Ešte pred tým ako prikročíme k predpovedi na nasledujúci rok, je najskôr potrebné zanalyzovať trendy, ktoré trvajú celé desaťročia, v niektorých prípadoch aj viac. 

Rast populácie a zdroje potravín

Najvýraznejším medzi dynamickými číslami za ostatné storočie bol bezpečne exponenciálny vzrast populácie. Ľudstvu trvalo 123 rokov, aby sa rozrástlo z 1 na 2 miliardy (do roku 1927), ale len 12 rokov na rast z 5 na 6 miliárd (do roku 1999). Akokoľvek, rast sa spomaľuje a predpokladá sa, že sa z terajších 7 miliárd rozrastieme na 9 miliárd v 50. rokoch tohto storočia.

Súčasne čelíme zväčsujúcej sa núdzi o potraviny a vodu. Rozvoj technológií síce zvýšil hektárové výnosy plodín, ale zvyšujúci sa dopyt po mäse v Číne a ďalších ázijských enonomikách v konečnom dôsledku absolútne výnosy zníži. Totiž, na vyprodukovanie rovnocenného množstva stráviteľných bielkovín z bravčoviny sa zaberie 4-5 krát väčšia plocha pôdy, v porovnaní s tradičným obilím a strukovinami. Pri hovädzom je to až 10 krát viac. Ďalším obmedzením produkcie jedla je alternatívne využitie ornej pôdy na výrobu etanolu.

Globálne otepľovanie (či už spôsobené prirodzenými cyklami, alebo činnosťou človeka) sa tiež môže podieľať na obmedzovaní produkcie jedla – suchom, záplavami a vyčerpávaním násad rýb.

Čerpanie prírodných zdrojov

V rámci zrýchľovania celosvetového priemyslu taktiež vyčerpávame svetové ložiská kovových a nekovových rúd a energetické rezervy ropy a uhlia. Keďže ľahko dostupné ložiská sú už vyčerpané a aby sme sa dostali k novým ložiskám, sme nútení kopať hlbšie a podstúpiť drsnejšie podmienky, dá sa predpokladať, že ceny týchto komodít sa budú zvyšovať. Čoraz častejšie sa budeme stretávať aj s ťažbou v oceánoch a prieskumami za oboma polárnymi kruhmi.

Čiastočnú nádej na bezpečnú jadrovú alternatívu nám dáva rozvoj technológií tórium-fluoridových reaktorov, ale rovnako to môže byť slepá ulička. Veterná a solárna energia zrejme zostanú na okraji, kým sa ich technológia nerozvinie natoľko, aby boli cenovo dostupné v porovnaní s tradičnými zdrojmi. 

Globálna konkurencia

Súperenie o vzácne zásoby bude zvyšovať napätie medzi najväčšími ekonomickými hráčmi, s každým pokusom o zvyšovanie ich vplyvu a o zabezpečenie zdrojov zásob. Vďaka bohatým ložiskám vzácnych surovín sú možným terčom Stredný Východ, Afrika, Južná Amerika, Austrália, Mongolsko a bývalý Sovietsky Zväz. 

Boj na finančných trhoch

Navyše, pravdepodobne uvidíme ešte väčšie súperenie o vplyv v medzinárodnom obchode. Vzdor voči manipulácii s devízovými kurzami (ktorú spustilo Japonsko v 80. rokoch minulého storočia, a ktorú Čína predvádza sústavne počas ostatného desaťročia) as zrejme zvýši. Čína a Japonsko momentálne sedia na viac ako 2,3 biliónov dolárov devízových rezerv, prírastky na kapitálovom účte vyvažujú úbytkami na bežnom účte a tým zabezpečujú konkurenčnú výhodu potláčaním vplyvu devízových kurzov. 

Vzostup demokracie

Ďalším faktorom, ktorý prispieva k nestabilite je vzostup demokracie v niektorých častiach sveta. Arabská Jar je stále v plienkach, ale tento trend bezpochyby spôsobil znepokojenie medzi autokratickými vládami po celom svete. Ako katalyzátor poslúzi aj nedostatok jedla a nárast svetových cien. Pravdepodobmým výsledkom bude ešte väčšie utláčanie v niektorých autokraciách, a rýchla zmena na demokraciu v ďalších, ako mapríklad Mjanmasko. Transformácia na demokraciu však nie je nikdy hladká a môže viesť k desaťročiam konfliktov kým sa dosiahne aspoň nejaká miera stability, najmä v krajinách s konkrétnymi rozpormi ako je jazyk, náboženstvo, rasové alebo kultúrne rozdiely. 

Rozklad demokracie

Na druhej strane sme svedkami rozkladu tradičných, vyspelých západných demokracií. Nadmerný vplyv záujmových skupín s množstvom hotovostných zdrojov (ako banky, veľkí fpracovatelia ropy a výrobcovia zbraní) nútia politikov, aby slúžili nie len voličom, ale aj finančným sponzorom.

