Vo svete, v ktorom sa všetci zbláznili v dôsledku orgií s papierovým dlhom, je ťažké, aby si človek udržal kúpnu silu svojich úspor. Čím viac dochádza k zadlžovaniu v určitej mene, tým viac sa znižuje jej hodnota. Oneskorenie a nepravidelnosť cenových deformácii vyvolaných takýmto bizarným a z reťaze utrhnutým menovým systémom drží systém pokope, keďže si toto stádo, vo všeobecnosti, nevie dať dve a dve dokopy. Každý si pred niekoľkými rokmi myslel, že nehnuteľnosti sú skvelým uchovávateľom hodnoty. Teraz je to už trochu inak. 

Tí, ktorí si už dali dve a dve dokopy, sa už nemôžu vrátiť späť. Keď sa už raz dostaneš na druhú stranu tohto bludiska, tak už nemôžeš ignorovať, čo sa deje priamo pred tvojimi očami. Hodnota akejkoľvek jednotky úspor je ničená. Áno, môže to chvíľu trvať, kým sa niečo takéto „oficiálne“ uzná a môže chvíľu trvať kým sa veci, ktoré chceme, stanú drahšími, ale rozklad hodnoty už nastal. 

Skutočnosťou je, že bubliny môžu prasknúť rýchlejšie ako môže klesať hodnota meny, a teda držba US dolárov Vás v priebehu niekoľkých posledných rokoch spravila bohatšími vzhľadom k hodnote nehnuteľností, keďže si teraz môžete dovoliť kúpiť viac nehnuteľností za rovnaký objem dlhových papierikov/menových jednotiek. Inflacionizmus sa nachádza v každom systéme založenom na nekrytých peniazoch vo forme dlhových papierikov, ktorý je mimo kontroly, avšak vyhľadáva rôzne druhy aktív počas rôznych období dlhodobejšieho ekonomického cyklu. 

Keď prepadne hodnota tradičných druhov aktív ako sú nehnuteľnosti alebo akciové trhy, rastúci prebytok predtým akumulovaných zdrojov sa nahrnie k iným druhom aktív s cieľom uchovať bohatstvo a nájsť istotu. Niektorí veria, že bezpečie možno nájsť v US dolári, zatiaľ čo iní vkladajú svoju dôveru do zlata alebo iných „tvrdých“/hmotných aktív ako sú ropa alebo meď. 

Avšak, bude zlato skutočne bezpečným prístavom? Čo ak bude dolár pokračovať v posilňovaní a dôjde k výraznej deflácii? Odpoveď na túto otázku závisí od vládnej odpovede na takúto možnosť. Ako si myslíte, že bude naša vláda reagovať na prudko rastúcu hodnotu US doláru? Ako vláda USA reagovala na takúto udalosť počas Great Fall Panic (Veľká jesenná panika) v roku 2008? Ako reagovali vlády všetkých významných ekonomík sveta (t.j. Európa a Amerika) na defláciu v 30.rokoch?

Čo bude znamenať, ak sa zlato dostane na úroveň $1500/unca? My všetci v Amerike uvažujeme v intenciách doláru, keďže je to mena, ktorú využívame pri platbách za chlieb, oblečenie a ubytovanie. Avšak, stáva sa zlato naozaj hodnotnejším? A ak áno, prečo? Ako sa môže hodnota kusu kovu zmeniť za predpokladu relatívne stabilnej ponuky? 

Zlato je zrkadlom pre mierku, ktorá je udávaná papierovou menou. Keď nastanú zlé časy v ktorejkoľvek krajine, vláda siahne po tom istom scenári, ktorý používa už od čias Starého Ríma. Znehodnocovanie meny spôsobuje, že ceny aktív rastú. Rastúce ceny aktív zvýhodňujú bankárov, ktorí vlastnia dlhové finančné nástroje, ktoré sú zabezpečené týmito aktívami a taktiež zvýhodňujú vlády, ktoré zdaňujú majetok na základe jeho nominálnej hodnoty. Ktoré druhy aktív rastú, keď klesá hodnota meny, čiastočne závisí od stavu ekonomiky. Zlato je v dobrých časoch vo všeobecnosti biedna investícia, prostá a jednoduchá. 

Keď začne Kondratievova Zima (t.j. Zima K- vlny, dlhodobá úverová kontrakcia alebo ekonomická depresia), zlato je aktívom, do ktorého treba ísť. Dlhodobá úverová kontrakcia nastáva po tom, čo dlh prevalcuje ekonomiku. V tomto prípade, na rozdiel od ostatných fáz ekonomického cyklu, nemožno pozorovať žiadny výrazný čistý agregovaný benefit plynúci ekonomike z hromadenia ďalšieho dlhu. Ekonomická depresia plní funkciu očistenia ekonomiky od zlého dlhu, aby sa znovu dosiahla tabula rasa a aby sa hra mohla začať odznovu v nasledujúcej generácii/nasledujúcom cykle. 

