Trhy, ekonomika a politická dynamika sa neustále menia. To je dôvod, prečo je porozumenie aktuálnych trendov veľkým prínosom. Totiž rozumieť tomu, ako sa dnešná situácia líši od minulých je kľúčové k rozumnému investovaniu.

Jedným z nepopierateľných zmien od minulosti je zvýšená nestálosť mien. Nestálosť mien dokáže úplne vynulovať zisky z investícií, alebo vytvoriť akúsi neistotu v ich návratnosti. Na druhej strane, pochopenie dynamiky systému za menovými kurzami môže pomôcť spoločnostiam primerane dobre ohradiť risk v ich portfóliu a vytvoriť stabilnú stratégiu investícií tak, že eliminujú risk straty a vytvoria prostredie pre zisk.

Súvisiace: Táto krajina má až deväť mien!

Stabilita mien začala klesať v roku 2013 po tom, ako nastali turbulencie trhu (Taper Tantrum) a následne ako centrálna banka Spojených štátov mierne naznačila, že tieto výkyvy môžu ukončiť nákup dlhopisov. Vzostup úrokových sadzieb Spojených štátoch spôsobil ostré zmeny v globálnych úrokových sadzbách, čo celkovo viedlo k podstatnému spomaleniu rozvoja trhu.

Čím viac sa menia úrokové sadzby, tým viac sa mení atraktivita jednej meny vzhľadom na druhú. Nedávno sa však prejavil ďalší dynamický jav: Nestálosť mien a vplyv úrokových sadzieb sa v Spojených štátoch rozchádzajú.

Vo svete vyspelých krajín sa používa mena na stimuláciu domácej ekonomiky stále viac, pretože krajiny postupne dosahujú dno dlhových supercyklov a teda nemôžu, alebo nechcú používať tradičné metódy manipulácie s úrokovými sadzbami ako prostriedok ku zväčšovaniu miery míňania peňazí. V minulosti centrálne banky na podporu expanzie ekonomík znižovali úrokové sadzby a tak uľahčili tvorbu peňazí. Zvýšená miera pôžičiek osviežila ekonomiku a tlačila rast nad aktuálne trendy. Avšak vzhľadom na veľkosť dlhov vo svete a nízku mieru úrokov tento manéver už nie je možný.

Súvisiace: Zostane americký dolár svetovou rezervnou menou?

Aj keď príbeh každej trhovej ekonomiky je trocha iný, všetky čelia tomu istému problému: Zmenšujúcej sa schopnosti stimulácie ekonomického rastu a deflácií. Napríklad Japonsko čelí stagnujúcej deflácií už 15 rokov. Eurozóna je nebezpečne blízko podobnému osudu. Budúcnosť Kanady a Austrálie je pravdepodobne už daná, keďže domácemu sektoru sa nedarí znížiť dlh a ich komoditný sektor sa vytráca. Všetky vyspelé trhové ekonomiky potrebujú, alebo budú čoskoro potrebovať stimuláciu, avšak metóda manipulácie úrokových sadzieb bude mať len veľmi malý priamy dopad.

Znehodnocovanie mien funguje v 4 krokoch, ktoré sú rozličné od tých, ktoré sa podstupujú pri zmenách úrokových sadzieb. Žiadny z nich nevyžaduje zvyšovanie dlhu. Prvý krok, úpadok meny má za následok okamžitý korporátny zisk cez expanziu marže a to tak, že korporácie zaplatia cenu v podobe výdavkov na kapitál a pracovnú silu v domácej mene, ale príjem neskôr dostávajú v inej mene a teda zarábajú na úpadku ceny domácej meny. Podobný jav prispel k zisku v Japonsku, ktorý vzrástol keď Yen padol po tom, ako nastalo kvantitatívne uvoľňovanie v roku 2013.

Preložil: Adam Rajčan

Zdroj: Yahoo, Bloomberg

Facebook komentár