Mnohi_riaditelia_za_3_dni_zarobia_viac_nez_klasicki_zamestnanci

Priemerný vedúci predstaviteľ jednej z najväčších britských firiem za 3 dni roka zarobí rovnaký objem hotovosti, ako typickí zamestnanci počas celého roka. S týmto vyjadrením prišla nová správa, ktorá bola zverejnenou pred zvýšením tlaku spoločností, ohľadom podávania celoročným správ.

Len za tri pracovné dni roka 2018, priemerný výkonný riaditeľ spoločností z btitského akciového indexu FTSE 100 zarobí toľko ako priemerný zamestnanec za celý rok – 28 758 libier (38 855 dolárov). S týmito výsledkami prišla správa Chartered Institute of Personnel a Development (CIPD) a skupina High Pay Center.

A to je napriek tomu, že priemerná mzda riaditeľov firiem z akciového indexu FTSE 100 v roku 2017 klesla o približne 17 percent na 4,5 milióna libier, pre tlak investorov, vlády a širšej spoločnosti, s ohľadom na nadmerné odmeňovanie.

Dokonca aj s týmto znížením platov je pomer platenia generálnych riaditeľov k odmeňovaniu priemerného pracovníka na plný úväzok ešte stále na úrovni 120:1. Správa s názvom “Fat Cat” poukázala na najlepšie plateného riaditeľa, ktorým sa stal vedúci predstaviteľ reklamnej spoločnosti WPP – Martin Sorrell s hodnotou na úrovni 48,2 milióna libier.

Generálny riaditeľ CIPD, Peter Cheese uviedol: “Pokles platov za posledný rok je vítaný, aj keď relatívne okrajový a do značnej miery bude ďalej motivovaný rastúcimi obavami verejnosti a akcionárov a silnejším zameraním predsedu vlády na prebytky finančných prostriedkov, s ohľadom na dozorné rady a riadenie spoločností.”

Po dôkladnom vládnom preskúmaní kódexu správy a riadenia spoločností vo Veľkej Británií pre rok 2017, popredné britské spoločnosti budú nútené zverejniť mieru odmeňovania medzi generálnym riaditeľom a priemerným pracovníkom, čo je krok prijatý Stefanom Sternom.

Ďalej poznamenal: “Publikovanie platových pomerov prinúti rady, aby tieto nedostatky uznali. Tešíme sa na spoluprácu s podnikmi a vládou, aby táto nová požiadavka na zverejnenie fungovala čo najefektívnejšie.”

Luke Hildyardová, ktorá je vedúcou predstaviteľkou pre dôchodkové združenia a asociácie pre celoživotné sporenie, uviedla, že len 7 percent výročných správ od akciových spoločností z indexu FTSE 100 detailne rozlišuje medzi mzdou generálneho riaditeľa a odmeňovaním širšej pracovnej sily.

Dodala: “Obrovské rozdiely v odmeňovaní medzi vedúcimi pracovníkmi a širšími pracovníkmi symbolizujú, ako príliš veľa firiem nerozumie a ani nechce vidieť hodnotu svojich pracovníkov.”

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ, Reuters

Facebook komentár