Teraz si urobíme odstup a prezkúmame niekoľko obrázkov grafov upravených o infláciu. Tieto grafy zobrazujú mesačné ceny v júnových dolároch s použitím našich vlastných inflačných indexov na prispôsobenie historických dát k zobrazeniu odhadovanej straty kúpyschopnosti amerického doláru v čase.

Ako bolo diskutované v predchádzajúcich komentároch, náš inflačný index je založený na predpoklade, že tempo s akým mena stráca kúpnu silu v dlhodobom horizonte sa bude približne rovnať tempe rastu ponuky mínus tempo rastu produktivity a počtu obyvateľov. 

Začnime s dvoma svetovo najvýznamnejšími komoditami – obilie a sója. Často sme čítali, že prudko rastúce ceny potravín sú vážnym problémom, ale nasledujúce grafy nám ukážu, že skutočné ceny obilia a sóje nie sú o nič vyššie dnes ako pred 40 rokmi. Toto naznačuje, že hlavným dôvodom dnešných zdajúcich sa vysokých cien nie je nárast populácie, zvýšený blahobyt, ani rušivé zmeny počasia alebo nedostatok poľnohospodárskej pôdy. Nie je to dokonca ani katastrofálna vládna politika, ktorá zapríčíňuje spotrebu až 40% amerického obilia na produkciu pohonných hmôt, hoci tieto naradenia celkom iste tento problém zhoršili. V skutočnosti dominantný problém straty kúpyschopnosti meny pramení z peňažnej inflácie, ktorá spôsobuje tieto problémové ceny potravín. 

Graf: 1959 – 30. jún 2011 O inflaciu očistená cena obilia

Graf: 1959 – 30. jún 2011 O infláciu očistená cena sóje

Ďalej sa pozrieme na svetovo najvýznamnejšiu priemyselnú komoditu – ropu. O infláciu upravená (IA – inflation-adjusted) cena ropy rástla vertikálne počas rokov 2007 až 2008, a v tomto postupe hravo prekročila svoj vrchol z roku 1980. Postup ceny ako tento vo vertikálnom smere je zvyčajne nasledovaný pádom, a tak sa aj stalo na trhu s ropou v druhej polovici roku 2008. Vo veľkom zhone sa cena vrátila na úrovne z roku 2004. IA cena ropy sa odrazila a podarilo sa jej získať späť takmer polovicu späť z jej pádu, predtým než sa zvrátila nadol spolu s mnohými ďaľšími trhmi začiatkom mája 2011.

Domnievame sa, že dohnať inflačne upravenú cenu ropy nad jej vrchol z roku 2008 by vyžadovalo obrovské s vojnou súvisiace narušenie dodávok, čo bohužial nie je úplne vylúčené. Bez takéhoto narušenia, ropa pravdepodobne zostane v pásme $60-$140 v júnovom dolárovom vyjadrení. V súčasnom dolárovom vyjadrení, horná a dolná hranica očakávaného rozsahu ceny ropy prirodzene vzrastie akonáhle Fed bude ďalej znehodnocovať dolár.

Graf: 1959 – 30. jún 2011 O infláciu očistená cena Ropy

Tak ako IA cena ropy, tak IA cena medi spadla na úroveň z roku 2004 počas druhej polovice roku 2008. Na rozdiel od IA ceny ropy, IA cena meda nedosiahle svoje vrcholy v 2008 a tak získala späť takmer všetky svoje straty spojené s pádom.

Podľa nášho názoru, IA cena medi je nebezpečne vysoká. Očakávame začiatok veľkého poklesu blízko od aktuálnej úrovne, ale neočakávame pokles z tohtoročného vrcholu ani zďaleka tak rýchlo ako z vrcholu v roku 2008.

Graf: 1959 – 30. jún 2011 O infláciu očistená cena medi

Graf IA ceny zlata zobrazený dole, vypadá značne odlišne od predchádzajúcich grafov medi a ropy. 

