Banky konečne požičali viac peňazí, v porovnaní s tým, ako skrachovala banka Lehman, ale veľa z nových úverov sa chystajú poskytnúť korporáciám.

Prvýkrát od začiatku finančnej krízy banky požičiavajú viac, ako na konci roka 2008. V polovici júla, podľa Federálneho rezervného systému, ktorý hlási čísla s určitým oneskorením, banky poskytli 7,33 biliónov amerických dolárov vo forme nesplatených úverov. To je o niečo viac než si v októbri 2008 banky požičali 7,32 biliónov dolárov, čo bola úroveň maxím.

Ale rast úverov zostal pomalý a nerovnomerný. Úvery v prvých troch mesiacoch roka klesli, než v druhom štvrťroku vzrástli. A veľa z oživenia objemu úverov bolo pre podnikovým dlžníkom.

V závislosti na údajoch stránky Bankregdata.com – objem podnikateľských a priemyselných pôžičiek v posledných dvoch rokoch vzrástli o 27%. Objem spotrebiteľských hypotekárnych úverov sa avšak zvýšili iba o 4% a to aj napriek nedávnemu boomu v refinancovaní úverov, ktoré aktuálne dosiahli maximá. Veľmi málo hypotekárnych úverov bol z dôvodu nových nákupov. Pôžičky kreditných kariet vzrástli o menej ako pol percenta. Automobilové úvery zaznamenali nárast o 15%.

Úverová kríza je v americkej ekonomickej histórie zriedkavé a nemajú tendenciu trvať dlho. Po recesii na, ktorá nastala po miléniu trvala kríza úverov o trochu dlhšie ako rok, než sa objem pôžičiek znova obnovil. Objem úverov v neskorých 80.rokoch a skorých 90. rokoch rástol pomaly, ale nikdy sa neznížil. Nedávna úverová kríza, ktorá trvala necelých päť rokov sa zdá byť najväčšia a najdlhšia v databáze Fedu, ktorej informácie siahajú až do roku 1947.

Ekonómovia často diskutovali, či úverová kríza bola ťahaná bankami, ktoré sú menej ochotné požičiavať, alebo z nedostatku dopytu po úveroch od dlžníkov. Mnoho politikov viní banky. Sa zdá, že získanie úveru na bývanie sa stala oveľa ťažšie po finančnej kríze, hoci mnohé by mohol namietnuť, že je príliš voľná pred ním. A v poslednej dobe vklady v bankách rastú rýchlejšie ako objem úverov, čo znamená, že menej peňazí ktoré sú ľudia dávajú do bánk, si razí svoju cestu späť do ekonomiky.

Bill Dunkelberg – hlavný ekonóm NFIB uviedol, že výskumy majiteľov malých podnikov v celej úverovej kríze ukazujú, že tam bol malý pokles v schopnosti malých podnikov získať ďalšie úvery. Dunkelberg uviedol: “To, čo sme videli, bolo naozaj blízke k rekordnému percentu podnikov, ktoré nechcú pôžičku.”

Napriek tomu existujú náznaky, že pozitíva rastu úverov budú pokračovať, aj keď pomaly. Najnovší prieskum veriteľov od Federálneho rezervného systému zistil, že banky konečne uľahčujú jednotlivcom dostať pôžičky na ich nehnuteľnosti, automobily a kreditné karty. Prieskum taktiež poukázal, že trend smerom k jednoduchš úverov pre podniky sa zlepšuje. A pomer úverov ku vkladom vzrástol poprvýkrát po viac ako rok, ale len o niečo viac ako 70%, čím je stále v blízkosti historického minima. Banky používajú pomer, kedy požičiavajú, až 90% svojich vkladov.

V nedávnych vyjadreniach analytik bankový analytik Todd Hagerman predpovedal, že bude objem úverov v rokoch 2014 a 2015 zvyšovať, aj keď stále za očakávaniami, ale rast bude asi v polovičnom tempe toho, čo to dosiahol po rokoch 2004. 

Zdroj: LATimes

Facebook komentár