Medzinárodní investori s pozemkami a producenti biopalív v celosvetovom meradle prevzali pôdu, ktorá by uživila takmer 1 miliardu ľudí.

Podľa analýzy niekoľkých tisícov obchodov s pozemkami od Oxfamu, dokončenej v poslednom desaťročí vyplýva, že oblasť rovnajúca sa osemkrát veľkosti VB zostala ležať ladom vďaka špekulantom alebo jej využitiu prevažne na pestovanie biopalív pre americké alebo Európske vozidlá.

V správe, uverejnenej vo štvrtok, Oxfam tvrdí, že aktivita na globálnom trhu pôdy je mimo kontroly, a vyzýva Svetovú banku, aby zmrazila svoje rozsiahle investície do akvizície pôdy a poslala tým silný signál pre globálnych investorov, aby zastavili “pozemkové drapáky”.

“Viac než 60% zahraničných investícií do poľnohospodárskej pôdy od roku 2000 do 2010 bolo v rozvojových krajinách s vážnym problémom hladu. Ale dve tretiny týchto investorov majú v pláne vyvážať všetkého, čo vyprodukujú na pozemku. Takmer 60% z obchodov bolo urobených so zámerom pestovať plodiny, ktoré môžu byť použité na výrobu biopalív,” uvádza sa v správe.

Tieto pozemkové investície prinášajú veľmi málo, ak vôbec nejaké výhody v prospech miestnych ľudí v boji s hladom, tvrdí Oxfam. ” Ak špekulanti čakajú na zvýšenie hodnoty, pozemok je ponechaný ladom,… alebo to slúži prevažne na pestovanie plodín na vývoz, často na výrobu biopalív.”

Banka strojnásobila svoju podporu projektov do pozemkov na $6bn – $8bn (£3.7bn-£5bn) ročne v poslednom desaťročí, ale nie sú k dispozícii žiadne údaje o tom koľko ide na akvizície, alebo či existuje nejaké spojenie medzi úvermi a konfliktami.

Od roku 2008, tvrdí Oxfam, bolo podaných spoločenstvami 21 formálnych sťažnosti, pri ktorých boli porušené pozemkové práva ovplyvnené investíciami Svetovej banky.

Generálna riaditeľka Oxfamu, Barbara Stocking povedala: “Aktivita na trhu s pôdou je mimo kontroly, a výsledkom je, že niektorí z najchudobnejších ľudí na svete trpia hladom, násilím a väčšou chudobou. Svetová banka má jedinečnú pozíciu zabrániť tomu, aby sa nadobúdanie pozemkov stalo jedným z najväčších škandálov storočia.”

Dodala: “Investície by mali byť dobrou správou pre rozvojové krajiny – a nemali by viesť k väčšej chudobe, hladu a utrpeniu.”

Podľa medzinárodnej koalície pôdy (International Land Coalition), 106 m hektárov (261 m akrov) pôdy v rozvojových krajinách boli získaných zahraničnými investormi v rokoch 2000 až 2010, niekedy s katastrofálnymi dôsledkami.

V posledných piatich rokoch takmer 30% z výmery Libérie bolo podaných a prejednávaných rozsudkom v rozsiahlych koncesiách a až 63% všetkých ornej pôdy v Kambodži prešlo na súkromné spoločností.

Oxfam odmieta tvrdenie Svetovej banky a iných, že množstvom dostupnej pôdy je nevyužívané a čakajúce na rozvoj. ” To je jednoducho mýtus. Väčšinu poľnohospodárskej pôdy cielene zaberá kvalitná úrodná pôda a najmä pozemky, ktoré sú zavlažované a ponúkajú dobrý prístup na trhy.

“Je jasné, že veľká časť  tejto pôdy bola už používa v malom meradle pre poľnohospodárstvo, pastierstvo a iný druh využívania prírodných zdrojov.”

Podľa štúdie nezávislej hodnotiacej skupiny (IEG) z roku 2010 – oficiálne monitorovanie a ohodnotenie života podľa Svetovej banky – sa uvádza, že asi 30%  projektov banky zahŕňalo nedobrovoľné presídlenie. IEG odhaduje, že každopádne viac ako 1 milión ľudí bolo postihnutých nedobrovoľným presídlením kvôli aktivite projektov financovaných Svetovou bankou.

Oxfam vyzvala vládu Spojeného kráľovstva, jedného z najväčších akcionárov banky, aby využila svoj vplyv presvedčiť banku na implementáciu zmrazenia. “To môže tiež hrať rozhodujúcu úlohu budúci rok ako úradujúceho prezidenta G8 tak, že jedlo a hlad vyzdvihne v srdci agendy, ktorej súčasťou bude aj riešenie nadobúdania pôdy. Tiež môže kriticky tlačiť EÚ aby zvrátila biopalivové ciele – hybnú silu nadobúdania pôdy.”

Stocking povedala: “VB by mala tiež ukázať vodcovstvo pri otočení od chybných biopalivových cieľov, ktoré sú hlavným hnacím motorom pre pôdu a sú odchyľovaním od potravín k palivám.”

Vo vyhlásení  Guardian, the International Finance Corporation, vysvetlenie poskytovania úverov od Svetovej banky sa hovorí: “IFC nefinancuje akvizície pôdy na špekulatívne účely. Investujeme do produktívnych poľnohospodárskych a lesníckych podnikov, ktoré umožňujú intenzívne využitie pozemkov a na pomoc pri zabezpečovaní svetovej potreby výživy. IFC má zhruba $4 .85bn portfólio poľnohospodársky súvisiacich investícií. Z toho zhruba $600 m obsahuje pozemný prvok. Celkovo je výmera držanej pôdy týmito investíciami 0.7 m hektárov.

“Súťaženie o vzácny pôdny fond podnietilo narastajúce investície do pôdy. Táto súťaž môžete vyvolať konflikt s existujúcimi používateľmi. Zapojenie bankovej skupiny do lesníctva a poľnohospodárstva nie je bez rizika, najmä pri zohľadnení skutočnosti, že operujú v nedokonalom právnom prostredí. Ale celkový počet prijatých sťažnostiach nedáva žiadne vysvetlenie ich oprávnenosti.”

Preložil: Marek Hatrák

Zdroj: TheGuardian

Facebook komentár