Švajčiarske banky UBS a Credit Suisse začali svojim klientom ponúkať „alokované“ zlaté a strieborné účty, včítane svojich bonitnejších klientov, hedge fondov, iným bankám a inštitúciám. Tento krok umožní týmto subjektom priamo vlastniť svoje kovy na „alokovaných“ účtoch. Ba čo viac, ich poplatky za uskladnenie stúpli o 20%.

Dôvodom je, že banky sa snažia o redukciu rizika vo svojich súvahách, chcú tiež byť viac transparentné. Veríme, že tu ide o mnoho viac a je to pre nás znamenie!

Poďme sa najprv pozrieť  na to, o čo tu ide.

„Nealokované“ zlato

London Bullion Market Association definuje nealokovaný účet ako „účet, kde konkrétne tehličky zlata nie sú priradené konkrétnemu zákazníkovi. Zákazník má všeobecný nárok na kov. Ide o najpohodlnejší, najlacnejší a najbežnejší spôsob, ako vlastniť zlato.“

Nemecký príbeh nemeckého zlata, ktoré sa má vrátiť späť do Nemecka hovorí o „nealokácii“ ich zlata v zahraničných centrálnych bankách. Väčšina vlastníkov zlata drží svoje zlato nealokované. Nevýhodou je, že vlastník nealokovaného zlata je nezabezpečený veriteľ spoločnosti. Takže ak držíte svoje zlato nealokované v banke a tá zbankrotuje, budete musieť len čakať a dúfať, že dostanete späť aspoň niečo.

„Alokované“ zlato

Alokovaný účet je taký, ktorý svojmu držiteľovi presne segreguje jeho tehličky, má presný zoznam. Zlato je vlastnené a uchovávané  v jeho mene. Preto toto zlato nemôže byť zabavené depozitárom alebo iným veriteľom banky, ak by náhodou skrachovala. V tom prípade sa zlato okamžite presunie do rúk svojho skutočného majiteľa.

Vezmite prosím na vedomie, že klientom UBS a Credit Suisse boli ponúknuté alokované účty, sami o ne nežiadali. „Alokované“ účty sú drahšie, takže niet divu, že ceny uloženia vzrástli o 20%.

Ako sme povedali, za týmto príbehom je niečo viac, ako si na  začiatku môžeme myslieť.

História UBS a Credit Suisse v USA

Pozrime sa na nedávnu históriu týchto dvoch bánk v USA. Pridajme k tomu ďalšie švajčiarske banky, ktoré sú vyšetrované z toho, že napomáhajú Američanom vyhýbať sa daniam a ktoré v USA platia za svoje bankovníctvo vysoké pokuty.

Švajčiarsko má zákony, ktoré chránia bankové tajomstvo. Ak švajčiarsky bankár zverejní  klientské informácie mimo banky, môže ísť do väzenia. Švajčiarsko má vyše 300 ročnú tradíciu ochrany aktív cudzincov.

V nedávnom škandály bola UBS obvinená z ochrany amerických neplatičov daní, títo bankári budú na pôde USA uväznení, pokiaľ neoznámia mená klientov a uväznení na pôde Švajčiarska, ak ich oznámia.

Po dlhých vyjednávaniach so švajčiarskou vládou sa rozhodlo, že zo 45 000 mien sa zverejní 4050 klientov UBS. Zdá sa, že švajčiarska vláda pristúpila k tomu, že vyhýbanie sa platbe daní je zločin, takže celú vec posunula americkej strane, avšak omietli sprístupniť všetky mená, tak ako to požadovala IRS(americký daňový úrad, pozn. prekl.). Takže Švajčiari si zachovali svoju integritu, avšak IRS dostala iba 4050 mien a bankári do väzenia nešli, UBS však dostala tučnú pokutu, ktorú pre pokračovanie činnosti v USA musela zaplatiť.

Počas celej tej doby až doteraz sa švajčiarske banky zdráhali prebrať amerických klientov a so svojimi stávajúcimi boli dosť nervózne. Už nám je jasné, že príbeh s alokovaným zlatom do toho perfektne pasuje. Mnoho švajčiarskych bánk jednoducho prepustili svojich amerických klientov a odmietli nových, chybne sa tak domnievajúc, že sa tak vyhnú problémom.

