Keďže sa nevynoril nejaký temný bod zo záznamu Janet Yellen-ovej, vyzeralo to, že bude nasledujúcou predsedkyňou Fedu. Už sa tak stalo. Wall Street a veľké banky podporujú toto rozhodnutie, pretože Yellen-ová bude pravdepodobne navždy pokračovať s politikou kvantitatívneho uvoľňovania jej predchodcu. To znamená viac tlačenia peňazí, viac ekonomického skreslenia, viac dopytu po zlate a väčší záťah, čakajúci na nás všetkých.

Myšlienka, že by bol vybraný ktokoľvek, kto má iný názor na efektívnosť centrálneho bankovníctva, je smiešna. Yellen-ová je hrdou členkou univerzitno-priemyslového celku, že sa to tak prihodí, mať svojich členov vo vyšších mocenských vrstvách. Spôsob uvažovania týchto vládou podporovaných akademikov je rovnaké: štát je nevyhnutnou súčasťou života a voľný trh má zúfalú potrebu byrokratickej regulácie. Ben Bernanke opustil Fed mysliac si, že zachránil globálnu ekonomiku od kolapsu s jeho vernou emisiou peňazí. Ak Yellen-ová prevezme opraty, bude dediť ekonomiku, zúfalo závislú na ľahko dostupných peniazoch a úveroch. Ak si myslí, že sama dokáže nájsť bezbolestnú cestu preč z chaosu, ktorý Bernanke vytvoril, tak má prílišné sebavedomie, o ktorom sa zmieňoval Hayek. 

Takže s novou predsedkyňou Fedu, ktorá bola počas tohto mesiaca zvolená do svojej pozície, nemohlo byť načasovanie lepšie, berúc do úvahy chabú americkú domácu situáciu. Washington je na kolenách kvôli čiastočnému zatvoreniu vládnych inštitúcií. Vláda je vedená smerom k jej zákonnému dlhovému limitu. Ak strop nie je zvyšovateľný na nejaké ľubovoľné číslo, existuje obava, že Uncle Sam preskočí svojich veriteľov.

Všetci by sme boli tak šťastní.

Kongres prípadne prehĺbi a zdvihne dlhový strop, dávajúc zelenú ďalšiemu nekonečnému utrácaniu a požičiavaniu si. Politici vo Washingtone urobia všetko, čo môžu, pre udržanie „Americkej výnimku“  a jej stupeň úveroschopnosti. Predstava zlyhania je tak jedovatá pre ich uši, že urobia všetko, aby sa tomu vyhli.

Okrem nevhodného faktu, že vláda USA už nedodržala svoje záväzky alebo tak urobila aspoň dvakrát v minulom storočí. Uprostred Veľkej krízy, Franklin Roosevelt nariadil konfiškáciu zlata a jednostranne devalvoval menu vzhľadom k drahému kovu. Ľudia tak boli zbavení výhod nákupnej sily. Následne v roku 1971, Nixon pretrhol všetky väzby medzi dolárom a zlatom. V podstate povedal veriteľom, ktorí si mysleli, že by mohli vymeniť svoje doláre za niečo s konkrétnou hodnotou, aby dosiahli prudký nárast.   

Nominácia Yellenovej na vedenie Fedu garantuje, že Washington bude naďalej plynúť do veľkého oceánu dlhov. Ona zaručí vymačkanie posledného kúska hodnoty z dolára tým, že udržiava značnú emisiu peňazí, aby podporila ekonomiku a predišla úpadku. A nebude to po prvýkrát pre Strýčka Sama.

Preložila: Ivana Gecelovská

Zdroj: TheDollarVigilante

Facebook komentár