V roku 1949  pomenoval  Alfred Winslow Jones svoje nové investičné dobrodružstvo za $ 100.000 ako „hedge fond“ – teda zaistený fond.

V tej dobe ešte neexistovali pojmy ako odmeny za výkonnosť alebo čistá hodnota aktív. 

Jonesovou kľúčovou myšlienkou bolo, že manažér fondu môže vyvážiť portfólio nákupom akcií, od ktorých sa očakáva, že narastú a predajom akcií v očakávaní poklesu. Táto technika ochraňovala fond pred rizikom spojeným z celkovým poklesom trhu, a preto sa stala známou ako hedge fond – teda zaistený fond.

Muž, ktorý bol priekopníkom najlukratívnejšej investičnej stratégie vo svete financií nebol predátorom z Wall Street. Vlastne,  Jones bol renesančný človek – sociológ, ktorý sa stal diplomatom a potom žurnalistom – všetky tieto schopnosti využil pri začiatku svojej firmy.

Jonesova piata kariéra sa stala jeho odkazom, a jeho potomkovia pokračujú a udržujú fond, ktorý založil až do dnešného dňa


Jones sa narodil v Austrálii.

Syn generálneho riaditeľa General Electric, A.W. Jones sa narodil v roku 1900 v Melbourne, v Austrálii. 

Zdroj: The New York Times


Po absolvovaní Harvardu pracoval na parníku.

Po tom, ako v roku 1923 absolvoval Harvard, pri práci na parníku cestoval Jones po svete.

Zdroj: The New York Times


Pracoval v investičnej firme, potom sa presťahoval do Berlína, kde pracoval ako diplomat a neskôr sa ako Marxista v utajení snažil zničiť Nacistov.

Po krátkej úlohe ako štatistik v investičnej firme, sa Jones pridal k zahraničnej službe. Jeho prvým umiestnením bolo miesto vice konzula v Berlíne, v Nemecku koncom roka 1930. 

Zdroj: Value Investors League
 

Potajomky  sa oženil s ľavicovou židovkou a bol nútený rezignovať z diplomatických zborov Spojených štátov.

V roku 1932 sa Jones tajne oženil s Annou Block, zámožnou ľavicovou židovkou a dcérou nemeckého maliara Josepha Blocka.

Preto bol Jones nútený  rezignovať z diplomatických služieb Spojených štátov, napriek tomu ostal v Nemecku pod falošným menom. Študoval na Marxistckej robotníckej škole  a podnikal tajné misie pre protinacistickú skupinu nazývanu Leninnist Organization.

Zdroj: Value Investors League


Do Spojených štátov sa v roku 1934 vrátil, aby získal titul PhD zo sociológie, ale krátko na to opäť zamieril do vojnou zmietanej Európy.

Pri návrate do Spojených štátov sa zapísal do programu PhD v odbore sociológia na Columbijskej univerzite. Čoskoro sa opäť oženil a so svojou manželkou odišiel do Španielska, kde pokrýval Španielsku občiansku vojnu ako zástupca  Americkej spoločnosti priateľov.

V diele Viac peňazí ako Boh Sebastian Mallaby píše, že Jones stopoval po Španielsku spolu s Dorothy Parker a Ernestom Hemingwayom, podávajúc správy pre členov spoločnosti priateľov. Mallaby ďalej dodáva, že Jones udržiaval vzťahy s anti-fašistickým hnutím a hovorí sa, že pracoval vedľa Henryho Lucea pre OSS,  predchodcu CIA.

Zdroj: More Money Than God


V roku 1941 sa vrátil späť do Spojených štátov, aby napísal dizertačnú prácu, ktorá sa napokon stala klasickým dielom sociológie.

Jones zamieril do Ohaia , aby skúmal tému svojej dizertačnej práce- či sa môže v USA rozrásť fašizmus. Po prevedení niekoľkých rozhovorov na plantáži v Akrone, Jones zistil, že USA sa odlišovali postojom pracujúcich k majetku. Túto teóriu zverejnil pod názvom Life, Liberty and Property (Život, Sloboda a Majetok). Kniha sa stala klasikou v oblasti sociológie až dodnes.