Je vidno ukážkový pohyb vpred a prepad počas rokov 2006 až 2008. Aj tento graf odhaľuje trh, ktorý pokračuje vo vytváraní nových multi-dekádnych maxím za posledné dva roky, kým ostáva pod svojím vrcholom z roku 1980 (v 2011 júnovom dolárovom vyjadrení, 1980 januárový vrchol ceny zlata odpovedá cene okolo $2600/oz). Na druhej strane, grafy ropy a medi ukazujú, že trh s nimi vrcholil v roku 2008 – nad vrcholmi v roku 1980.

Vyššie zmienené rozdiely vo výkonnosti pramenia z faktu, že väčšina dopytu po zlate je na investičné a peňažné zámery alebo pre uchovanie hodnoty, kdežto skoro všetka ropa a meď, ktorá sa vyrába každý rok sa spotrebuje v tom istom roku v priemyselnom alebo obchodnom procese. Vzhľadom k tomu, zlato má tendenciu viesť si relatívne dobre v dobe keď je dôvera v ekonomiku na ústupe a existuje všeobecný nárast vnímania potreby na zaistenie finančnej bezpečnosti. Ropa a meď si vedú obvykle dobre pred tým než infláciou hnaný rast sa zmení v krach. To je prečo finančná kríza v roku 2008 vytvorila dramatický obrat v grafoch IA ropy a IA medi, ale nevyzerá nič viac ako hrbol v grafe IA zlata. V žiadnej fáze v súčasnom býčom trhu IA cena zlata nezažila taký veľkolepý postup vpred, ktorý by sme očakávali, že nastane pred veľkým vrcholom.

Graf: 1959 – 30. jún 2011 O infláciu očistená cena Zlata

Striebro je kov s rozpoltenou povahou – časť ako priemyselný kov (ako meď) a časť peňažný kov (ako zlato). Navyše, trh so striebrom je oveľa menší ako trh s meďou a zlatom čo znamená, že reaguje rýchlejšie na prírastkové zmeny v ponuke a dobyte. Nasledujúci graf ukazuje, že veľký rast IA ceny striebra v období medzi začiatkom septembra minulého roku a koncom apríla tohto roku sa vytráca v porovnaní s rastom v rokoch 1978-1980. To naznačuje potenciál pre ďalšie významné zisky IA ceny striebra v nadchádzajúcich rokoch, ale treba mať na pamäti, že 600% nárast v rokoch 1978 až 1980 bol reakcia na neobvyklý súbor udalostí, ktoré nemusia nastať znovu.

Graf: 1959 – 30. jún 2011 O infláciu očistená cena Striebra

Náš predposledný o infláciu upravený graf odkrýva, že komoditný svet ako je prezentovaný CRB indexom, vytvoril nové historické minimum v reálnom vyjadrení v roku 2001. Vzhľadom k tomu, že býčí trh počas obdobia 2001 až 2008 vyvrcholil hlboho pod vrcholom z roku 1980, teraz neexistuje žiadny dôkaz – navzdory tvrdeniu Jeremyho Granthama o opaku – že niekoľko storočný klesajúci trend reálnych cien komodít prišiel na svoj koniec.

Graf: 1959 – 30. jún 2011 O infláciu očistená cena CRB indexu

Posledný v našej sérií grafov ukazuje o infláciu upravený index Dow Jones. Tento graf ilustruje mimoriadny rast v období 1995 až 2000 a krištáľovo jasne vyjadruje, že medvedí trh bol zahájený v roku 2000. Je veľmi pravdepodobné, že o infláciu očistený index Dow Jones dosiahne niekoľko desaťročné minimum v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.

Graf: 1959 – 30. jún 2011 O infláciu očistená cena akciového indexu Dow Jones 

Zdroj: SpeculativeInvestor

Preložil: Tomáš Taraba

Facebook komentár