Azia_by_mala_byt_domovom_viac_ako_polovice_stardej_populacie_sveta

Očakáva sa, že do 30. rokov 20. storočia bude Ázia domovom pre viac ako 60% celkovej svetovej populácie, vo veku 65 rokov alebo viac. S touto informáciou prišla poradenská spoločnosť Deloitte vo svojej najnovšej správe “Voice of Asia”, ktorá bola zverejnená v utorok (19. septembra).

Do roku 2042 – len za štvrť storočia – bude v Ázii viac obyvateľov starších 65 rokov, než v Eurozóne a severnej Amerike.

Tí v Ázii – starší viac ako 65 rokov by sa mali rozšíriť z 365 miliónov v roku 2017 na viac ako 520 miliónov v roku 2027.

Tieto drastické zmeny v demografickom zložení regiónu by mohli rovnováhy moci v Ázii posunúť a zároveň by mohli viesť k prebudeniu v rôznych ekonomických oblastiach.

V správe spoločnosti Deloitte sa uvádza: “Čína, ktorá je jednou z top ázijských krajín (pre týchto starších obyvateľov), môže začať starnúť pred tým, ako sa jej naplno podarí získať bohatstvo, zatiaľ čo rastúca mladá populácia Indie si svoj hospodársky potenciál začína plne uvedomovať.

Avšak zatiaľ čo starnúce trhy môžu predstavovať významné problémy, nemusia znamenať nedostatok pretrvávajúceho rastu trhu v regióne.

Súvisiace: INFOGRAFIKA: Z Nemecka by sa mohlo stať druhé Japonsko

“Rastové zhluky” na týchto starnúcich trhoch v oblasti podnikania, teda v epicentru zrážky mega-trendov predstavia neuveriteľné obchodné príležitosti.

Medzi takéto mega-trendy patrí zvyšovanie životných nákladov, zvyšovanie relatívnych nákladov na zdravotnú starostlivosť a sprísnenie rozpočtov na zdravotníctvo vo verejnom sektore.

V Singapure je pravdepodobné, že starnutie obyvateľstva bude viesť k rastu v troch hlavných odvetviach priemyslu: služieb okolo správy majetku, starostlivosti o deti a starších pracovníkov a sektoru zdravotnej starostlivosti (vrátane súkromnej zdravotnej starostlivosti, liekov, biotechnológií, výživy a doplnkov).

Národ sa taktiež snaží využiť potenciál v oblastiach automatizácie, inteligentných strojov a analýze dát, najmä preto aby sa vedeli vyrovnať s klesajúcim počtom dostupných pracovníkov a zvýšili tak produktivitu.

Opatrenia zavedené vládou v boji proti nízkej pôrodnosti a rastúcej staršej demografickej skupine však tiež viedli k predvídateľným otázkam.

Patria medzi ne rozdiely v nerovnosti príjmov, prehĺbenie nerovnosti v bohatstve v dôsledku koncentrácie bohatstva v menších rodinách a otázok okolo pracovnej sily, ktorá sa usiluje vyrovnať s rýchlym zavádzaním nových technológií.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: NYDailyNews

Facebook komentár