Zdroj: More Money Than God


Namiesto toho, aby sa stal profesorom, nastúpil na miesto editora v magazíne Fortune.

V roku 1946 nastúpil do magazínu Fortune, ktorý zverejnil časť jeho práce. Podľa New York Times, Jonesova séria „Fashions in Forecasting“, tj.j módne vlny v predpovedaní, ho viedla k viere, že to vie robiť tak dobre ako mnoho profesionálnych investorov.
 

S kapitálom $100,000 spustil z kancelárie na Broad Street prvý hedge fond nazvaný A.W.Jones Partners

Jones pojal celý rad charakteristických znakov, ktoré budú  ostatní imitovať v nasledujúcich rokoch. Pre začiatočníkov, zaviedol odmenu za výkonnosť, rezervoval si 20% zo zárobku fondu pre seba a svoj tím.

Mallaby píše, že zavedenie odmeny za performance bolo bezprecedentným motivátorom pre Jonesa a jeho ľudí:

„Jonesovi portfólio manažéri pracovali rýchlejšie a ťažšie ako ich rivali v tradičných firmách venujúcich sa správe peňazí: Volali viacerým ľuďom, spracovali viac čísel a robili rýchlejšie rozhodnutia. Zároveň boli Jonesovi muži odradení od podstupovania príliš veľkého rizika. Bolo od nich vyžadované, aby mali vo fonde aj svoj vlastný kapitál, takže chyba by ich stála aj vlastné peniaze.“

Zdroj: More Money Than God


Veril v získanie informácie skôr ako ostatní.

Mallaby píše:

„V 60tych rokoch boli Jonesovi muži prítomní v úrade komisie cenných papierov, aby si prečítali kľúčové zverejnenia v momente, kedy vyšli a získali náskok pred rivalmi, ktorí čakali, kým im to príde poštou.“

Zdroj: More Money Than God


A používal nástroje ako pákovanie, aby napokon získal 5000% výnos v rokoch 1949 – 1968

Jones bol tiež pionierom v technike pákovania s požičanými peniazmi. Keďže minimalizoval trhové riziko, mohol viac pokryť špecifické akciové riziko a zväčšiť objem peňazí, ktoré umiestnil na konkrétne akcie.

Podľa Wall Street Journal, Jonesova spoločnosť zarobila kumulatívny výnos tesne pod 5000% v rokoch 1949 až 1968.


Jones nikdy tento fond nepropagoval, jeho dobrá povesť sa šírila sama

Jones svoj fond nikdy nepropagoval, svoj kapitál navyšoval cez ústne referencie. Vylúčením Fed-u tiež vedel, že ak by sa niečo nepodarilo, vláda ho chrániť nebude.

V jeho nekrológu v The New York Times napísali:

Pán Jones ostal vo svete financií takmer neviditeľný. „Hedgovanie“  – ako raz povedal – „je špekulatívny nástroj,  používaný k dosiahnutiu konzervatívnych výsledkov“.


Pokým viedol firmu, Jones si zachoval svoju dobrodružnú dušu službou v spoločnosti Peace Corp.

Hugo Lindgren pre New York Magazine napísal:

Jones si často urobil prestávku vo firme, aby slúžil v letných misiách Mierových zborov, a dokonca sa pokúšal zriadiť tzv. „reverse Peace Corp´s“ – opačné mierové zbory, kde by príjemcovia pomoci posielali späť do USA svojich vlastných dobrovoľníkov – ako zaistenie, a to v tom zmysle, aby sa nevytváral pocit menejcennosti v rámci rozvojových krajín.


Tento svet opustil v roku 1988 vo veku 88 rokov, ale jeho fond žije dodnes.

Jonesov vnuk, Robert L. Burch IV vedie firmu spolu so svojim otcom a Jonesovým zaťom, Robertom L. Burchom III. Burch III. zmenil firmu na sformovaný fond fondov, riadiaci 200 miliónov dolárov od svojich klientov.

Zdroj: BusinessInsider

Facebook komentár