Benjamin Franklin raz povedal „Kto je bohatý človek? Ten kto je spokojný. A to je kto? Nikto.“

Zdá sa, že mnohí z bohatých by s tým súhlasili.

Nový prieskum Spectrem Group konštatuje, že iba 20% prosperujúcich a bohatých investorov súhlasí, že „peniaze zabezpečia šťastie“. Takmer polovica s výrokom vôbec nesúhlasí a zvyšok viac nesúhlasí ako súhlasí.

Odpoveď však závisí trochu aj od faktu, koľko peňazí aktuálne človek má. Takzvaní „prosperujúci“  investori – tí, ktorí majú niečo medzi 500 000$ a milión dolármi v investovateľných aktívach – odpovedali častejšie záporne ako bohatí investori alebo tí s objemom finančných prostriedkov 5 miliónov dolárov a viac. Iba 16% prosperujúcich vyhlásilo, že peniaze šťastie   zabezpečia, kým pri bohatých bolo toto číslo na úrovni 20%.Zabezpečia peniaze šťastie?

(Peniaze nezabezpečia lásku, ale vedia vyriešiť mnoho iných problémov, poznamenáva komentátor televízie CNBC Robert Frank, ktorý zisťoval, či peniaze vedia skutočne urobiť človeka šťastným)

Skutočne bohatí častejšie súhlasia s tým, že šťastie si za bohatstvo kúpite, a oni by to mali vedieť.

Vek je ďalším určujúcim faktorom. Čím je človek starší, tým menej verí, že peniaze mu prinesú šťastie. Viac ako tretina opýtaných s vekom pod 40 rokov súhlasila, že peniaze šťastie prinesú. Ale súhlasilo s tým iba 18% s vekom nad 60 rokov.

Štúdia skupiny Spectrem sa pridáva k rastúcemu počtu podobných, ktoré sú zamerané na šťastie a bohatstvo. Nespočetné množstvo ukazuje, že viac peňazí prináša väčšie šťastie – ale iba do istej miery. Ekonóm Princetonskej univerzity Angus Deaton a držiteľ Nobelovej ceny za psychológiu Daniel Kahneman viedli výskum, v ktorom zistili, že zvýšený príjem má značný dopad na každodenný pocit spokojnosti – až kým sa človek nedostane na úroveň 75 000$. Za touto hranicou je vplyv zvyšujúceho sa príjmu minimálny.

Štúdia zistila že odlišné kritérium miery šťastia – celkové „hodnotenie života“ a väčšia spokojnosť so svojím miestom na zemi – sa s množstvom peňazí zvyšuje. Napríklad ľudia, ktorí zarobili 160 000$ ročne, uviedli vyššiu mieru spokojnosti ako ľudia, ktorí zarobili 120 000$, a tak by sme mohli pokračovať.

Kým príjem nad úrovňou 75 000$ ľuďom každodennú náladu výrazne nezlepší, môže im zabezpečiť celkový lepší pocit zo života.

Koľko si myslíte, že by človek potreboval peňazí, aby sa každý deň cítil dobre a zároveň bol dlhodobo spokojný?

Preložila: Lucia Závodská

Zdroj: CNBC

Facebook komentár