Aktuálna dilema

Grécko pokračuje vo svojich reštrukturalizačných pokusoch s občianskym nepokojom, Španielska nezamestnanosť naďalej rastie na neskutočne vysokú úroveň a Francúzsko je pod nátlakom rozbúrených pracujúcich. Príkladom úsilia o vyžmýkanie každého zdroja, a tým dosiahnutie vyšších príjmov, bol návrh v Maďarsku koncom minulého roka.

Maďarsko sa snaží získať Číňanov?

Zákonodarcovia Maďarska, člena Európskej únie, navrhli zavedenie pasu pre bohatých zahraničných investorov. Navrhovaný právny predpis uvedený na webových stránkach parlamentu by zaručil poskytnutie trvalého pobytu a v primeranom čase maďarské občianstvo cudzincom, ktorí si kúpia štátne dlhopisy v hodnote aspoň 250.000 eur.

Maďarský dlh v cudzej méně, vysoký niekoľko miliárd eur so splatnosťou v najbližších niekoľkých rokoch, vyústil do nových prístupov zákonodarcov k zvýšeniu obeživa a vysporiadaniu sa s problémom. Tento krok o udelení občianstva na základe investície do maďarských dlhopisov, je podporený vládnucou vládnou stranou a je navrhnutý tak, aby prilákal nových investorov.

Navrhovaná právna úprava žiada úrad riadenia dlhu o vydanie špeciálnych “pobytových dlhopisov” pre cudzincov. Držitelia „papiera“ v hodnote aspoň štvrť  milióna eur by boli prednostne vybavení na imigračnom. Jeden z autorov návrhu uviedol, že sú hlavne zameraní na čínskych investorov.

Niektorí odborníci predpovedajú európsku katastrofu

Väčšina komentátorov predpovedá, že minimálne Grécko a prípadne ďalší členovia opustia EÚ, a čo je ešte viac pravdepodobné, že Európska únia sama seba zničí pre vysokú mieru zadĺženia. Niektorí hovoria, že jediným riešením je skutočná ekonomická únia, čo v každom prípade bolo konečným cieľom, keď sa poprvýkrát tvoril koncept EÚ.

Väčšina komentátorov má pocit, že výsledok hociktorej z možností bude ten, že Európania budú musieť čeliť vážnej recesii, ak nie depresii, čo bude mať vplyv na globálny rast a môže uvrhnúť svet do ďalšej fiškálnej krízy.

Súčasná situácia

Napriek pokračujúcim varovaniam o nadchádzajúcom kolapse, svet nejako pokračuje a Európa sa nerozpadla. Aké prekvapenie!

Každý z členov EÚ naďalej zápasí s problémami a mini-kríza za mini-krízou prichádza a odchádza bez väčších následkov. Európania majú podobný prístup ako politici vo Washingtone a inde.. Trpezlivosť a vytrvalosť je na dennom poriadku. Radšej, ako podniknutie nezvratných krokov a následné vykryštalizovanie sa tých, či onakých dôsledkov, politici prijímajú dočasné opatrenia za dočasnými opatreniami. Držanie svojich pozícií, ako sa hovorí, je na dennom poriadku.

Toto je rozumná politika a naozaj jediná možná politika za daných okolností. Každá krajina sa dostala do tejto šlamastiky počúvaním záujmových skupín v danej krajine, ktoré sa usilovali o výhody pre seba, a ako vlády prijali ich požiadavky, dlhy vlád narástli, až kým sa stali neudržateľnými. Teraz by sa mal proces obrátiť, a ako dlhy dlhú dobu narastali, tak sa budú musieť dlhú dobu znižovať. Ako ekonomika prirodzene rastie, tak sa budú dlhy a deficit postupne znižovať vo veľkosti a rozsahu v porovnaní s HDP, až kým v nasledujúcich rokoch budú súčasné problémy len spomienkou.

