Svetová ekonomika sa vyznačuje svojou zložitosťou ale dnešná séria máp vám ľahšie pomôže pochopiť relatívne bohatstvo vo svete.

Len nedávno magazín Global Finance Magazine získal údaje Svetovej banky a porovnával hrubý národný dôchodok na obyvateľa v 204 krajinách.

Každá z krajín bola zaradená do jednej z nasledujúcich štyroch skupín:

  • Nízky príjem: 1 045 USD a menej
  • Nižší stredný príjem: 1 046 USD – 4 125 USD
  • Vyšší stredný príjem: 4 126 USD – 12 745 USD
  • Vysoký príjem: 12 746 USD a viac

Dobrí ľudia z finančného portálu howMuch.net nám pomohli s vizualizáciou týchto informácií o najbohatších a najchudobnejších krajinách sveta.

Súvisiace: Nerovnosť bohatstva nie je problémom, je to symptóm

Najbohatšie a najchudobnejšie krajiny

Súvisiace: Najbohatšie krajiny sveta a celosvetový priemer v jednom grafe

Na základe údajov, zozbieraných z 204 krajín, si nižšie môžete všimnúť aké percento všetkých spomenutých krajín spadá do jednotlivých skupín:

  • Nízky príjem: 17%
  • Nižší stredný príjem: 25%
  • Vyšší stredný príjem: 26%
  • Vysoký príjem: 32%

Na margo je ešte potrebné dodať, že Svetová banka nedávno upravila hranicu extrémnej chudoby na 1,90 USD na deň podľa parity kúpnej sily z roku 2011 a tá sa rovná príjmu 693,50 USD za rok. K tejto zmene došlo najmä kvôli zvyšovaniu cien potravín.

Preložila: Katarína Macejková

Zdroj: HowMuchNet, VisualCapitalist

Facebook komentár