druhú možnosť.

Trendy užívania drog sú počas uplynulých desiatich rokov relatívne stabilné, a to aj napriek recesii. Jeden by si myslel, že milióny pracovníkov, ktorí náhle prišli o prácu a dostali sa do stavu nezamestnanosti navýši ich počet a miera užívania drog medzi touto skupinou by sa celkom dramaticky mala znížiť. Namiesto toho, sa to sotva zmenilo.

Badel a Greaney tvrdia, že údaje nie sú úplne presvedčivé, ale výsledky by mohli byť v súlade s myšlienkou, že pracovníci, ktorí predtým neužívali drogy, sa neskôr obrátia k ich užívaniu, potom, čo prídu o prácu.

Podľa nich by sa “počas období veľkého zvýšenia nezamestnanosti, počet užívateľov drog mohol dramaticky zvýšiť.”

Ďalšia štúdia, vykonaná sociológom Michaelom Frenchom z University of Miami a ekonómkou Ioanou Popovici z Nova Southeastern University dospel k podobnému záveru ou užívaní alkoholu.

Ak sa ľudia stanú nezamestnanými, tvárou v tvár čelia ďalším výzvam: Na jednej strane, ich príjem klesne a sú menej schopní dovoliť si alkohol alebo drogy. Ale v rovnakej dobe tvárou v tvár čelia väčšej nečinnosti plniť si ich voľno-časové aktivity.

Ako to dopadá? Strata príjmov im nestačí zabrániť v utápaní svojej bolesti v alkohole.

( Súvisiace: Takmer polovica zamestnancov na svete je z ich práce nešťastná )

Alkohol nie je konzumovaný len skupinou nezamestnaných. Prekvapivé množstvo narkomanov zasa pochádza aj zo skupiny zamestnaných.

Zhruba 21 miliónov dospelých Američanov bolo v roku 2012 závislých na alkohole alebo drogách, čo je podľa údajov vlády najvyššie číslo v zázname. Polovica z nich sú zamestnanci na plný úväzok.

Medzi nimi, alkoholizmus je najčastejšou formou užívania návykových látok.

Ale 40% z tejto skupiny sú ľudia, ktorí sú závislý na nelegálnych drogách, ako je marihuana, kokaín a heroín. U zamestnaných je tento podiel menší.

Príležitostné užívanie nelegálnych drog je tiež celkom bežný javom medzi pracovníkmi na plný úväzok. O mesiac skôr ako bol vydaný tento prieskum (v roku 2012): zhruba 9% pracovníkov užilo aspoň jednu nelegálnu drogu.

( Súvisiace: Úspešní ľudia zdieľajú svoje najlepšie kariérne chyby, ktoré kedy urobili )

Mierne staršie vládne dáta z rokov 2002 až 2004, ukázali, že použitie miernych drog býva najčastejšie u pracovníkov v v oblasti reštaurácií, stavebníctva a tzv. kreatívnho priemyslu, ako je umenie, dizajn, zábava a média.

U pracovníkov v oblasti bezpečnosti, vzdelávania a právnických profesií je najmenej pravdepodobné, že budú užívať nelegálne drogy.

Zdroj: Investorplace

Facebook komentár