Prezident USA - Donald Trump

Prezident USA – Donald Trump

Ako vieme, vláda je jedným z orgánov, ktorý zabezpečuje kontrolu a rovnováhu v krajine a vždy sa snaží zaistiť, aby jedno odvetvie malo kontrolu nad tým druhým. No v prípade národnej núdze má prezident USA schopnosť, previesť demokraticky zvolenú vládu na ústavnú diktatúru s prezidentom na čele.

To však neznamená, že výkonný riaditeľ musí okamžite prijať všetky právomoci, alebo že v naliehavom prípade musí vôbec nejaké prijať. Sú to len možnosti. V prípade, že ste si práve toto teraz prečítali a premýšľate nad tým, tak žiadny strach, nikto to nikdy neurobil a ani neurobí!

Existujú štyri aspekty núdze a to: náhly nástup a dĺžka jeho trvania, ako nebezpečný alebo deštruktívny môže byť, koho môže ohroziť a kto je najvhodnejší na to, aby bol za to všetko zodpovedný. V takomto prípade musí prezident vyhlásiť výnimočný stav a uviesť, ktoré právomoci aktivuje.

1. Regulovať všetky komerčné a obchodné transakcie.

Tajomník ministerstva financií Steven Mnuchin a americká pokladníčka Jovita Carranzaová držia listy nových 1 dolárových bankoviek. Ide o prvé bankovky s podpismi Mnuchina a Carranzyovej. (fotografia zo stredy 15. novembra 2017). Zdroj: Jacquelyn Martin/AP

Tajomník ministerstva financií Steven Mnuchin a americká pokladníčka Jovita Carranzaová držia listy nových 1 dolárových bankoviek. Ide o prvé bankovky s podpismi Mnuchina a Carranzyovej. (fotografia zo stredy 15. novembra 2017). Zdroj: Jacquelyn Martin/AP

 

Podľa zákona o obchodovaní s nepriateľom z roku 1917, je prezident oprávnený regulovať všetky finančné prostriedky Spojených štátov a to vrátane všetkých medzinárodných transakcií.

2. Zmocniť sa všetkých súkromných obchodov so zlatom

Zdroj: YouTube/The Secret World of Gold

Zdroj: YouTube/The Secret World of Gold

Pod rovnakým aktom kongresu z roku 1917 má prezident právomoc prevziať všetky súkromné zlaté mince, zlaté tehly a zlaté certifikáty. Naposledy sa tak stalo v roku 1933 na zmiernenie následkov Veľkej hospodárskej krízy. Občanom bolo povolené, ponechať si zlato v hodnote 100 dolárov.

Občanom bola vyplatená ich cena za uncu a náklady na dopravu, pretože museli do troch dní od objednávky odovzdať zlato Federálnej rezervnej banke.

3. Prevziať kontrolu nad všetkými médiami v USA

6_neuveritelnych_opatreni_ktore_moze_prezident_USA_pocas_krizy_urobit_3

Podľa komunikačného zákona, ktorý vznikol v roku 1934 môže prezident zriadiť Úrad pre riadenie telekomunikácií, ktorý bude dohliadať na všetky médiá a telekomunikácie bez ohľadu na pokrok v oblasti technológií.

Prezident Kennedy to takto urobil prostredníctvom výkonného nariadenia číslo 10995 v roku 1962.

4. Zmocniť sa všetkých zdrojov a pracovnej sily

Zdroj: Amtrak

Zdroj: Amtrak

Prezident Kennedy taktiež podpísal výkonné príkazy umožňujúce zadržanie elektrických palív a minerálov, ciest, diaľnic, prístavov, námorných pruhov, vodných ciest, železníc a súkromných vozidiel na týchto cestách.

Podľa ďalších rozkazov povolil výkonnému úradu prezidenta, aby si vzal v prípade potreby občanov do armády, zabavil zdravotnícke a vzdelávacie zariadenia a taktiež letiská a lietadlá. Tieto pravidlá sú ustanovené vo výkonných príkazoch číslo 10997, 10999, 11000, 11001, 11002, 11003, 11004 a 11005.

5. Rozmiestniť armádu na území Spojených štátov

Združené nadnárodné výcvikové velenie - Spc. Etan Esposito,, páli puškou karabínu M4, počas cvičenia americkej armády v Grafenwoehre v Nemecku. Zdroj: US Army/Markus Rauchenberger

Združené nadnárodné výcvikové velenie – Spc. Etan Esposito,, páli puškou karabínu M4, počas cvičenia americkej armády v Grafenwoehre v Nemecku. Zdroj: US Army/Markus Rauchenberger

Americkí guvernéri môžu prezidentovi poskytnúť svoje zdroje národnej gardy bez toho, aby im to bolo nariadené, ako sa to robí v prípade amerických vojakov, ktorí kontrolujú hranicu s Mexikom. Použitie aktívneho vojenského vojska v USA je zakázané podľa zákona s názvom Posse Comitatus z roku 1878. Neplatí to však v prípade, ak nastane núdzová situácia.

Zákon o povstaní prezidentovi umožňuje použiť vojská na potlačenie povstania alebo rebélie na celom území v Spojených štátoch.

Po hurikáne Katrina bol však zákon o povstaní zmenený tak, aby umožnil prezidentovi spojených štátov použiť v prípade potreby, aktívne vojsko na presadzovanie zákona (tu sa jedná o porušenie zákona Posse Comitatus). Každý guvernér USA bol však proti tejto zmene.

6. Zbaviť funkcie vládu Spojených štátov

Piatok 27. januára 2017 na Capitol Hill vo Washingtone, prezident Donald Trump zložil prísahu predsedu Najvyššieho súdu Johna Robertsa. Na obrázku jeho manželka Melania držiaca bibliu so svojimi deťmi Barron, Eric a Tiffany. Zdroj: Pool/Jim Bourg via Associated Press

Piatok 27. januára 2017 na Capitol Hill vo Washingtone, prezident Donald Trump zložil prísahu predsedu Najvyššieho súdu Johna Robertsa. Na obrázku jeho manželka Melania držiaca bibliu so svojimi deťmi Barron, Eric a Tiffany. Zdroj: Pool/Jim Bourg via Associated Press

 

Prezidentská smernica, ktorá bola podpísaná prezidentom Georgeom W. Bushom 9. mája 2007, dáva prezidentovi Spojených štátov právomoc, prevziať všetky vládne funkcie a všetky činnosti súkromného sektora v prípade “katastrofickej núdzovej situácie”.

Cieľom je zabezpečiť, aby americká demokracia po takejto udalosti prežila a že bude mať “trvalú ústavnú vládu”. Tento právny predpis sa nazýva smernica 51.

Preložila: Sláva Kromková

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: LATimes, Yahoo

Facebook komentár