Je_narocne_posudit_dopad_iPhonu_na_svetovu_ekonomiku

Nie je žiadnym tajomstvom, že iPhone je revolučnou technológiou. Dalo by sa očakávať, že kľúčové ekonomické štatistiky budú odrážať vysokú efektivitu, ktorú prináša takáto inovácia do nášho profesionálneho a osobného života

Napriek nezadržateľnému vývoju inovatívnych technológií je však pomerne náročné charakterizovať ich vplyv na súhrnné ekonomické štatistiky. Dostupné údaje však ukazujú, že výkon ekonomiky dosahuje od čias finančnej krízy nanajvýš priemernú úroveň. Dokonca aj charakteristiky, ktoré hodnotia mieru produktivity, sú v najlepšom prípade skromné. Tento trend sa dá opísať jedine ako záhadný.

Podrobnejšou analýzou sme schopní posúdiť, aký dopad má moderná technológia na súčasnú ekonomickú situáciu.

Súvisiace: Produkty ktoré iPhone pochoval

Ideálnym príkladom je iPhone, ktorý má očividný dopad na isté sektory vývoja svetového obchodu. Nižšie uvedené grafy ilustrujú, ako sa septembrové uvedenie nového modelu iPhonu zhoduje so zvýšením japonského dovozu telefónov z Číny (krivka naľavo) a taiwanských objednávok na vývoz komunikačných zariadení (krivka napravo).

Zvýraznené body predstavujú dátum, v ktorom bol uvedený na trh každý nový model iPhonu. Je náročné potvrdiť, že nárast krivky sa vzťahuje výlučne na iPhone. Zdá sa však, že tento sezónny trend, ktorý je sústredený okolo septembra, nebol zaznamenaný pred tým, ako došlo v roku 2007 k prvému uvedeniu iPhonu na trh.

Graf naľavo predstavuje japonský dovoz telefónov z Číny v miliardách kusov. Graf napravo zobrazuje taiwanské objednávky na vývoz komunikačných zariadení v miliardách kusov:

Oba grafy ilustrujú obdobie rokov 2011 až 2017.

Oba grafy ilustrujú obdobie rokov 2011 až 2017.

Analýza sa zameriava na údaje o vývoze z Taiwanu a Číny, pretože ide o dve krajiny, ktoré sa v najväčšej miere podieľajú na výrobe iPhonov. Taiwan produkuje mnoho súčiastok tohto zariadenia a Čína zostavuje konečný produkt. Údaje z Japonska sú zahrnuté z dôvodu, že dovoz telefónov tejto krajiny má vysokú výpovednú hodnotu. Údaje o dovoze iných krajín, akou sú napríklad Spojené štáty, neposkytujú dostatočný obraz o súčasnej situácii.

iPhony predstavujú iba malý zlomok obchodných tokov a môžu sa ľahko stratiť vo väčších súboroch údajov. Napríklad telefónne zariadenia tvoria v typickom mesiaci vydania iPhonu menej ako 20% dovozu Japonska z Číny. Dovoz z Číny tvorí v takomto mesiaci menej ako 30% z celkového dovozu Japonska. Nové modely iPhonu sa uvádzajú na trhu väčšinou v septembri. Sezónne prispôsobenie súhrnných štatistických údajov tak môže eliminovať výkyvy, ktoré súvisia so spustením predaja novej technológie počas roka.

Vplyv technológie na ekonomiku však nespočíva iba v počte predaných zariadení. Skutočnou hádankou je dôvod, prečo nie sme svedkami všeobecného zvýšenia výkonnosti, ktorú by mali priniesť podobné inovácie.

Niektorí analytici si myslia, že chýbajúce spojenie medzi modernou technológiou a zlepšovaním ekonomickej situácie môže odrážať nedostatky v oficiálnych štatistických výpočtoch. Je totiž náročné exaktne vyčísliť neustále sa zvyšujúcu kvalitu technológií. Štatistické agentúry sa v súčasnosti snažia zdokonaľovať svoju metodiku a veria, že čoskoro sa ich úsilie odzrkadlí aj na konkrétnych výsledkoch.

Úrad Spojených štátov amerických pre štatistiku práce, ktorý zostavuje index spotrebiteľských cien, zaviedol v tomto roku metodologickú aktualizáciu týkajúcu sa poplatkov za neobmedzený bezdrôtový prenos dát. Nazbierané údaje dokladujú znižovanie cien za túto službu. Ukázalo sa totiž, že technológia v tomto prípade potláča inflačné tlaky.

Súvisiace: 11 vecí, ktoré ste možno nevedeli o spoločnosti Apple

Možno je však oveľa dôležitejšie zamerať sa na to, ako sa prispôsobujeme novým technológiám a akým spôsobom sa snažíme vyťažiť z nich čo najviac úžitku. Tento proces si totiž vyžaduje istý čas a investície. Faktory, medzi ktoré patria neistota o budúcnosti či ekonomické recesie, ho môžu výrazne spomaliť.

Nedávna štúdia ekonómov Federálneho rezervného systému uvádza, že rôzne demografické faktory a slabý dopyt po finančnej kríze mohli zabrániť tomu, aby nové technológie efektívne ovplyvňovali zvyšovanie celkovej produktivity.

Posudzovanie vplyvu technológie na ekonomické štatistiky v konečnom dôsledku nesúvisí iba s počtom predaných telefónov iPhone či úpravami metodológie a zohľadňovaním zlepšenia kvality. Spočíva tiež v skúmaní našej vlastnej povahy ako spotrebiteľov.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ, Reuters

Facebook komentár