Je prirodzené porovnávať súčasný býčí trh drahých kovov s tým zo 70-tych rokov, keďže medzi nimi existuje mnoho podobností. Nižšie je porovnanie, ktoré ukazuje niektoré podobnosti medzi oboma z býčích trhov:

Horný graf je zlato ( očistené od inflácie ) od roku 1966 do 1981 a dolná časť je zlato (očistené od inflácie ) od 1999 do 2013. Je zrejmé , že obe zlaté býčie trhy začali niekedy za najvyšším vrcholom pomeru Dow-Jonesov index / Zlato. Oba majú významný vrchol asi deväť rokov po vrchole pomeru Dow-Jonesov index / Zlato, ktorý bol nasledovaný výraznou korekciou.

Po dosiahnutí vrcholu a korekcie , cena nakoniec išla ešte vyššie do ďaleko vyššieho vrcholu , ktorý v prípade grafu 70-tych rokov bol koniec býčieho trhu . Vedome či nevedome , tieto podobnosti sú pravdepodobne dôvodom , prečo si mnohí myslia, že býčie trhy zlata a striebra skončili v roku 2011 s vrcholmi v tomto roku.

Znamená to, že býčí trh je naozaj pri konci, pretože zlato a striebro nešli v roku 2012 vyššie ako vrcholy v roku 2011 a až doteraz v roku 2013? Hlavne preto, že vyššie uvedené grafy to naznačujú.

Pomer zlato/striebro zjavne poskytuje niektoré odpovede na túto otázku. Nižšie je graf 100-ročného pomeru zlato/striebro:

Na grafe som naznačil obdobie 70-tych rokov a posledného býčieho trh, medzi červenou a zelenou čiarou. Všimnite si, ako sú si vzory podobné ( označené a až e ) počas týchto dvoch období, čo opäť svedčí, ako rozumné je porovnať dva býčie trhy . Avšak, tento graf tiež ukazuje, prečo tí, ktorí veria, že býčí trh je pri konci, sa pravdepodobne veľmi mýlia. 

Aj keď sú vzory podobné, neexistujú v podobnej súvislosti vo vzťahu k dlhodobým pohybom grafu pomeru zlato/striebro. Vzorka 70-tych rokov klesá viac smerom k spodnej časti 100-ročného rozmedzia tohto pomeru , vzhľadom k tomu, že nedávna vzorka stúpa viac smerom nahor.

Ešte dôležitejšie je, že štruktúra 70-tych rokov vytvorená počas alebo tesne po dosiahnutí dna (1968) v pomere, vzhľadom k tomu , že nedávna vzorka bola tvorená len po veľký strop. To znamená , že vzorka 70-tych rokov bola tvorená v priebehu rastúceho trendu v pomere, a preto bolo viac pravdepodobné, že pomer bude aj naďalej vyšší ako v rokoch nasledujúcich po vzorke . Posledná vzorka je vytvorená pri klesajúcom trende pomeru, a preto sú pravdepodobné väčšie sily pri stláčaní pomeru.

To hrá v prospech pozitívnych základov trhu striebra (a zlata), pretože už tam nie je nič, čo naznačuje, že papier (peniaze) sú teraz bezpečné a oveľa menej rizikovejšie než zlato a striebro . Masívne dlhy, ktoré sa skrývajú za nekryté meny ( vrátane amerického dolára ) sú predstavitelia týchto veľkých síl, ktoré bude udržiavať viac ľudí uprednostňovať zlato nad týmito zadlženými menami.

Bod e vo vzorke 70-tych rokov je miesto, kde zlato a striebro mali historicky významné nominálne maximá, oveľa vyššie ako predchádzajúce maximá. Na nedávnej vzorke, má len zlato historické nominálne maximum, vyššie ( ale nie oveľa vyššie ) než predchádzajúce maximá. Striebro iba vyrovnalo svoje historické nominálne maximum ​​z roku 1980. To je veľké vylúčenie, ktoré značí, že aj keď sa obe vzorky vyvíjajú podobným spôsobom, to však neznamená , že bod e v poslednej z nich je koniec zlatého a strieborného býčieho trhu, rovnako ako v roku 1980.

Avšak , prečo sme nedostali finálnu utrhnuté baženie po striebre, za cenu oveľa vyššiu, než akékoľvek nominálne maximum drahých kovov? Opäť platí, že môže to byť najlepšie vysvetlené pohľadom na pomer zlata a striebra. Nižšie je rovnaký 100-ročný graf pomeru zlata a striebra:

Avšak, tu znázorňujem viac relevantné porovnanie s býčím trhom 70-tych rokov (vzorka). Na grafe som označil býčí trh 70-tych rokov bodmi 1-5 . Namiesto porovnávania s posledným býčím trhom, počnúc rokom 1999, porovnávam to s obdobím, ktoré sa začína v roku 1980, keď vrcholilo striebro v januári tohto roka do súčasnosti (kde mám trh 1 až 4 a bod 5 ešte len príde). Keď bude bod 5 nižšie ako 15 (ako je znázornené), budeme mať veľmi presný fraktál (vzor), podobný tomu zo 70-tych rokov (ale väčší).

Toto je relevantnejšie porovnanie, pretože oba vzory začínajú od hlavného vrcholu v striebre, roky 1968 a 1980 v poradí. Oba vzory začínajú v minime 100-ročného rozmedzia tohto pomeru, v skutočnosti, v hlavnom minime (1968 a 1980).

Súčasná vzorka ešte nie je dokončená a to by naznačovalo, že to bude dokončení v oveľa nižšom bode, než v pomere v bode 15. Také dokončenie vzorky je v súlade s býčími základmi striebra (a zlata) vo vzťahu k papierovým peniazom – pochopiteľne, že nižší pomer, by pravdepodobne znamenal vyššie ceny zlata a striebra. Okrem toho, je to v súlade so scenárom, v ktorom sme v klesajúcom trende pomeru, a preto, je pravdepodobnejšie, že v najbližších rokoch pôjdeme nižšie. Nedávne porovnanie vzťahu medzi striebrom a Dow-Jonesovym indexom býčích trhov rozpráva rovnaký príbeh.

Preložila: Mária Ištočková

Zdroj: HubertMoolman

Facebook komentár