Ďalšou hrozbou sa stáva starnúca populácia – veľká voličská základňa, ktorá nepatrí k pracovnej sile ekonomiky. Táto bude mať čoraz väčší vplyv na rozdeľovanie sociálnych, zdravotných a dôchodkových platieb. A sú to politici, kto je čím ďalej tým viac vinný z nadmerného míňania, zvyšovania verejného dlhu, znehodnocovania meny, v honbe za zabezpečením znovu zvolenia.

Zostáva dúfať,  že dospejeme k demokracii, ktorá je v zmysle Švajčiarskeho modelu, viac založená na konsenze, a ďaleko od zhýralosti súčasného systému, kde „víťaz berie všetko“. 

Raj svetového dlhu

Úpadok západných demokracií v posledných troch desaťročiach vyústil do obrovského rozmachu zadĺženosti, keď dlhy domácnosti často rástli dvojciferným tempom boli sprevádzané bujnejúcimi úrovňami verejných dlhov. Obrovská dlhová bublina ďaleko prevýšila rasty HDP, účinne znehodnotila meny a spôsobila rýchlo rastúcu infláciu cien spotrebného tovaru aj aktív (surovín a bývania). Svetová finančnná kríza naznačila vrchol nárastu dlhov, po ktorom nasledoval ich rýchly pokles, keďže súkromný sektor nasmeroval príjmy do splatenia dlhov. Akokoľvek, takéto zníženie zadĺženia je katastrofálne a môže spôsobiť pád HDP až do 25%, podobne ako počas hospodárskej krízy v 30. rokoch minulého storočia.

Odpoveďou na to bol masový nárast verejného dlhu, keďže vlády šli do deficitu, v záujme vyváženia zníženia zadlženosti súkromného sektora. Keďže vládne výdavky vyplnili dieru po znížení zadlženia súkromného sektora, celkový dlh sa takmer nezmenil. Napriek tomu, že sa tým podarilo vyplniť dieru, veľa západných ekonomík zostalo s obrovským verejným dlhom a čoraz viac napätým trhom s vládnymi dlhopismi.

Centrálne banky, ako Fed a Bank of England vkročili do tejto trhliny, kupovaním vládnych dlhopisov za novo-vytvorené peniaze. Nehľadiac na to že je to umelé, nákup aktív centrálnou bankou mal malý vplyv na infláciu, pretože ho vykompenzovalo deflačné znižovanie dlhu. Ale zastavenie znižovania zadlženosti by mohlo vyhnať Džina z fľaše. 

Výhľad na rok 2012

A takto sa podľa mňa prejavia tieto veľké trendy v roku 2012. Nemyslím si, že by som mal sklenenú guľu a možno bude na konci roka zábavné tieto predpovede zhodnotiť:

 • Ďalšie znižovanie zadĺženia
 • Znižovanie súkromného dlhou a vynútenie vládnych pôžičiek len posilní deflačné tlaky
 • Ďalšie stimuly zo strany centrálnych bánk
 • Fed a Bank of England zrejme navýšia súvahu, aby podporili súkromné výpožičky. Vďaka pochybnostiam zo strany členských štátov ako napríklad Nemecko, Európska Centrálna Banka príde zrejme s nedostatočnou odpoveďou.
 • Nízka inflácia
 • Deflačné tlaky vyvážia efekt vládnych stimulov
 • Nízky rast svetových ekonomík
 • Znižovanie zadlženosti a banková kríza v eurozóne len zaistia nízky rast
 • Banková kríza v eurozóne si vyžiada ďalšie záchranné balíčky
 • Zvyšovanie tlaku na úroveň verejného dlhu a tlak na reakciu Európskej Centrálnej Banky
 • „Hladké pristátie“ Číny
 • Druhý veľký stimul zameraný na nízko-rozpočtové bývanie a zmiernenie sociálnych nepokojov oživí ekonomickú aktivitu, ale exportné trhy zostanú na nízkej úrovni a bankový sektor bude zaplavený nezdravými pôžičkami
 • Rast komodít sa spomalí
 • Veľké stimuly z Číny podporia ceny komodít
 • Ďalšie sociálne nepokoje v krajinách autokratickými režimami
 • Arabská Jar bude sporadicky pokračovať v regióne ďalekého východu
 • Cena ropy zostane vysoká, podporená ďalšími konfliktom
 • Vysoká cena ropy tiež prispeje k nízkemu rastu
 • Bežní účet USA sa zníži, zatiaľ čo yuan stúpne
 • Zvyšujúci sa tlak zo strany USA zabráni Číne, aby zvyšovala svoje devízové rezervy, čím sa yuan oproti doláru posilní
 • Dolár posilní voči Euru
 • Banková kríza v eurozóne len utvrdí pozíciu dolára, ako bezpečného útočiska
 • Býčí trend zlata, kým bude pokračovať stimuly centrálnymi bankami
 • Pokračovanie stimulov zo strany Fedu len zaistí, že si zlato udrží rastúci trend voči doláru
 • V nasledujúcom roku Vám prajem mier a blahobyt, ale zo všektého najviac Vám želám zdravie, aby ste si ich mohli užiť. 

Zdroj: Incredible Charts

Preložil: Lukáš Novotný

Facebook komentár