Hrozba z FATCA

To čo je pre švajčiarskych bankárov obzvlášť desivé je nový daňový  systém s názvom FATCA(Foreigh Account Tax Compliance Act – Zákon o zahraničnom daňovom prispôsobení, pozn. prekl.), ktorý sa schválil v 2010, v plnej účinnosti bude však až v roku 2014 po dohode s IRS. V tomto systéme nájdeme funkcie, ktoré ovplyvnia finančné inštitúcie po celom svete. Tu je pár dôvodov, prečo švajčiarska banka mení zaobchádzanie so svojimi klientmi:

 • FATCA uloží všetky reportingové požiadavky na amerických daňovníkov so zahraničnými finančnými účtami. Ide o dodatok k formuláru TDF 90-22.1, ktorý treba každoročne odovzdať na Ministerstvo financií od 30. 6. + IRS formulár 1040-B. Prioritou dňa bude transparentnosť.
 • Zákon vyžaduje, aby všetko finančné inštitúcie po celom svete zdieľali osobné informácie o zákazníkoch s americkými orgánmi. Nepochybne všetci spojenci USA, ako napríklad Kanada a zvyšok rozvinutého sveta, bude spolupracovať. Pod istými podmienkami by to ľahko mohlo zahrňovať aj zlato a iné drahé kovy.
 • FATCA-e sa nepodarilo definovať termíny „zahraničné finančné inštitúcie“ a „zahraničný finančný účet“. Tie sú definované všeobecne, tak ako je „finančné zabezpečenie“ prenosné vlastnícke právo na aktíva. Takisto sa aj „finančná inštitúcia“ zaoberá s „finančným zabezpečením“. Zahraničné národy majú svoju vlastnú definíciu „zahraničných finančných inštitúcií“ a „zahraničných finančných účtov“. Nie je pochýb, že tieto definície budú americkými orgánmi akceptované.
 • Zákon v roku 2010 prešiel(konečná implementácia bude v roku 2014), kedy bola IRS zodpovedná za interpretáciu zámeru Kongresu implementovať FATCA. V dohľadnom čase sa očakáva vydanie ich interpretácie.

Reakcie švajčiarskeho bankovníctva

Takže švajčiarske banky sa rozhodli pre bezbolestnú možnosť, že ich klienti budú svoje zlato vlastniť na svoje meno na alokovaných účtoch. To im umožní preniesť povinnosť zverejnenia orgánom priamo na samotných klientov. Takisto to umožní švajčiarskym bankám odstúpiť americkým orgánom z cesty, ak by sa rozhodli o konfiškáciu zlata! A preto si myslíme, že toto je ten skutočný dôvod.

Zatiaľ čo predajcovia zlata nie sú regulovaní a nie sú zaobchádzaní ako finančné inštitúcie, pojem transparentnosť bude u nich fungovať za určitých podmienok, ktoré by mohli mať v budúcnosti obrovské dôsledky na ich klientov. 

V súčasnej dobe nie je potreba hlásiť držanie drahých kovov v zahraničí, ak tak IRS nespraví teraz, môže to spraviť podľa svojho uváženia hocikedy.

Čo predpokladajú švajčiarske banky v budúcnosti?

Musíme sa na to všetko pozrieť z blízka. Ak to teraz banky robia, tak prečo? Akú monetárnu situáciu vidia? Očakávajú, že americké orgány si budú nárokovať na zlato svojich občanov, ktoré vlastnia v zahraničí? Utrpenie, ktorým zatiaľ trpeli rukami IRS ich prinútili pozerať vpred a uistiť sa, že ostanú na tej správnej strane.

Tak sa pozrime na to, čo vidia;

 • Nemecko sa rozhodlo preniesť polovicu svojho zlata domov, aby bolo k dispozícii pri budúcej kríze, ktorú zdá sa očakávajú. Ktoré ďalšie centrálne banky budú nasledovať?
 • Centrálne banky rozvíjajúcich sa trhov neustále nakupujú zlato, pravdepodobne pre rovnaký dôvod.
 • Na scéne celosvetovej rezervnej meny sa rysuje veľká zmena, kedy by sa yuan mohol stať rezervnou menou, odhliadnuc od toho, ako si Čína dáva veľký pozor. Ako sa moc presunie na východ, neistota a nestabilita sa stanú skutočnosťou bez možnosti sa tomu vyhnúť.
 • Zlato sa v svetovom monetárnom systéme sťahuje do pivotálnej pozície(pozrite si správu z WGC spred niekoľkých týždňov.).
 • Budúcnosť na scéne medzinárodných mien je neistá a zlato bude hrať významnú, možno centrálnu, úlohu.