Nech to znie akokoľvek choro, ide o opakujúci sa cyklus stádovitého ekonomického správania sa. Bankrot nasleduje rast tak ako noc nasleduje deň. Keďže najväčšie cykly trvajú aspoň jednu generáciu, zdá sa, že každá druhá generácia sa musí poučiť zo svojich vlastných ekonomických chýb. Horúčka na trhoch s akciami a nehnuteľnosťami viedla k dlhodobej úverovej kontrakcii v 30.rokoch tak ako sa to dialo posledných 10 rokov v Amerike a tak isto ako predchádzala japonskému kolapsu, ktorý sa začal v 1990 (a pokračuje ešte v súčasnosti, ak ste o tom nevedeli). Takéto cykly sa opakujú aj bez Zlatého štandardu, i keď papierové peniaze kryté dlhom zaisťujú, že tieto manio-depresívne výkyvy sú divokejšie a deštruktívnejšie. Toto je dôvod, prečo sa výkyvy ukazovateľa Dow/zlato stali nestabilnejšími, keď sme kontrolu nad našimi národnými peniazmi prenechali súkromnej inštitúcii, ktorá nie je súčasťou vlády a nemá rezervy – hádam, že toto je dôvod, prečo ich voláme federálne rezervy (federal reserve). 

Avšak, stabilita mierky tiež mení, ako veľmi možno stratiť, keď držíte zlý druh aktíva. Inými slovami, v prípade na dlhu založeného a z reťaze odtrhnutého papierového systému je dôležité, aby ste sa správne rozhodli v investičnom kasíne, inak vaše úspory veľmi rýchlo stratia svoju kúpnu silu. Pozrime sa na graf cien zlata, ktorý pokrýva obdobie od 1973 po koniec februára 2010 (graf je zkopírovaný z Goldprice.org):

Od „výkyvu“ ceny zlata v období 1979-1980, o ktorom americkí investori do zlata hovoria, a ktorý nevyzerá ako bohvie čo, keď je cena zlata udávaná v indických rupiách, cena zlata vzrástla približne desaťkrát v indických rupiách v období do februára 2010. To by znamenalo dosiahnutie úrovne $8500/unca v amerických dolároch, ak by náš graf ceny zlata bol taký istý! A predsa, všetci vieme, že cena zlata sa v dvoch rôznych krajinách výrazne nelíši v danom časovom momente. Mierka je však iná. Hodnota meny je rôzna v porovnaní k inej mene a ku zlatu. 

Tu môžte vidieť ceny zlata od 1973 oceneného v juhoafrických randoch (graf je zkopírovaný z Goldprice.org):

Od „výkyvu“ ceny zlata v období 1979-1980, o ktorom americkí investori do zlata hovoria, a ktorý nevyzerá ako bohvie čo, keď je cena zlata udávaná v indických rupiách, cena zlata vzrástla približne desaťkrát v indických rupiách v období do februára 2010. To by znamenalo dosiahnutie úrovne $8500/unca v amerických dolároch, ak by náš graf ceny zlata bol taký istý! A predsa, všetci vieme, že cena zlata sa v dvoch rôznych krajinách výrazne nelíši v danom časovom momente. Mierka je však iná. Hodnota meny je rôzna v porovnaní k inej mene a ku zlatu. 

Hodnota mierky našej americkej meny sa bude rôzne meniť v krátkodobom a v dlhodobom horizonte. Avšak, v dlhom období bude hodnota našej meny značne nižšia. Biedny dlžník, ktorý prišiel o dôveru globálnej ekonomiky (t.j. USA), nevyjde z boja so silnejúcou menou – teda aspoň v prípade, ak možno prikladať nejakú váhu minulosti pri predpovedaní budúcnosti. 

Napríklad, niektorí deflacionisti z USD oblasti poukazujú na posilňovanie doláru, ktoré bolo možné pozorovať počas 30.rokov a tvrdia, že dolár znovu posilní počas súčasného deflačného obdobia. Avšak v 30.rokoch sme boli čistým veriteľom a nie čistým dlžníkom ako je tomu v súčasnom ekonomickom cykle. Ak chceme porovnávať jablká s jablkami, porovnajme súčasnú Ameriku s britskou ekonomikou 30.rokov. Chcete si tipnúť ako sa cene zlata darilo na londýnskom trhu, keď sa Británia, hlboko zadlžená rozvinutá ekonomika vtedajšieho sveta, vykašľala na Zlatý štandard? 