Sužované hospodárstvo plodí politické roztržky

To je problém, ktorý môže byť vyriešený, len ak sa znížia výdavky takým spôsobom, aby sa zabránilo vážnemu narušeniu hospodárstva, čo by samo o sebe mohlo prepuknúť vo forme fašizmu, nacizmu a podobných nechutných foriem politických bojov. Pamätajte si, že svet vydržal dve svetové vojny a početné menšie vojny, kvôli hospodárskemu rozvráteniu, výbušným politikom, ktorí získali podporu obyvateľstva, a pokusom o získanie vojenského víťazstva za cenu miliónov životov a všetko spôsobené ekonomickými problémami. Známky tohto typu ohnivej rétoriky sú už v mnohých krajinách. Urobili by sme dobre, keby sme týmto varovaniam venovali pozornosť.

Po poučení sa z predchádzajúcich svetových vojen, Spojené štáty americké pomáhali po poslednej svetovej vojne aj Nemecku aj Japonsku v hospodárskej obnove a výsledkom bol mier, bezpečnosť a rastúca svetová prosperita.

Celková veľkosť Európskej únie

EÚ pokrýva viac ako 4.000.000 km² a má 495 miliónov obyvateľov – na svete je treťou najväčšou populáciou po Číne a Indii. Ekonomika Európskej únie vytvára HDP vo výške viac ako € 12,629 biliónov (USD 17,578 biliónov v roku 2011) podľa Medzinárodného menového fondu (MMF), čím vytvára najväčšiu ekonomiku na svete. Krajiny EÚ predstavujú približne jednu pätinu podielu na celom hrubom svetovom produkte.

Toto nie je len nejaká zvládnuteľná malá ekonomická sila. Toto je hlavná súčasť novodobého sveta.

Krajiny dožadujúce sa vstupu do EÚ

V severnej Amerike koluje mylná predstava, že EÚ zápasí s ťažkosťami a chradne, ale skutočnosťou je, že krajiny, ktoré obklopujú EÚ, ktoré nie sú plnoprávnymi členmi EÚ, požadujú vstup do EÚ. Patrí medzi ne Island, Chorvátsko, Turecko, Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko, Albánsko, Bosna a ďalšie. To nie je organizácia, ktorá chradne a umiera. Je to živá a rastúca entita; entita, ktorá má ekonomické problémy rovnako, ako väčšina zvyšku sveta, ale napriek všetkému, je EÚ jednou z hlavných ekonomických mocností na svete.

EÚ je viac ako ekonomické spojenie krajín. Stať sa členom EÚ znamená, že žiadateľ musí spĺňať náročné politické, menové, fiškálne a právne kritéria a ešte omnoho viac.

Budúcnosť Európskej hospodárskej únie

Bude tam napätie a nezhody. Krajiny budu zápasiť s ťažkosťami a upadať, ale EÚ bude aj naďalej. Ak by sa nejaká krajina pochabo pokúsila opustiť EÚ, ekonomické dôsledky tohto odchodu by boli oveľa dramatickejšie, než náklady tejto krajiny na zvýšenú kontrolu svojho rozmarného míňania. Neexistujú vojenské prostriedky, aby krajina bola prinútená zostať členom. Toto nie je nútené politické členstvo, alebo invázia jednej krajiny do druhej. To je pravá ekonomická únia s elimináciou politických hraníc a ekonomických bariér. Odchod z EÚ by znamenal okamžitý a dramatický pokles životnej úrovne v tejto krajine. Ekonomické ťažkosti by prevýšili aktuálne ťažkosti.

Toto spojenie je veľmi výhodné pre všetky strany a bude pokračovať  bez ohľadu na aktuálne ekonomické napätie a problémy.

Investovanie

Investori by najlepšie urobili, keby si uvedomili realitu existencie EÚ, a keby odignorovali média a odborníkov, ktorí nesprávne predpovedajú dezintegráciu EÚ. Riešenie fiškálneho problému EÚ, neznamená okamžité “našpinenie si do vlastného hniezda”. Skôr je to kombinácia fiškálnej pomocnej ruky spolu so železným odhodlaním zaručiť, aby všetci členovia niesli fiškálnu zodpovednosť za svoje činy a to je presne to, čo sa deje.

Zdroj: CymorFund

Facebook komentár