Môžete si byť istí, že švajčiarske banky nastávajúcu situáciu predvídajú  a urobia všetko preto, aby sa vyhli hľadáčiku amerických monetárnych orgánov. A je len na majiteľoch zlata, či urobia to isté.

Nedostatok zlata!

A skutočnosťou je, že trh so zlatom nemá dostatok zlata na týchto cenách. S novo vyťaženou zásobou zlata na úrovni 2800 ton a z recyklovaného zlata za posledné 4 roky na úrovni 1700 ton, ktoré je obyčajne znovu kúpené predajcami na nižších cenách, otvorený trh by bol príliš malý na to, aby zásoboval centrálne a komerčné banky a dokonca aj vtedy, ak by boli ceny vytlačené o dosť vyššie.    

K tomu si pridajte, že krajiny, ktoré produkujú zlato by si pravdepodobne svoju lokálnu produkciu vzali do svojich rezerv, tak ako sa verí, že to robí Čína, čo by vážne znížilo disponibilitu novo vyťaženého zlata.

Áno, vyššie ceny a následné predaje zlata by priniesli vyššiu ponuku, ceny by však museli byť výrazne vyššie. A následné ťahanice medzi centrálnymi bankami po extra zlate by destabilizovali trh so zlatom. To je to, čo by bankový systém videl len nerád. Ako aj nákupcovia zlata.

Jediným spôsobom pre centrálne banky, ako získať značné množstvo zlata je ten, že si ho od svojich občanov konfiškáciou zoberú, národ po národe;

 • Odtiaľ by mohli mať zlato za trhovú cenu.
 • Najväčšie zdroje miestneho zlata sú u správcov, dílerov zlata a u veľkých držiteľov.  
 • Avšak vláda by musela vydať príkaz na celoplošnú konfiškáciu. Počas tej poslednej v roku 1933 si mohli obyvatelia nechať najviac 5 uncí zlata. Príkaz bol zrušený v 1974.

Zdá sa, že to nie je naša jediná možnosť. Ľudia z vysoko rešpektovanej Casey Research, ako aj slávny Marc Faber, cítia prichádzajúce nebezpečenstvo na trhu so zlatom. Marc Faber varoval pred konfiškáciou a Casey Research radilo držal svoje zlato mimo USA.

Díleri zlata sú na tom istom ako švajčiarske banky a alokované účty

Kľúčovým bodom na pochopenie kroku švajčiarskych bánk je to, že tlačia klientov k priamemu držaniu svojho zlata, pod svojim menom. To sa stane, keď žijete v USA a držíte svoje zlato v zahraničí. Môžete si myslieť, že tým, že držíte zlato mimo USA vo svojom mene a to vás ochráni od hrabivej ruky americkej vlády, avšak neuchráni!

Opakovaným historickým faktom je, že vlády sa v cudzej jurisdikcii nepúšťajú ukladať a zavádzať svoje zákony. Napádajú tých, ktorí sú v ich vlastnej jurisdikcii.

UBS a iné švajčiarske banky boli napadnuté vnútri USA. Pamätajte, vďaka FATCA a FBAT sú vaše osobné údaje plne k dispozícii, včetne zahraničných úložísk. Je to len malý krok od rozšírenia k drahým kovom!

Úrady budú od dílerov, ako aj od finančných inštitúcií vyžadovať, aby predložili úložiská svojich klientov. Podľa FATCA je dosť možné, že sa to rozšíri aj na dílerov v zahraničí, najmä v Británii a v Kanade. Zahŕňa to aj švajčiarske inštitúcie, ktoré v týchto krajinách podnikajú.

Potom už pôjde len o to, aby vás prinútili svoje zlato preniesť na nich.

Zlato potečie domov, švajčiarske banky budú mať čistý štít a váš díler zlata skrachuje.

Váš národný  bankový systém však bude vyzerať zdravšie.

Cesta z pasce von

Pripravuje sa záchranná  sieť, tento článok nie je tým miestom, ktoré vám poskytne všetky detaily, bol však navrhnutý so zreteľom na FATCA FBAT a konfiškáciu.

Systém je navrhnutý  na to, aby ste aj naďalej vlastnili zlato, nie preto, aby vám bolo skonfiškované a nie na to, aby ste neuposlúchli konfiškačný príkaz. Prosím, vaše otázky smerujte na admin@stockbridgemgmt.com.

Nepoznáme žiadny iný systém, ktorý by vám ponúkal ochranu pred konfiškáciou a sme si istí, že konfiškácia sa zmenila z možnej na pravdepodobnú.

Zdroj: GoldForecaster

Facebook komentár