Nasledujúce údaje sú zkopírované zo stránky Measuring Worth (meranie hodnoty) a nepokúšal som sa overiť si presnosť týchto čísel, takže sú bez záruky správnosti (ak má niekto prístup k tabuľke/tabuľkám trhových cien zlata denominovaných v európskych menách v období 30.rokov, prosím dajte mi vedieť!):

Rok Cena na trhu v Londýne 

1925 £ 4.27

1926 £ 4.25

1927 £ 4.25

1928 £ 4.25

1929 £ 4.25

1930 £ 4.25

1931 £ 4.63

1932 £ 5.90

1933 £ 6.24

1934 £ 6.88

1935 £ 7.11

1936 £ 7.01

1937 £ 7.04

1938 £ 7.13

1939 £ 7.72

1940 £ 8.40 

Spojte to s hodnotami britskej libry (prevzaté od Martina Armstronga) v 30.rokoch a môžte zreteľne vidieť ilúziu, o ktorej hovorím:

Britská libra stratila na hodnote, keď Británia opustila Zlatý štandard, ale dosiahla nové maximá o niekoľko rokov neskôr! Toto je deflácia v akcii. Avšak, i napriek rastúcemu menovému „indexu“, cena zlata pokračovala v raste a významne prekonala libru, keď zohľadníme celý „cyklus“ depresie. Takže, áno, Index US doláru môže kmitať sem a tam vo vzťahu k ostatným papierovým peniazom krytých dlhom, ale zlato bude pokračovať v raste a prekoná US dolár (neberúc do úvahy krátkodobé výkyvy) v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov. 

A keď sa táto mierka v podobe našej meny podstatne zmenší, ekonomika sa tak oslabí, že akcie možno budú a možno nebudú schopné dosiahnuť významné nové nominálne maximá, ako tomu bolo v prípade nehnuteľností. Avšak zlato počas tejto fázy cyklu ochráni úspory ľudí, keď sa budú snažiť udržať si aspoň to málo čo majú a špekulatívne živočíšne pudy budú mať za dôsledok pokračovanie v presune od tradičných druhov aktív do jediného býčieho trhu, ktorý ostal – peniaze samotné. 

Tí, ktorí si myslia, že zlato už viac nie je peniazmi, si myslia, že 40 rokov nezodpovedného experimentu môže nahradiť zdravý sedliacky rozum a tisíce rokov kolektívnej múdrosti. Pretože i keď nahradíme medzinárodný monetárny systém založený na dlhu a US dolári za nový na dlhu založený monetárny systém, zlato bude aj naďalej nezameniteľnou mierkou, ktorou sa bude určovať hodnota meny. 

Toto je dôvod, prečo obchodníci s papierovým dlhom (t.j. centrálni bankári a vlády) natoľko neznášajú zlato a budú pokračovať v bránení jeho vzostupu cez dezinformácie, ohováranie a manipulovanie trhu. Avšak neuspejú v zastavení vzostupu zlata, tak ako tomu bolo aj v minulosti. Je to preto, lebo zlato je spoľahlivejšie ako papierové sľuby štátnikov a bude pokračovať v meraní ľudskej dôvery v tieto papierové sľuby dlho po tom, ako bude súčasné vládne obsadenie už dávno preč. Tí, ktorí sú pri moci, toto vedia (t.j. centrálni bankári a k nim prislúchajúce vlády), a preto vlastnia značnú časť svetového zlata a vo svojich bilanciách ho uvádzajú ako peniaze! 

Držba skutočných peňazí znamená omnoho viac ako nominálne zisky. Inými slovami, nie je to len o tom, byť si schopný nakúpiť viac papierových dlžobných úpisov s Vašim zlatom, ale o raste kúpnej sily zlata v porovnaní s akciami, dlhopismi a nehnuteľnosťami v nasledujúcich niekoľkých rokoch. O niekoľko rokov možno za tieto dlhové papieriky bude možné kúpiť viac nehnuteľností a akcií ako dnes, ale nie sú tu žiadne záruky (debata o inflácii -deflácii sa ešte neskončila!). Avšak, na nákup rovnakého množstva zlata bude o niekoľko rokov potrebné viac dlhových papierikov a teda “skutočné“ úspory viac narastú držbou fyzického zlata ako držbou US dolárov, ak deflácia je to, kam smerujeme. Dlhodobý býčí trh zlata sa ešte neskončil a koniec ani len nebude v dohľade, kým ukazovateľ Dow/zlato nedosiahne 2 a je dosť možné, že sa počas tohto cyklu dostaneme s týmto ukazovateľom aj pod 1.

Preklad: Barbora Letavayova

 

Zdroj: GoldVersusPaper.com

Facebook komentár