Vyzerá to tak, že skoro každý je zmetený z rekordne nízkych výnosov z dlhopisov, ktoré prevládajú naprieč celosvetovej situácií. Ak investori dokážu správne určiť ozajstný dôvod týchto nízkych štátnych dlhopisov, budú schopní nájsť perfektné parkovisko pre ich investovaný kapitál a prečkať nejaký čas pred nadchádzajúcou búrkou.

Hlavný roztlieskavači na Wall Street to vysvetľujú tak, že dlhopisy vo svetovo najväčšej ekonomike padajú pre závažné „technické príčiny“. Konkrétne tvrdia, že je nedostatok zásob U.S. dlhu na nákup, pretože za posledných pár rokov deficity padli dramaticky smerom nadol. Keď sa však pozriete na dáta zistíte, že to nemôže byť správne.

Súvisiace: Kto bude ako posledný opúšťať trh so štátnymi dlhopismi, prosím nech zhasne svetlo

Ako referenčný bod – 10 ročné dlhopisy Spojených štátoch je teraz 2,5%, a výnosy štátnych dlhopisov naprieč celým svetom sú na tom podobne, alebo veľmi nízko, na rekordne nízkej úrovni za ich celé historické trvanie. Je to pravda, dokonca aj keď si pozriete späť storočia.

S cieľom zničiť dezinformácie, že je nedostatok ponúk pre americké dlhopisy, som zhromaždil  údaje v priebehu štyroch rokov, kedy Spojené štáty v skutočnosti mali ročný rozpočtový prebytok. Boli to roky 1998-2001 a tu sú čísla deficitu vyjadrené v percentách z HDP: 1998 pozitívnych 0,7%; 1999 pozitívnych 1,2%; 2000 pozitívnych 2,2%; 2001 pozitívnych 1,2%.

Toto boli prebytky ako podiel ekonomiky počas neskorých 90-tych rokoch a skorých 2000. Navyše, štátny dlh sa vtedy pohyboval na úrovni medzi 5,4 biliónov dolárov v roku 1998 a vzrástol na 5,9 bilióna dolárov do roku 2001. Napriek tomu, že sme mali vlastné prebytky a oveľa nižšiu úroveň nominálneho dlhu a dlhu ako percento z ekonomiky, americké 10-ročné dlhopisy za obdobe sa obchodovali z rozsahu 5,51% v roku 1998, do 5,03% na konci roka 2001.

Súvisiace: Aktuálny rok je pre dlhopisové fondy najhorším v histórií

Výnosov dlhopisov Spojených štátov v priebehu prebytkových rokov bol viac ako dvojnásobne vysoký ako výnosy vyzerajú teraz. Preto dezinformácie hovorené americkej verejnosti, že výnosy sú rekordne nízke vzhľadom k nedostatku vydávania zásob sú absurdné. V skutočnosti úrovne štátnych dlhopisov medzi rozvinutým svetom sú na rekordných úrovniach a napriek tomu ceny dlhopisov naďalej rastú.

Dnes máme dlh 17,5 bilióna dolárov a fiškálny deficit roka 2014 je projektovaný na negatívne 3% HDP a nominálne číslo deficitu je predpokladané na 500 miliárd dolárov. Schodok roka 2014 je ponúkaný, ako príklad zdravej fiškálnej politiky, ale treba taktiež poznamenať, že deficit vo výške pól miliardy pre daný rok je vyšší, ako akýkoľvek iný rozpočet v americkej histórii mimo obdobia Veľkej recesie dokonca aj očistený o infláciu.

Keď sa ľudia vo finančných médiách snažia povedať investujúcej verejnosti, že výnosy sú nízke pretože nie sú žiadne zásoby dlhu, mali by porozumieť, že presný opak je pravdou. Máme národný dlh 17,5 trilióna dolárov 250%-ný vzrast len niečo málo cez desať rokov a značná časť z toho je krátkodobý dlh, ktorý môže byť otočený každých pár týždňov. Schodok je veľmi veľký v nominálnych hodnotách a zdvojnásobil svoju úroveň ako to bolo pred kolapsom ekonomiky v roku 2008. Tiež množstvo vydávania z pokladnice je oveľa väčší ako to bolo pred 15 rokmi.

V súčasnej dobe klesá tempo rastu v Japonsku, Európe, Číne a dosahuje negatívne 1% ročné HDP vytlačené z Q1, tu v USA. Tieto nízke výnosy predpovedajú to, čo dokonca aj pomalý rast, ktorý je zrejmý v súčasnosti, keďže je až extrémne vysoké riziko toho, že by celosvetová ekonomika mohla prejsť ďalej a nezrútila sa podobne, tak ako sme to zažili pred 6-timi rokmi. Raketovo neskoré platby čínskych bankových úverov by mohli byť katalyzátorom, ktoré dajú túto reťazovú reakciu do pohybu.

Jediný legitímny dôvod, prečo by výnos amerických dlhopisov mohol klesať dokonca, aj keby Fed bol mimo nákupu dlhopisov je, že čelíme kontrakciám globálneho rastu. Nie je to pre „technické dôvody“, „geopolitické znepokojenia“ alebo nie najmä pretože „nie sú žiadne dlhopisy na kúpu“.

Môžete taktiež zahodiť preč argumenty, že Európske výnosy z dlhopisov sú v súčasnosti na alebo pod úrovňou tých amerických; pretože globálni investori jednoducho robia výnosy v tzv. arbitrážach. Táto úvaha v skutočnosti slúži iba na podčiarknutie skutočnosti klesajúceho hospodárskeho rastu po celom rozvinutom svete; a nedokáže vysvetliť ako americká ekonomika môže fungovať beztrestne z globalizovaného strachu.

Súvisiace: Význam sledovania 10-ročných amerických dlhopisov – dopady na deriváty za 1,5 biliárd dolárov

Ak nie Mario Draghi, ktorý sa chystá s ECB nastaviť QE program, ktorý by mohol nechať Fed červenať sa, je tu jediná príčina prečo dlhopisová bublina prešla do hyper pohonu:

Pravdou je, že svet je zaplavený v štátnom dlhu a úverových, menových a inflačných rizík sú spájané s osvojením si toho, že dlh nikdy nemôže byť zvýšený. Preto jediným dôvodom prečo sú výnosy v tomto čase na historických minimách je, že predpovedajú šance zrútenia sa globálnej ekonomiky.

Preložil: Marek Kopriva

Zdroj: PentoPortfolioStrategies

Facebook komentár